Το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Καρπάθου ενημερώνει ότι ιδιοκτήτες νομείς και επικαρπωτές οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός σχεδίου πόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι τουλάχιστον 100 μέτρων από τα όρια τους, ότι υποχρεούνται στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνσή τους καθώς και την απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καύσιμων ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτούς , προς αποτροπή κινδύνου πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασης της.


Συνεπώς καλούνται όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων και Δημοτικών Ενοτήτων να δείξουν τη δέουσα προσοχή στην εφαρμογή των μέτρων αυτών, όπως επίσης και να ενημερώνουν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καρπάθου και τον Επόπτη Καθαριότητας του Δήμου Καρπάθου σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τις συστάσεις τους από ιδιοκτήτες νομείς και επικαρπωτές οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων διοικητικής τους ευθύνης.

Ο Δήμος Καρπάθου προσβλέπει στη συνεργασία των δημοτών του και τονίζει ότι κάθε ολιγωρία είναι σε βάρος του περιβάλλοντος , της υγείας, της ασφάλειας και της περιουσίας των πολιτών .

Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος

Γραφείου Πολιτικής Προστασίας

Ιωάννης Μην. Λυριστής.