Με  την  προηγούμενη  διοίκηση του Δήμου έχουμε  μια σημαντική διαφορά. Εκείνοι μετρούν το έργο τους με  το ύψος των πιστώσεων  και εμείς  με την αποτελεσματική χρησιμοποίηση τους.

Με το τι μπορούσαν  να κάνουν  και τι  έκαναν

Την περασμένη τετραετία  οι  έκτακτες χρηματοδοτήσεις του Δήμου  μπορεί μεν  να μη  έφτασαν τα 50 εκατομμύρια, όπως  προβάλλεται σε σχετικό δημοσίευμα *** αλλά  ξεπέρασαν τα 20.  Αν προστεθούν  το  ταμειακό υπόλοιπο των 7 εκατομμυρίων    του 2019 , οι εγκεκριμένες  από το 2018 πιστώσεις   του  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  Ι & ΙΙ   και  τα  τακτικά έσοδα του Δήμου,   που  είναι γύρω στα 4 εκατομμύρια ετησίως ,  τα συνολικά διαθέσιμα  της 4ετίας ξεπέρασαν  τα 40 εκατομμύρια, ποσό που σε καμιά περίπτωση δεν είναι ευκαταφρόνητο.

 Χρήματα λοιπόν και δυνατότητες και άλλων χρηματοδοτήσεων υπήρχαν.

Ζητούμενο  όμως  είναι το έργο που έγινε στο ίδιο διάστημα   και το οποίο  αντικειμενικά  ήταν πολύ πτωχό .  

Πιο πτωχό  ακόμη και από το έργο  της  Κοινότητας  Ολύμπου  την  τετραετία 2003-2006  *.   ( https://protaikarpathos.blogspot.com/2023/04/vs.html?spref=tw )

Σε πολλά χωριά δεν έγινε κυριολεκτικά τίποτε όπως προκύπτει από τον ίδιο τον απολογισμό στον οποίο δημοσιεύονται απλά οι φωτογραφίες των χωριών  απουσία έργων. **

Μεγάλο μέρος των διαθέσιμων πόρων διατέθηκαν για αμοιβές τρίτων, ειδικών συμβούλων και επιστημονικών συνεργατών, για συμβουλευτικές υπηρεσίες   και άυλες ενέργειες και ελάχιστα σε έργα υποδομών και  χρηματοδοτήσεις ή  δυνατότητες χρηματοδότησης    από  εθνικά προγράμματα είτε δεν αξιοποιήθηκαν  καθόλου ή δεν αξιοποιήθηκαν σωστά. 

Όμως για ότι έγινε δεν ευθύνεται μόνο ο Δήμαρχος  και οι συνεργάτες  του αλλά και το Δημοτικό Συμβούλιο, πλειοψηφία και μειοψηφίες, που ενέκριναν  τις εισηγήσεις και τα ετήσια τεχνικά πρόγραμμα και τους προϋπολογισμούς χωρίς να παρουσιάζουν άλλες  εναλλακτικές προτάσεις.

Σημαντικότερα  λάθη ή παραλείψεις:

Υποδομές ύδρευσης

Προτάχθηκε η προμήθεια του μηδαμινής ωφελιμότητας πανάκριβου συστήματος τηλεμετρίας  αντί  να χρησιμοποιηθεί το δάνειο  των 3.375.000 ευρώ   για άλλες   πιο αναγκαίες  βελτιώσεις των  υποδομών ύδρευσης   που θα εξασφάλιζαν επάρκεια πόσιμου νερού,  όπως πχ προμήθεια  αυτόνομων Μονάδων  αφαλατωσης  , κατασκευή δεξαμενών και αντικατάσταση του  εσωτερικού δικτύου ύδρευσης τουλάχιστο της πόλης στο οποίο  λέγεται πως  χάνονται   1800 κμ νερού την ημέρα .   Η μετα από τρία χρόνια  ένταξη στο  ίδιο πρόγραμμα  της αντικατάστασης των  εσωτερικών δικτύων  ύδρευσης   δεν αναιρεί το λάθος της πρόταξης της προμήθειας του συστήματος  τηλεμετρίας  με  την οποία  καλύφθηκε  το 25% του ορίου χρηματοδότησης του Δήμου   και είχε σαν αποτέλεσμα να   αποκλεισθεί η  χρηματοδότηση  άλλων πιο ωφέλιμων  έργων και προμηθειών .

 Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων

Λάθος   ήταν  και η  πρόταξη της αντικατάστασης του χλοοτάπητα του σε αχρησία  Δημοτικού Σταδίου με  φυσικό χλοοτάπητα     για το πότισμα του οποίου   χρειάζονται αρκετές χιλιάδες κυβικών μέτρων νερού  και αρκετές χιλιάδες ευρώ για την συντήρησή του  ενώ θα μπορούσε  με τις πιστώσεις   που δόθηκαν να αντικατασταθεί  ο πλαστικός τάπητας (το Ταρτάν)  του στίβου που χρησιμοποιείται  , να συντηρηθεί ο φωτισμός του σταδίου  ή  και να κατασκευαστούν  άλλες πιο χρήσιμες αθλητικές εγκαταστάσεις.

