Το άρθρο 65 & 2 του ν.3852/10 προβλέπει ότι «το Δημοτικό Συμβούλιο  εκφράζει τις θέσεις του σε θέματα  τοπικού ενδιαφέροντος και γνωμοδοτεί όποτε δημόσιες αρχές ή όργανα, ζητούν την γνώμη του» και ότι «Δήμαρχος έχει υποχρέωση να εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο κανονισμός λειτουργίας του ΔΣ στο άρθρο 10 καθορίζει ότι: «Το Δημοτικό Συμβούλιο συζητά υποχρεωτικά προτάσεις που κατατίθενται σ` αυτό από τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) άτομα» και «αποφαίνεται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κατάθεση τους» και «κάθε Δημοτικός Σύμβουλος εκφράζει τη γνώμη του και ψηφίζει κατά συνείδηση, αποβλέποντας πάντοτε στην εξυπηρέτηση του συμφέροντος του συνόλου των δημοτών».

Στις 8/2/16 έστειλα  στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλιου υπόμνημα υπενθυμίζαντας του ότι εκρεμμεί για συζήτηση στο Δ.Σ. η αίτηση 250 δημοτων που είχαμε υποβάλει πριν από 15 μήνες με θέμα την μελετη επάκτασης του λιμανιού. Περιμέναμε  ότι ο κ. Πρόεδρος έστω και με καθυστέρηση 15 μηνών, θα έφερνε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Στόχος μας να γίνει μια ανοικτή συζήτηση για να ενημερωθούν Δημότες και Δημοτικοί Σύμβουλοι και να εκφράσει την θέση του το Δημοτικό Συμβουλιο επι του σοβαρού αυτού θέματος. Η πρόταση μας ήταν:
α. Να ζητηθεί από την Περιφέρεια να τροποποιηθεί το αντικείμενο της εκπονούμενης από τον κ. Γιαμιν μελέτης και αντί των μη χρηστικών τεθλασμένων κρηπιδωμάτων, που προτείνει να κατασκευασθούν βόρεια του Γαρόνησου, να μελετηθεί η κατασκευή ενός μόλου που θα ξεκινά νότια από το Γαρόνησο με κατεύθυνση ΝΑ , ώστε να κλείσει το στόμιο του σημερινού λιμανιού να προστατευθεί η λιμενολεκάνη από τους βορειάδες και να δημιουργηθούν συνολικά κρηπιδώματα 200 περίπου μέτρα για τον ασφαλή ελλιμενισμό μικρών τουριστικών, θαλαμηγών και αλιευτικών σκαφών, χωρίς να πειραχτεί το Γαρόνησο και
β. να μελετηθεί με απευθείας ανάθεση η κατασκευή ενός κρηπιδώματος στο Βρόντη, μήκους 250-300 μ. που θα χρησιμοποιείται για την εκφόρτωση οχληρών και επικινδύνων φορτίων αλλά και για την πλαγιοδέτηση Κρουαζιερόπλοιων. Αν το ΔΣ θέλει τα Ε/Γ Ο/Γ πλοία μέσα στην πόλη, θα εξακολουθήσει να χρησιμοποιείται ο σημερινός προβλήτας, ως κύριος επιβατηγός προβλήτας και το νέο κρηπίδωμα στο Βρόντη σαν εναλλακτική λύση σε περίπτωση ανάγκης.
Με λίγα λόγια προτείναμε με μια μικρή πρόσθετη δαπάνη 8-10.000 ευρώ να ετοιμασθούν ταυτόχρονα μελέτες, με περιβαλλοντική αδειοδότηση, δυό έργων συνολικού προϋπολογισμού 7 εκατ. ευρώ περίπου που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν σταδιακά ανάλογα με τις διατιθέμενες πιστώσεις και τα οποία θα κάλυπταν για τα επόμενα 50 χρόνια τις σχετικές ανάγκες της ΚΑΡΠΑΘΟΥ.

