Το Λιμεναρχείο Καρπάθου εξέδωσε ανακοίνωση να αυξηθούν τα μέτρα λόγω αναγγελίας θυελλωδών ανέμων 25/6/2024.