Το Λιμεναρχείο Καρπάθου εξέδωσε ανακοίνωση να αυξηθούν τα μέτρα λόγω αναγγελία θυελλωδών ανέμων 12/5/2024.