Πριν από 60 χρόνια, οι Καρπαθιακοί σύλλογοι δεν είχαν πια τη δράση που έδειξαν στο διάστημα του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου και τα αμέσως επόμενα χρόνια.

Η ΚΕΠΑ, από 20 τμήματα και στοές που είχε, περιορίστηκε σε ένα τμήμα και οι τοπικοί σύλλογοι είχαν ελαττώσει την δράση τους. Οι πρωτοπόροι που δημιούργησαν και επάνδρωσαν τους συλλόγους είχαν αποσυρθεί, χωρίς να υπάρχουν αρκετοί νεοφερμένοι μετανάστες να τους διαδεχθούν.

Ξαφνικά το 1965, με την αλλαγή του μεταναστευτικού νόμου, 2000 Καρπάθιοι βρήκαν την ευκαιρία να μεταναστεύσουν στην Αμερική. Οι περισσότεροι εγκαταστάθηκαν στη Νέα Υόρκη και στο γειτονικό New Jersey, με αποτέλεσμα οι τοπικοί σύλλογοι, από όσα χωριά είχαν εκεί τους συλλόγους τους, να αυξήσουν τα μέλη τους και τα υπόλοιπα χωριά είτε μετέφεραν την έδρα τους ή ίδρυσαν συλλόγους στην Νέα Υόρκη.

Όρθιοι από αριστερά το Δ.Σ.: Αντωνία Ζανάκη, Αγγέλικα Διάκου-Ζανάκη, Γιάννης Ζανάκης, Ηλίας Κ. Μακρής, Νίκος Διάκος, Νίκος Πρωτόπαπας, Νίκος Χρυσός, Βαγγέλης Γεργατσούλης, Μαρία Σκούλου-Λαγωνικού. Καθήμενοι οι τέως πρόεδροι της Ομοσπονδίας, από αριστερά: Μανώλης Κασσώτης, Ανδρέας Διάκος, Φρίξος Βόζος.

Σύντομα, με την συνεργασία που αναπτύχθηκε μεταξύ των συλλόγων, ωρίμασε η ιδέα της ένωσης των προσπαθειών τους, με αποτέλεσμα, το 1969, να ιδρυθεί η Καρπαθιακή Ομοσπονδία, η οποία στα επόμενα χρόνια παρουσίασε αξιόλογο έργο: προασπίζοντας τα Εθνικά συμφέροντα της Ελλάδας, διαδίδοντας και προβάλλοντας την πολιτισμική κληρονομιά της Καρπάθου στην Αμερική και ιδρύοντας το «Παγκαρπαθιακό Ίδρυμα» το οποίο, μεταξύ των άλλων, δημιούργησε το «Καρπάθικο Σπίτι».

Όμως τα τελευταία χρόνια, όπως συμβαίνει και με πολλές άλλες ομογενειακές οργανώσεις, η Ομοσπονδία έπεσε σε αδράνεια και ορίστηκε επιτροπή για να διαχειριστεί και να ανατρέψει την κατάσταση που δημιουργήθηκε. Έτσι, μετά την επιτυχία που σημείωσε η εφετινή οργάνωση της εκδήλωσης του «Πιπεριού» από νέους ανθρώπους, άρχισε να αναλάμπει η ελπίδα αναγέννησης της “Καρπαθιακής Ομοσπονδίας”.

Μετά από πρόσκληση του προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής Ανδρέα Διάκου, συνήλθαν την Κυριακή 6 Οκτωβρίου οι αντιπρόσωποι και τα μέλη των συλλόγων στο «Καρπάθικο Σπίτι», για να αποφασίσουν για την περαιτέρω δράση της Ομοσπονδίας.

Στην αρχή ο πρόεδρος αναφέρθηκε στο έργο της Επιτροπής, και στις προσπάθειες που κατέβαλε για να διατηρήσει, εν ζωή και δράση την Ομοσπονδία, έστω και υπό δύσκολες συνθήκες. Αλλά τώρα, μετά το ενδιαφέρον που έδειξαν αρκετοί συμπατριώτες μας, κυρίως νέοι, ήρθε ο καιρός να αναδιοργανωθεί η Ομοσπονδία με την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου για την πραγματοποίηση των σκοπών της.

Αρκετά μέλη που πήραν τον λόγο συνεχάρησαν και ευχαρίστησαν την Επιτροπή που κράτησε εν δράση την Ομοσπονδία, αλλά και τόνισαν ότι η Ομοσπονδία πρέπει να συνεχίσει το έργο της υπερασπιζόμενη τα εθνικά συμφέροντα της πατρίδας μας, διατηρώντας και προβάλλοντας την πολιτισμική παράδοση της Καρπάθου στην Αμερική και διατηρώντας τους δεσμούς που υπάρχουν μεταξύ των συμπατριωτών μας στην Αμερική και αυτών που ζουν στο νησί μας.