Αξιοποίηση νερού Φράγματος

Ο Δήμος χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Ναυτιλίας με 400.000 ευρώ  για την επεξεργασία του νερού του φράγματος Σχοινά . Αντί όμως να προβεί  ο ίδιος  στην προμήθεια  του ταχυδιυλιστηρίου που κόστιζε 120.000  ευρώ ή  και μιας  αυτόνομης μονάδας αντίστροφης ώσμωσης    που θα καθιστούσε το νερό του φράγματος πόσιμο,    συνήψε   σύμβαση   με ιδιώτη   για την  απλή διύλιση  για τρία χρόνια 250.000 κμ το χρόνο  μη πόσιμου νερού   του φράγματος  με τον  Δήμο να πληρώνει  εξ ιδίων το ηλεκτρικό ρεύμα που θα καταναλώνεται.

Καθυστέρηση  προμήθειας πολυμηχανήματος έργου  , απορριμματοφόρου και μηχανημάτων καθαριότητας

Ενώ ο Δήμος είχε χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ με 468.000 ευρώ για την προμήθεια  ενός πολυμηχανήματος έργων , απορριμματοφόρου,μηχανήματος καθαρισμού ακτών  και απορροφητικού σαρώθρου  αντί να  επισπευσθεί η  διαδικασία προμήθειάς τους  πέρασαν τέσσερα χρόνια χωρίς να διενεργηθεί ο διαγωνισμός   και στο ίδιο διάστημα  πληρώθηκαν   πάνω από 200  χιλιάδες ευρώ για μίσθωση  ιδιωτικών μηχανήματων για τους καθαρισμούς των ακτών, την συντήρηση των αγροτικών δρόμων  και μίσθωση  ιδιωτικών απορριμματοφόρων.

Μη υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση  ασφαλτοστρωσης αγροτικών δρόμων

Ανεπίτρεπτο λάθος  και η  μη  υποβολή   καν πρότασης   χρηματοδότησης    βελτίωσης   και ασφαλτόστρωσης    αγροτικών δρόμων  του νησιού  στα πλαίσια  σχετικής πρόσκλησης  του Υπ. Εσωτερικών (ΑΤ 05/24-7-2020 ) του προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ ,   παρότι υπήρχαν διαθέσιμα προς διανομή 150.000.000  ευτρώ που  δεν εξαντλήθηκαν.  Το ίδιο συνέβη  και το 2022 όταν  προ εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Γεωργίας  500.000  ευρώ  για βελτιώσεις  και ασφαλτοστρώσεις αγροτικών δρόμων, πίστωση  που  χάθηκε  και πάλι με την   δικαιολογία ότι «οι υπηρεσίες του Δήμου δεν είχαν φροντίσει να έχουν ανανεώσουν τους κωδικούς τους για την υποβολή  του τεχνικού δελτίου».

 Σημειώνεται   ακόμη πως   και το 2018  είχαν προ εγκριθεί 750.000 για το Δήμο από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι για βελτίωση- ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων  και χάθηκαν επειδή δεν υποβλήθηκαν τεχνικά δελτία ,  όπως πρόβλεπε  η σχετική πρόσκληση.

Μελέτη λιμένα οχληρών

Παρότι από το Νοέμβριο του 2017 το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα είχε αποφασίσει για την ανάγκη εκπόνησης μελετης  κατασκευής λιμενικής εγκατάστασης για τα οχληρά εκτός της πόλης  δεν υποβλήθηκε πρόταση χρηματοδότησης της από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  παρότι υπήρχε ανοικτή σχετική πρόσκληση του υπουργείου που ήταν ανοικτή  και δυο χρόνια μετα πληρώθηκαν 37.000 από το Δήμο απ΄λα και μόνο  για προκαταρτική μελέτη χωροθέτησής του που  στη συνέχεια εγκαταλείφθηκε.

Μελέτη λιμανιού

Αντί να  μελετηθεί η ολιστική πρόταση  της ΤΥ του Λιμενικού ταμείου   που και αυτή μπορουσε να χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ σπαταλήθηκαν  άλλα τέσσερα   χρόνια  προσπαθώντας να  προωθήσουν  την προβληματική λύση ΓΙΑΜΙΝ   που  ούτε τις ανάγκες του  νησιού σε λιμενικές υποδομές καλύπτει  ούτε  το οξύ κυκλοφοριακό πρόβλημα της πόλης λύνει.