«Το βασικό ερώτημα», -καταλήγαμε,- « που πρέπει όλοι μαζί να απαντήσουμε είναι τι θέλουμε. Θέλουμε μια μελέτη ενός προβληματικού  έργου χωρίς προοπτικές ή μελέτη ενός έργου που θα καλύπτει όχι μόνο τις σημερινές αλλά και τις μελλοντικές ανάγκες του νησιού μας;

Η απόφαση και η απάντηση είναι εύκολη αρκεί  όλοι να δούμε το θέμα αντικειμενικά, χωρίς τοπικιστικά  ή εγωιστικά κριτήρια, αλλά με  αποκλειστικό γνώμονα το μακροπρόθεσμο συμφέρον ΟΛΗΣ της Καρπάθου. Εμείς σαν δημότες έχουμε καθήκον  να επισημάνουμε τα μειονεκτήματα και τα προβλήματα της  πρότασης της του κ. Γιαμίν  και να παραθέσουμε τα πλεονεκτήματα  της λύσης Βρόντη. Εσείς τα «θεσμικά όργανα»  έχετε την ευθύνη και την υποχρέωση να σταθμίσετε τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε λύσης και να επιλέξετε την  βέλτιστη για την Κάρπαθο».

Αντί όμως ο Πρόεδρος  και ο Δήμαρχος  να φέρουν το θέμα στο ΔΣ, όπως έχουν υποχρέωση και καθήκον, τους  ακούσαμε να λένε στο ΔΣ ότι «ότι θα δουν αν και πότε θα φέρουν το θέμα για συζήτηση στο Δ.Σ, ότι υπάρχει απόφαση του ΔΣ επι του θέματος, ότι αν δεν εγκριθεί η πρόταση Γιαμίν από την ΕΣΑΛ  θα χρειασθεί μια 20ετία για να εκπονηθεί νέα μελέτη, ότι «πίσω από τις υπογραφές των 250 δημοτών κρύβεται η μειοψηφία, ότι παιζονται «μεγάλα παιχνίδια» .

Καταρχήν προσβάλουν τους υπογράφοντες την αίτηση λέγοντας ότι πίσω από τις υπογραφές τους κρύβεται η μειοψηφία,, πολύ περισσότερο όταν οι περισσότεροι από τους αυτους ήσαν ψηφοφόροι της πλειοψηφίας του Δ.Σ.

Το θέμα άλλωστε είχε αναδειχθεί πριν τις δημοτικές εκλογές. Και τότε ο Δήμαρχος όπως και ο κ Χανιώτης συμφωνούσαν στην ανάγκη μελέτης εναλλακτικής λύσης. Όταν όμως κοινοποιήθηκε στο Δήμο η έκθεση ΠΠΠΑ με το  38346/06-06-2014 έγγραφο του ΠΕΧΩ και ζητούσε σχετικές απόψεις, το τότε ΔΣ υπο την Προεδρία του νυν Αντιδημάρχου κ. Νισύριου, ύστερα από πρόταση του νυν Δημάρχου αποφάσισε την αναβολή της συζήτησης για πληρέστερη ενημέρωση και λήψη απόφασης από το νέο Δημοτικό Συμβούλιο. Έκτοτε και παρα την υποβολή νέας αίτησης με δεκαπλάσιες των απαιτούμενων υπογραφές το θέμα δεν συζητήθηκε από το σημερινό ΔΣ και ως εκ τούτου δεν νομιμοποιείται ο Δήμαρχος να ισχυρίζεται ότι υπάρχει απόφαση του Δ.Σ. και μάλιστα να παρεμβαίνει στην ΕΣΑΛ εξ ονόματος του Δήμου. Θα έπρεπε να δηλώσει ότι εκφράζει την προσωπική του θέση, όπως κάναμε και εμείς. Είναι ανακριβές ότι το θέμα βρίσκεται σε λεπτή φάση και ότι θα απαιτηθεί μια 20ετία για εκπόνηση μελέτης αν αλλάξει η θέση. Σε λεπτή φάση βρίσκεται  μόνο η θέση του μελετητή που κινδυνεύει να χάσει τις 200.000. Χρόνος υπάρχει να ετοιμασθεί νέα σωστή μελέτη. Σύμφωνα με έγγραφη προσφορά μελετητή που έχει σταλεί στο Δήμο από τον περασμένη Μάρτη για την εκπόνηση προμελέτης κρηπιδώματος στο Βρόντη μήκους 300 μ και προϋπολογισμού 5 εκατομμυρίων ευρώ χρειάζονται μόλις δυό μήνες και 8000 ευρώ. (Η Κοινότητα Ολύμπου το 2006 ετοίμασε πλήρη μελέτη επέκτασης του λιμένα Διαφανίου, προϋπολογισμού 1.3 εκατ. ευρώ, μέσα σε ένα χρόνο και με κόστος μόλις 20.000 ευρώ, μαζί και τη γεωλογική μελέτη, που δεν περιλαμβάνεται στις 200.000 που θα πληρωθούν στον κ.Γιαμιν).