Ακολούθησε ομόφωνα η εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, με την ακόλουθη σύνθεση:
Πρόεδρος: Νίκος Διάκος.
Α’ Αντιπρόεδρος : Νίκος Πρωτόπαπας.
Β’ Αντιπρόεδρος: Ηλίας Κ. Μακρής.
Γενική Γραμματέας: Αντωνία Ζανάκη.
Ταμίας: Βαγγέλης Γεργατσούλης.
Σύμβουλοι: Μαρία Σκούλου-Λαγωνικού, Νίκος Χρυσός, Αγγέλικα
Διάκου-Ζανάκη, Γιάννης Ζανάκης.

Πιστεύουμε και ελπίζουμε ότι το νέο Δ.Σ. θα τύχει της θερμής υποστήριξης των συλλόγων μας και ολόκληρης της Καρπαθιακής παροικίας. Άλλωστε το Δ.Σ. αποτελείται από νέους, παιδιά και οι πιο πολλοί εγγόνια αυτών που πριν από μισό αιώνα έβαλαν τα θεμέλια της Ομοσπονδίας και οι περισσότεροι δεν είναι πια μαζί μας.

ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΣΣΩΤΗΣ


The Carpathian Federation elected new Board of Directors

Sixty years ago,the Karpathian societies no longer were as active as they had been during World War II and the years that followed. KEPA with its 20 chapters was down to one and the local societies had reduced their activities. The pioneers who created and manned the societies had retire, with not enough new immigrants to replace them.

Suddenly in 1965, with the new immigration law, 2000 Carpathians got the opportunity to emigrate to America. Most of them settled in New York and neighboring New Jersey. The local societies located in New York increased their members and the other villages that did not have societies in the area, either relocated them from other cities or established new societies in New York.

Soon cooperation developed between the societies and matured the idea of uniting their efforts, with the result that, in 1969, the Karpathian Federation was founded, which in the following years undertook
worthwhile tasks: defending Greece’s national interests, spreading and promoting the Karpathian cultural heritage in America and establishing the “Pan-Karpathian Foundation” which, among other things, created the “Karpathian House”.

But in recent years, as with many other expatriate organizations, the Federation has been inactive, and a committee was appointed to manage and overturn the situation. So, after the success of this year’s “Piperi” event, by mostly young people, the hope of a rebirth of the Karpathian Federation began to shine.

Half a century ago, the founders of the Karpathian Federation in New York’s St. Eleftherios church hall. From left 1st row: Lambros J. Stamatiadis, Manolis Kontonikolas, Theofilos Sevdalis, George Halkias, Elias Horatatzis, Kostis Nikolaou, Nikos J. Gergatsoulis, unknown. 2nd row: Panagiotis Logothetis, Panagiotis Melissinos, Kostas Pachoulis, George Vassilarakis, Nikos Protopapas, Lambros El. Stamatiadis, Manolis Cassotis, Giannis Nikita Zavolas, Manolis Dimarhos, Vasilios Diakantonis, Haralabos Manaxos. 3rd row: Kostas A. Kostis, Kostas Sevdalis, Stamatis Sakellaridis, Michael Pelechrinis unknown, unknown, Antonis Protopapas, Michael Paleos, Basilis Fragos.

At the invitation of the Committee Chairman Andreas Diakos, the representatives and members of the Karpathian societies met at the “Karpathian House” on Sunday, October 6, to decide on further action by the Federation.

At first the President referred to the Committee’s work, and its efforts to keep the Federation alive and active, even under difficult circumstances. But now, after the interest shown by many of our compatriots, mostly young people, it is time to reorganize the Federation with the election of a Board of Directors to accomplish its goals.

Several members spoke congratulating and thanking the Committee for keeping the Federation active, and they also stressed that the Federation should continue its work in defending the national interests of Greece, while preserving and promoting the Karpathian cultural tradition and the bonds that exist between our compatriots in America and those who live in Karpatho.

The election of the Board of Directors followed unanimously, with the following composition:
President: Nikos Diakos.
Α’ Vice President: Nikos Protopapas.
Β’ Vice President: Elias K. Makris.
Secretary General: Antonia Zanaki.
Treasurer: Vangelis Gargatsoulis.
Members of the Board: Maria Skoulou-Lagonikou, Nikos Chrysos, Angelika
Diakou-Zanaki, John Zanakis.

We believe and hope that the new Board of Directors will be warmly supported by our societies and the entire Karpathian community. Besides the Board of Directors is made up of young people, children and mostly grandchildren of those who laid the foundations of the Federation half a century ago and most are no longer with us.

MΑΝΟLIS CASSOTIS