Σε μια παρατεταμένη ιδιαίτερα δύσκολη χρονική περίοδο και καταβάλλοντας αγωνιώδη προσπάθεια για την ουσιαστική διάσωση της ΔΙΛΕ, συγκαλούμε τακτική Γενική Συνέλευση των μελών, που θα θεωρηθούν ταμειακώς τακτοποιημένα με καταβολή συνδρομής 20€, πριν την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης, την Πέμπτη 9 Μαΐου 2024 και ώρα 19.00 στη Δωδεκανησιακή Εστία (Υψηλάντου 143-145, Πειραιάς) με θέματα ημερησίας διάταξης:

  1. Λογοδοσία απερχόμενου Δ.Σ,
  2. Οικονομικός απολογισμός, έγκριση πεπραγμένων – διαχείρισης καθώς και απαλλαγή από κάθε ευθύνη του απερχόμενου Δ.Σ ,
  3. Εκλογή τακτικών μελών νέου Δ.Σ και μελών της εξελεγκτικής επιτροπής.

Σε περίπτωση μη υπάρξεως απαρτίας, η Γ.Σ θα λάβει χώρα την επόμενη Πέμπτη, 16 Μαΐου 2024 στον ίδιο τόπο και ώρα, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Καταστατικού.

Κατά την εν λόγω Γενική Συνέλευση, είναι μια καλή ευκαιρία να συζητηθούν όλα τα θέματα που αφορούν στους απανταχού συμπατριώτες μας, δεδομένου ότι οι συναντήσεις αλληλοενημέρωσής μας έχουν αραιώσει πολύ τα τελευταία χρόνια.

Ημερομηνία, 30/4/2024

Ο Αντιπρόεδρος
Φίλιππος Καλούδης

Ο Γενικός Γραμματέας
Μιχαήλ Εμμ. Αρφαράς