Νέος κύκλος αιτήσεων Από 01/03/2024 έως 15/03/2024 έχουν τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων οι δικαιούχοι των  περιοχών που εντάσσονται στο πρόγραμμα «Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας».

Δικαιούχοι

Οι μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης σύμφωνα με τα παραρτήματα των νόμων 4563/2018 (Α’169 ) και 4727/2020( Α’184 ) και πιο συγκεκριμένα για τον Δήμο Καρπάθου οι μόνιμοι κάτοικοι των οικισμών:

Δ.Ε. ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Δικαιολογητικά

  • ΑΦΜ
  • αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της μόνιμης κατοικίας
  • ηλεκτρονική διεύθυνση (email)
  • τους αριθμούς του σταθερού και του κινητού τηλεφώνου

Η επιδότηση αφορά σε νοικοκυριά και όχι σε μεμονωμένους δικαιούχους ή επιχειρήσεις και αφορά αποκλειστικά στο συγκεκριμένο ακίνητο που θα δηλωθεί στην αίτηση και αποτελεί την μόνιμη κατοικία του αιτούντος.

Το ποσό της επιδότησης δίνεται απευθείας στον Πάροχο.

Υπηρεσίες που λαμβάνουν οι δικαιούχοι

Οκταετή ( 8 έτη ) πρόσβαση στα προγράμματα των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας και παροχή και εγγύηση εξοπλισμού όπου απαιτείται από την τεχνολογία ευρυεκπομπής των Παρόχων που επέλεξαν κατά την υποβολή της αίτησής τους.

Επισημάνσεις

Ο πολίτης δύναται να υποβάλλει ο ίδιος αίτηση μέσω σχετικής εφαρμογής της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης www.gov.gr > ΑΡΧΙΚΗ> ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ > ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ > ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ (ΛΕΥΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ) ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/telepikoinonies/leukes-periohes

Οι αιτήσεις υποβάλλονται και στα ΚΕΠ του Δήμου Καρπάθου.

Στα ΚΕΠ δύναται να προσέλθει προς υποβολή της αίτησης και τρίτο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον αιτούντα για το σκοπό αυτό.