Αγαπητέ επιτηδευματία,

Ενόψει της νέας καλοκαιρινής περιόδου και για να αποφύγουμε δυσάρεστες καταστάσεις ως προς την κατάληψη δημοτικών χώρων σας γνωρίζουμε τα εξής:

Σύμφωνα με τις παρ. 1,2,3,9,13 του άρθρο 13 του ΒΔ της 24/9-20/10/1958, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.1080/80 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 54 και 57 του Ν.1416/84, 26 του Ν.1416/84, 26 του Ν.1828/89 και 6 του Ν.1900/90, ορίζονται ότι:

1) Όσοι εκμεταλλεύεστε ή πρόκειται να εκμεταλλευτείτε κοινόχρηστους χώρους (καφενεία, ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια, παρεμφερείς επιχειρήσεις και καταστήματα, περίπτερα, πάγκους κ.λ.π.) και επιθυμείτε να τηστων χώρωνοποθετήσετε τραπεζοκαθίσματα, εμπορεύματα, κ.λ.π. σε κοινόχρηστους χώρους γενικά, να υποβάλλετε στον Δήμο μας αίτηση για τη χορήγηση άδειας χρήσης αυτών έτους 2024.

Συνημμένα με την αίτηση:
α) Δημοτική Ενημερότητα μη οφειλής, β) φωτοτυπία την άδεια λειτουργίας καταστήματος.

2) Εάν δεν έχετε την παραπάνω άδεια κάνετε παράνομη κατάληψη δημοτικού χώρου και εκτός των προστίμων που προβλέπονται, είναι λόγος ανάκλησης της άδειας λειτουργίας του καταστήματος καθώς και όποιας άλλης κύρωσης (ποινικής κ.λ.π) προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Επίσης, όσοι πρόκειται να τοποθετήσουν οικοδομικά υλικά σε κοινόχρηστους χώρους, καλούνται να φροντίσουν για την λήψη της σχετικής άδειας.

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

ΕΣΟΔΩΝ – ΤΑΜΕΙΟΥ

ΜΑΓΚΑΦΟΥΛΑ ΒΑΣ. ΠΥΡΓΟΥ