Το ζήτημα της ενίσχυσης του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Κάσου με προσωπικό, αλλά και της αναθεώρησης των πρωτοκόλλων για την υποχρεωτικότητα της διακομιδής ασθενούς, αναδεικνύει με κοινοβουλευτική του παρέμβαση ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας.

Τονίζει ότι το τραγικό περιστατικό με την απώλεια ενός κατοίκου της Κάσου, ανέδειξε και πάλι τα ιδιαίτερα προβλήματα της δημόσιας υγείας στις νησιωτικές περιοχές.

Mάνος Κόνσολας, Καθηγητής Παν/μίου Αιγαίου, Βουλευτής Δωδεκανήσου

Επισημαίνει ότι στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Κάσο, και ενόψει των νέων προκηρύξεων, θα πρέπει να τεθεί κατά προτεραιότητα η ένταξη στην επόμενη προκήρυξη της μόνιμης θέσης Παθολόγου ή ιατρού γενικής ιατρικής αλλά και η ενίσχυση του με νοσηλευτικό προσωπικό και διασώστες.

Παράλληλα, αναφέρει ότι θα πρέπει να εξεταστεί και η απόσπαση ιατρού που υπηρετεί στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια, ο οποίος υπηρετούσε παλαιότερα στο νησί και έχει εκδηλώσει την επιθυμία να υπηρετήσει εκ νέου.

Ο Μάνος Κόνσολας τονίζει, επίσης, ότι με δεδομένη την απόσταση που χωρίζει το νησί από το διοικητικό κέντρο και κυρίως τα μεγάλα νοσοκομεία της Ρόδου, της Κρήτης και της Αθήνας, θα πρέπει να αναθεωρηθούν και τα πρωτόκολλα για την υποχρεωτικότητα της διακομιδής ασθενούς.

Για νησιά, όπως η Κάσος, θα πρέπει να καθίστανται υποχρεωτικές οι διακομιδές μετά τη γνωμοδότηση του ιατρού που βρίσκεται εκεί και διαχειρίζεται το περιστατικό.

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της παρέμβασης του κ. Κόνσολα. 

 Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς

Κύριο Υπουργό Υγείας

ΘΕΜΑ:  «Ενίσχυση του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Κάσου»

Κύριε Υπουργέ,

Το τραγικό περιστατικό με την απώλεια ενός κατοίκου της Κάσου, ανέδειξε και πάλι τα ιδιαίτερα προβλήματα της δημόσιας υγείας στις νησιωτικές περιοχές.

Ιδιαίτερα στην Κάσο, ένα ακριτικό και απομακρυσμένο νησί της Δωδεκανήσου, είναι επιτακτική ανάγκη να στελεχωθεί το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο του νησιού, ενώ με δεδομένη την απόσταση που χωρίζει το νησί από το διοικητικό κέντρο και κυρίως τα μεγάλα νοσοκομεία της Ρόδου, της Κρήτης και της Αθήνας θα πρέπει να αναθεωρηθούν και τα πρωτόκολλα για την υποχρεωτικότητα της διακομιδής ασθενούς.

Στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Κάσο, και ενόψει των νέων προκηρύξεων, θα πρέπει να τεθεί, κατά προτεραιότητα, η ένταξη στην επόμενη προκήρυξη της μόνιμης θέσης Παθολόγου ή ιατρού γενικής ιατρικής, αλλά και η ενίσχυση του με νοσηλευτικό προσωπικό και διασώστες.

Παράλληλα, για την ενίσχυση του ΠΠΙ Κάσου, πρέπει να εξεταστεί και η απόσπαση ιατρού που υπηρετεί στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια, υπηρετούσε παλαιότερα στο νησί και έχει εκδηλώσει την επιθυμία να υπηρετήσει εκ νέου.

Ταυτόχρονα, πρέπει να επικαιροποιηθεί το πρωτόκολλο για τις διακομιδές για νησιά, όπως η Κάσος, που θα πρέπει να καθίστανται υποχρεωτικές μετά τη γνωμοδότηση του ιατρού που βρίσκεται εκεί και διαχειρίζεται το περιστατικό. 

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός

1. Ποιος είναι ο σχεδιασμός του Υπουργείου για την ενίσχυση με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του ΠΠΙ Κάσου;

2. Με δεδομένο το τραγικό περιστατικό της απώλειας ενός ανθρώπου, αλλά και τη μεγάλη απόσταση που χωρίζει την Κάσο από τα μεγάλα νοσοκομεία σε Ρόδο, Κρήτη και Αθήνα, προτίθεται να εξετάσει την αναθεώρηση των πρωτοκόλλων για τις διακομιδές, ειδικά για απομακρυσμένες περιοχές όπως η Κάσος;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μάνος Κόνσολας

Βουλευτής Δωδεκανήσου