 Ανάπλαση παραλιακού

Αντί   ο Δήμος  να ζητήσει από το Λιμενικό Ταμείο   προχωρήσει στην υλοποίηση της από το 2016 απόφασης του  Διοικητικού του Συμβουλίου   για εκπόνηση  των απαραίτητων μελετών   για «κατασκευή παραλιακών κρηπιδωμάτων»  και την ανάπλαση του παραλιακού      και  να αυξηθούν έτσι και τα κρηπιδώματα   εξυπηρέτησης  μικρών σκαφών αναψυχής και αλιευτικών  προέβη στην  απευθείας ανάθεσης μελετης που κόστισε στο Δήμο 37.000 ευρώ  και  η οποία  προβλέπει αντί δια πλάτυνσης στένεμά του παραλιακου δρόμου , προσθήκη και άλλων βράχων  στην παραλία για την προστασία του από τους κυματισμούς.

(Μη) – Αποπεράτωση λαογραφικού  Μουσείου Ολύμπου

Το έργο ήταν δημοπρατημένο και υπό κατασκευή κατά την συνένωση της Κοινότητας Ολύμπου με τον Δήμο το 2011.αλλά αντι να συνεχισθεί, λόγους που δεν είναι του παρόντος, η σύμβαση με τον ανάδοχο λύθηκε το 2017. Για την αποπεράτωση του το 2020 απαιτείτο απλά η  δημοπράτηση   των υπολειπομένων   εργασιών   προϋπολογισμού 219.000 ευρώ.

Αντί   αυτού    με το αιτιολογικό ότι ο Δήμος   δεν  είχε την διοικητική και επιχειρησιακή ικανότητα   τον Ιούνιο του 2022  συνήψε προγραμματική σύμβαση  με την Αναπτυξιακή   του Δήμου Φυλής  για την δημοπράτηση και επίβλεψη έργου ,   πληρώνοντας  επιπλέον     38.800 ευρώ,  και τελικά  έργο  παραδόθηκε  στην  νέα δημαρχιακή αρχή  στην   ίδια  ουσιαστικά κατάσταση που βρισκόταν   και το 2019 .

(Μη) Αξιοποίησης της  ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΑΕ

Αντί να ενισχυθεί η δημοτική εταιρεία ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕ  με 60.000 ευρώ για την επισκευή και ενεργοποίηση των  δημοτικών ανεμογεννητριών που θα απέφεραν στον Δήμο  πολλαπλάσια έσοδα  και να μετατραπεί σε αναπτυξιακή εταιρία  , όπως δόθηκε η δυνατότητα με νόμο το 2020, πληρώθηκαν 23.000 ευρώ για εκπόνηση μελέτης  για «ίδρυση ενεργειακής κοινότητας».

(Μη)Αξιοποίηση Δημοτικών μηχανημάτων

Παρότι ο Δήμος διαθέτει  όλα σχεδόν   μηχανήματα   έργων   που χρειάζονται για την  βελτίωση και  οδοστρωσία των αγροτικών δρόμων   και είχε την δυνατότητα  όπως προαναφέρθηκε , να προμηθευτεί καινούργιο  πολυμηχάνημα έργων,  μίσθωνε συνεχώς   ιδιωτικά για την εκτέλεση των  εργασιών με πολλαπλάσιο κόστος με την δικαιολογία ότι τα μηχανήματα  του Δήμου έχουν βλάβη ή το προσωπικό  του δεν επαρκούσε.

 Διαχείριση  απορριμμάτων

Αντί να οργανωθεί καλύτερά  η  υπηρεσία καθαριότητας  και    η λειτουργία του ΧΥΤΑ από τον Δήμο, αποφασίστηκε  να ανατεθεί η διαχείριση  του στον ΦΟΣΔΑ στον οποίο θα πληρώνονται  25-40 ευρώ  για κάθε τόνο σκουπιδιών  που σημαίνει πως ο Δήμος θα πληρώνει κάθε χρόνο  πάνω από 250-400.000  στον ΦΟΣΔΑ απλά και μόνο για την  λειτουργία του ΧΥΤΑ.

 Απουσία διαβούλευσης

Πέρασαν τέσσερα χρόνια χωρίς να  συγκροτηθεί η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης από εκπροσώπους τοπικών φορέων και Δημότες  παρότι  ο νόμος προβλέπει   ότι έπρεπε να  είχε συσταθεί τους δυο πρώτους μήνες της θητείας του δημοτικού συμβουλίου.  Παρότι η επιτροπή έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα  ενδεχόμενα θα είχαν αποφευχθεί κάποια από τα  παραπάνω λάθη , αν προηγείτο η  επιβαλλόμενη ενημέρωση και διαβούλευση για τα σοβαρά τουλάχιστο θέματα  και τον προγραμματισμό έργων και δράσεων.

ΝΙΚΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ

———————–

*(    Απρίλιος 2023. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΛΥΜΠΟΥ vs  ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

( https://protaikarpathos.blogspot.com/2023/04/vs.html?spref=tw )

 ** ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΗ 16-12-2023 Γιάννης Θ.Νισυριος  Δήμαρχος Καρπαθου Απολογισμός έργου 2019-2023

*** ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΑ ΝΕΑ  10-12-2023 Ο Απολογισμός ΕΡΓΟΥ του Γιάννη Νισύριου: 50 εκ. ευρώ στην ΚΑΡΠΑΘΟ και όλος ο μισθός του σε έργα!