Την 13η Μαΐου 2024, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα 13η Μαΐου 2024, και ώρα 10:00 π.μ παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα Καρπάθου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, για να μετέχετε στην 12η Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, σύμφωνα : με τις διατάξεις του άρθρ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο, 77 του Ν. 4555/2018, και β. σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως προβλέφθηκε η αντικατάσταση της οικονομικής Επιτροπής από τη Δημοτική Επιτροπή, με το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 (Α΄163) σε συνδυασμό με το άρθρο 92 του Ν. 5079/2023 (Α΄215), για τη λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

 

1. Έκπροσώπηση πρώην αιρετού του Δήμου Καρπάθου σε ποινική υπόθεση.

2. Έγκριση για το κόστος νέας επέκτασης Δ.Φ. με αρ. παροχής 52917918 στην περιοχή ¨ΣΤΕΣ¨ της Τ.κ. Όθους Δήμου Καρπάθου.

3. Αποδοχή πίστωσης που αφορά: «Έσοδα από τους ΚΑΠ έτους 2024 της 1ης Δόσης για το πρόγραμμα ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ», ποσού 27.890,00 ευρώ.

4. Αποδοχή πίστωσης που αφορά: «Προμήθεια χλοοτάπητα και διαφόρων υλικών στο Δημοτικό Στάδιο Καρπάθου του Δήμου Καρπάθου Ν. Δωδεκανήσου», ποσού 10.814,81 ευρώ.

5.Έγκριση το για κόστος νέας επέκτασης δικτύου χαμηλής τάσης για ηλεκτροδότηση νέας παροχής Ν3 (γεώτρηση) με αρ. 52917921 στην θέση ΚΑΟΥΡΙ της Τ.Κ. Αρκάσας του Δήμου Καρπάθου.

6. Έγκριση για την χορήγηση νέας παροχής ισχύος 35KVA (Ν3) (γεώτρηση) με αριθμό 52917908 για την σύνδεση στο δίκτυο χαμηλής τάσης του ακινήτου στη περιοχή ¨ΠΟΤΑΛΙΑ¨ Καρπάθου.

7. Έγκριση για την παραλλαγή Δικτύου Μ.Τ. και Χ.Τ. λόγω ανάπλασης πλατείας περιοχής Σαούρα Λευκού.

8. Έγκριση επέκτασης Δημοτικού φωτισμού στην περιοχή ¨ΚΟΝΤΟΚΕΦΑΚΟΣ¨ της Τ.Κ. Αρκάσας από ξενοδοχείο Πύλιαρη Μιχαήλ εως την οικία του κ. Μαγιάφη Παντελή.

9. Αποδοχή πίστωσης που αφορά: «Κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ σε σχολικές μονάδες της χώρας για το διδακτικό έτος 2023-2024», ποσού 27.890,00 ευρώ.

10. Αποδοχή πίστωσης που αφορά: «Κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2024-Β Κατανομή», ποσού 21.110,00 ευρώ.

11.Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανάπλαση Χώρων Πρασίνου καιΠαραλίας Πηγαδίων Καρπάθου.

12.Εισηγητική έκθεση Α’ τριμήνου του έτους 2024 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού 2024.

13.Αποδοχή της Πρόθεσης Χρηματοδότησης του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής για την υποβολή πρότασης με τίτλο: «Δημιουργία Βιβλιοθήκης, καλλιτεχνικού εργαστηρίου και ηλεκτρονικός εξοπλισμός για την υποστήριξη εκδηλώσεων του πολιτιστικού κέντρου Πηγαδίων «το Κονάκι» του Δήμου Καρπάθου.

14.Έγκριση Συνδιοργάνωσης Φεστιβάλ Λευκής Νύχτας/Μουσική Ένωση Αιγαίου Συλλόγου Κυριών και Δεσποινίδων Αρκάσας «Η Αγία Σοφία» με τον Δήμο Καρπάθου– Εξειδίκευση πίστωσης.

15.Έγκριση Συνδιοργάνωσης 2ου Summer Camp και 2ου Τουρνουά Βόλεϊ Αθλητικού Συλλόγου Αρκάσας με το Δήμο Καρπάθου- Εξειδίκευση πίστωσης.

16.Έγκριση δαπάνης – εξειδίκευση πίστωσης για παιδική θεατρική παράσταση.

17.Εξειδίκευση και κατανομή πίστωσης για την Εκδήλωση Τιμής και Μνήμης για τονήρωα Σμηναγό Κώστα Ηλιάκη.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Μιχαήλ Κων. Φελλουζής

Πίνακας Αποδεκτών:

Τακτικά μέλη 1. Πρωτόπαπας Νικόλαος 2. Μανωλάκης Θεοδόσιος 3. Βασιλαράκης Γεώργιος 4. Μανωλάκης Μιχαήλ

Υπηρεσιακοί Παράγοντες 1. Γενικός Γραμματέας Δήμου Καρπάθου 2. Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας 3. Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών 4. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 5. Τμήμα Λογιστηρίου – Προμηθειών και Προϋπολογισμού 6. Τμήμα Εσόδων – Περιουσίας και Ταμείου 7. Τμήμα Περιβάλλοντος 8. Τμήμα Ύδρευσης 9. Τμήμα Προγραμματισμού Απομαγνητοφώνηση Καρράς (studio) Ιστοσελίδα του Δήμου Καρπάθου Παρασκευόπουλος

Κοινοποίηση: 1. Νταργάκης Νικόλαος

2. Αναπληρωματικά μέλη Δημοτικής Επιτροπής:

1. Δημάρχου Θεοχαρούλα   2. Πρωτόπαπας Μηνάς 3. Λουλούδης Χρήστος 4. Χριστοδούλου Αλέξανδρος