Η εξαιρετικά δύσκολη περίπτωση της Ρόδου, με τις ενέργειες που απαιτούνται από πλευράς Αυτοδιοίκησης, μετά τις τελευταίες πυρκαγιές, διευθετείται, με την ένταξη αντιπλημμυρικών έργων στο ΤΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών 2021-2025 και στον Άξονα προτεραιότητας «πρόληψη και Διαχείριση Κινδύνων», σύμφωνα με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, Θεόδωρου Λιβάνιου.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΠΑΣ, ΥΦ. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Θέμα, για το οποίο συνεργάστηκε ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Παππάς, με το Υπουργείο Εσωτερικών, γνωρίζοντας από πρώτο χέρι τα δεδομένα, αφού ήταν παρών από την αρχή μέχρι και το τέλος της πυρκαγιάς, έχοντας πλήρη άποψη, για το ύψος της περιβαλλοντικής και οικονομικής καταστροφής. Ευτυχώς, δεν θρηνήσαμε και ανθρώπους.

Τα συγκεκριμένα μέτρα, εντάσσονται στο πλάνο των αντιπλημμυρικών παρεμβάσεων και προτεραιοτήτων της κυβέρνησης, ώστε, να αποκατασταθούν οι πληγές των περιοχών και όπως προκύπτει από τα στοιχεία, οι πυρκαγιές που προκλήθηκαν στην Κεντρική και Νότια Ρόδο το καλοκαίρι του 2023, προκάλεσαν ιδιαίτερες ζημιές, σε έκταση 200.000 στρεμμάτων περίπου, δημιουργώντας παράλληλα, τεράστια οικολογική καταστροφή, με ανυπολόγιστες επιπτώσεις.

Επίσης, σύμφωνα με τους υπολογισμούς, εκτός των δασικών εκτάσεων, έχουν πληγεί και εν γένει υποδομές, καθώς και το αγροτικό δίκτυο, σε κατοικημένες και μη, περιοχές.

Στη συγκεκριμένη λοιπόν πράξη της κατασκευής έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στις περιοχές Δ.Ε. Λινδίων, που έχει σκοπό την αντιμετώπιση των καταστροφών, προβλέπονται, χωματουργικές εργασίες, νέα σωληνωτά τεχνικά έργα, κατασκευή τοίχων αντιστήριξης και κατασκευή συρματοκιβωτίων.

Η υλοποίηση των έργων που αναφέρονται, για τους οικισμούς Δ.Ε. Λινδίων, αφενός μεν, ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο πλημμύρας, αφετέρου δε, αποκαθιστά την αισθητική του τοπίου, δημιουργώντας έτσι τις προϋποθέσεις, της φυσικής αναγέννησης των καμένων περιοχών.

Με αφετηρία το Μάιο 2024, η ημερομηνία λήξης της Πράξης που αφορά στο έργο, ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2025.
Η επιλέξιμη, δημόσια δαπάνη των έργων, ανέρχεται σε 268.261,84 ευρώ και αφορά στο ποσοστό που χρηματοδοτείται ή πρόκειται να χρηματοδοτηθεί από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.