Δεν ευσταθεί ακόμη ο ισχυρισμός ότι δεν μπορεί να γίνει αλλού λιμενικό έργο επειδή το δήθεν σχέδιο Πόλεως του 1971 και το ΓΠΣ του 1987 προβλέπουν το έργο να γίνει στο Γαρόνησο. Μπορεί η περιοχή Βρόντη να οριοθετηθεί ως εξομοιούμενη λιμενική ζώνη εντός της οποίας επιτρέπεται η κατασκευή λιμενικών έργων, όπως έγινε στο Διαφάνι.

Ο κ. Πρόεδρος ανέφερε ότι «παίζονται μεγάλα παιχνίδια». Καλό θα ήταν να ψάξει μήπως ο ίδιος έχει πέσει θύμα «παιχνιδιών» και άνομων συμφερόντων, αρνούμενος να φέρει το θέμα για συζήτηση και υποστηρίζοντας την λύση Γιαμίν, που είναι εκείνος που κινδυνεύει να χάσει τις 200.000 ευρώ, αν δεν προχωρήσει η πρότασή του για  μελέτη ενός αποδεδειγμένα λάθους  έργου, όπως αποδεικνύεται από τις έγγραφες ενστάσεις της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιάρχων, του Συνδέσμου Επιβατηγών Πλοίων και της Ένωσής Εφοπλιστών Κρουαζιερόπλοιων .

Είναι λάθος ο ισχυρισμός ότι η ΕΣΑΛ δεν εξετάζει άλλες λύσεις. Εξετάζει όλες τις λύσεις που υποβάλλονται από θεσμικούς φορείς. Το ότι σήμερα δεν έχει υποβληθεί στην ΕΣΑΛ άλλη εναλλακτική λύση, όπως απαιτεί  μάλιστα ο Νόμος, και άφησαν να χαθούν άσκοπα δυο χρόνια  υποστηρίζοντας μια προβληματική λύση, αυτό θα πρέπει να προβληματίσει την Δημοτική μας Αρχή και το Δ.Σ. Το βέβαιο είναι ότι χωρίς την έγκρισή της ΕΣΑΛ δεν μπορεί να αρχίσει η εκπόνηση της μελέτης, που κάποιοι την παρουσίαζαν σαν τελειωμένη.

Εμείς με γνώμονα μας το «ΠΡΩΤΑ Η ΚΑΡΠΑΘΟΣ», που ήταν πριν μερικά χρόνια το σύνθημα της παράταξης του Δημάρχου, θα εξακολουθήσουμε να τοποθετούμαστε με αίσθημα ευθύνης στα σοβαρά προβλήματα του τόπου μας, έστω  και αν στενοχωρούμε μερικούς φίλους μας.

Υποναύαρχος Λ.Σ.(εα) Ν.Κανάκης