ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΩΛΑΔΑΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ π. ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΒΩΛΑΔΑΣ  ΓΙΑΝΝΗ ΛΥΤΟΥ