Ο Δήμαρχος Χάλκης κ. Φραγκάκης Ευάγγελος παρευρέθηκε ως κεντρικος ομιλητής σε Συνέδριο του Τορίνο της Ιταλίας το οποίο επικεντρώθηκε σε ζητήματα πράσινης διαβίωσης. 

Συγκεκριμένα στο πάνελ που συμμετείχε ο Δήμαρχος αναπτύχθηκαν μελέτες διάφορων επιτυχημένων πρωτοβουλιών.

Αναλύθηκαν συγκεκριμένα ζητήματα όπως η κλιματική αλλαγή, η αειφόρος γεωργία και η ανακύκλωση σε διαφορετικά πλαίσια, όπως το σπίτι, η επιχείρηση και η κοινότητα. Εξετάσθηκαν οι ηθικές και φιλοσοφικές επιπτώσεις της πράσινης ανάπτυξης όπως η σχέση μας με το περιβάλλον, και έγινε σύγκριση διαφορετικών προσεγγίσεων.

Ο Δήμαρχος  Χάλκης από την μεριά του ανέλυσε το πρότυπο της Χάλκης ως μια πράσινη κοινότητα, που χρησιμοποιεί αυτό το μοντέλο ήδη 3 χρόνια. Συγκεκριμένα ανέφερε:

«Ο Δήμος Χάλκης από την αρχή σχεδίασε ένα πλήρως βιώσιμο πλάνο το οποίο ολοκλήρωσε και έθεσε σε λειτουργία αμέσως, με γνώμονα την αειφορία, δηλαδή την μέγιστη απολαβή των αγαθών του περιβάλλοντος χωρίς να διακόπτεται η φυσική παραγωγή αυτών ώστε μελλοντικά να υπάρχουν ικανοποιητικές ποσότητες. 

Αυτή την στιγμή υπάρχει στο νησί ένα φωτοβολταΐκό πάρκο ισχύος 1 Mw το οποίο δεσμεύει την ανεξάντλητη ηλιακή ενέργεια. Καταναλώνουμε λοιπόν το ηλεκτρικό ρεύμα που εμείς οι ίδιοι παράγουμε και μέσω της διαδικασίας του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού και της ενεργειακής κοινότητας της Χάλκης οι κάτοικοι στο νησί μας και μέλη της Ενεργειακής Κοινότητας, δεν πληρώνουν πλέον ηλεκτρικό ρεύμα. Μιλάμε για βιώσιμη ανάπτυξη η οποία περικλείει το περιβάλλον, την οικονομία, την κοινωνία και την πολιτική. 

Έτσι επιτυγχάνεται οικονομική ανάπτυξη χωρίς να καταστρέφεται το περιβάλλον, μειώνεται το κόστος λειτουργίας για επιχειρήσεις και νοικοκυριά και έτσι εξοικονομούνται χρήματα. 

Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ένα απομακρυσμένο ακριτικό νησί, σχεδόν αποκομμένο από την κεντρική Ελλάδα κατάφερε να δημιουργήσει ένα κοινωνικό οικονομικό πλήρως βιώσιμο αναπτυξιακό πλάνο, να το φέρει εις πέρας και να το θέσει σε λειτουργία. 

Έδεσε μαζί την έννοια της Νησιωτικότητας, που συνήθως αντιπροσωπεύει τις δυσκολίες και τα προβλήματα των μικρών νησιών, με την έννοια της Πράσινης ενέργειας, την επιταγή του μέλλοντος για ολόκληρο τον πλανήτη.

 Φυσικά όλα αυτά θα ήταν ανέφικτα χωρίς την πολύτιμη βοήθεια της Ελληνικής Κυβέρνησης, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 

Ένα έργο το οποίο υλοποιήθηκε με επιτυχημένη συνεργασία της ΔΕΗ, του ομίλου Συγγελίδη/Citroen, της AKUO ENERGY GREECE, της OMEXOM/Vinci Energies, της Παπαστράτος, της Vodafone Ελλάδας, της ALD Automotive καθώς και της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα».

Μετά το τέλος της παρουσίασης ο Δήμαρχος κ. Φραγκάκης Ευάγγελος απάντησε στα εξής ερωτήματα του Κροατη συντονιστή της συζήτησης κ. Miljenko Sedlar :

Why are islands so good testing grounds for innovation in energy transition and climate change adaptation?

“Islands are well-suited to be laboratories for clean energy and climate adaptation strategies for a number of reasons:

Isolation (απομόνωση) : Islands are self-contained systems, meaning they can experiment with new technologies and approaches without affecting mainland grids or ecosystems. This allows for a more controlled environment to test and refine ideas.

Size and Scale (μέγεθος και κλίμακα) : Islands are typically smaller than mainland areas, which makes it easier and less expensive to implement new technologies across an entire island.

Vulnerability (ευπάθεια): Islands are on the front lines of climate change, already facing issues like sea level rise and extreme weather events. This urgency can drive innovation in finding solutions

If successful, these island-based solutions can be scaled up for use in other places.”

What is the feedback from the citizens in general and how engaged are they in energy communities?

“The feedback from the citizens in energy communities suggest that generally see them as positive developments. People are interested in being more in control of their energy use and appreciate the environmental benefits of renewable energy sources.

But there are challenges to overcome in citizen engagement.  These include:

Ensuring clear and consistent communication Εξασφάλιση σαφούς και συνεπούς επικοινωνίας

 The decision-making process must be fair and inclusive (η διαδικασία λήψης αποφάσεων πρέπει να είναι δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς)

 Addressing legal and regulatory hurdles (Αντιμετώπιση νομικών και κανονιστικών εμποδίων)

If these challenges can be addressed, then energy communities have the potential to be a powerful tool in meeting climate change targets.”

What would you identify as the biggest barriers (εμπόδια) for development of energy communities?

“Upfront costs: Installing renewable energy systems, like solar panels or battery storage, can be expensive.

Regulatory hurdles (ρυθμιστικά εμπόδια): The rules and regulations around energy production and distribution can be complex and make it difficult for communities to get started.

Lack of awareness (έλλειψη ευαισθητοποίησης): People may not be aware of the benefits of energy communities or how to get involved in one.

Social factors (κοινωνικοί παράγοντες) : There may be resistance from some people in the community to change or concerns about the aesthetics of renewable energy systems.”