Το Λιμεναρχείο Καρπάθου εξέδωσε ανακοίνωση να αυξηθούν τα μέτρα λόγω αναγγελία θυελλωδών ανέμων σήμερα 9/4/2024.