Πεπραγμένα Διοίκησης Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου “ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ” 2023 | Ιανουάριος – Δεκέμβριος, 2023

 Α. ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ- ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Α.1. Διορισμός Διευθύντριας Ε.Σ.Υ. ειδικότητας αναισθησιολογίας (υπηρετούσε στο Γ.Ν. Καρπάθου ως ιδιώτης ιατρός στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας έχοντας υπογράψει σχετική σύμβαση με τη 2η Υ.ΠΕ.)

Α.2. Μετάταξη Διευθυντή Ε.Σ.Υ. ειδικότητας οδοντιατρικής (υπηρετούσε στο Γ.Ν. Καρπάθου στο πλαίσιο μετακινήσεων από το Γ.Ν. Νίκαιας) 

Α.3. Συνάψαμε σύμβαση εργασίας με ιδιώτη ιατρό  ειδικότητας οφθαλμολογίας 

Α.4. Διορίστηκαν δύο (2) νοσηλεύτριες ως επικουρικό προσωπικό 

Α.5. Συνεργασία με ιδιώτες ιατρούς (καρδιολόγο και παιδίατρο) τους θερινούς μήνες έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν επιτακτικές-επείγουσες ανάγκες

Α.6. Μετακίνηση νευρολόγου από το Γ.Ν. Ρόδου 

Α.7. Μετακίνηση παιδιάτρου από το Νοσοκομείο Παίδων  “Αγία Σοφία” 

Α.8. Μετακινήσεις ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου για την κάλυψη αναγκών του Τ.Ε.Π.

Α.9. Μετακίνηση ειδικευόμενου Γενικής Ιατρικής από το “Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά” 

Α.10. Μέριμνα έτσι ώστε να καλυφθούν ανάγκες Περιφερειακών Ιατρείων της 2ης Υ.ΠΕ. (Κάσου, Ανάφη. Καστελοριζίου & Αγαθονησίου)

Β. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Β.1. Εγκατάσταση συστήματος εφαρμογής ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου 

Β.2. Με βάση τα τηρούμενα στοιχεία εξοφλήθηκαν το σύνολο των ληξιπρόθεσμών οφειλών 

Β.3. Ένταξη του Γ.Ν. Καρπάθου στο Γ’ κοινό υπηρεσιακό συμβούλιο των νοσοκομείων της Δωδεκανήσου 

Β.4. Λειτουργία των εσωτερικών Μαγειρείων και δαπάνες εξοπλισμού του χώρου

Β.5. Επικαιροποίηση επιχειρησιακών σχεδίων έκτακτης ανάγκης (ΠΕΡΣΕΑΣ και ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ) καθώς και προμήθεια ειδών σύμφωνα με οδηγίες του ΚΕΠΥ ΕΚΑΒ

Β.6. Προμήθεια  Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (1.000,00€)

Β.7. Προμήθεια Εκτυπωτών & Πολυμηχανημάτων (1.420,00€)

Β.8. Προμήθεα Επίπλων, Συρταριέρων, Βιβλιοθηκών και Καρεκλών Γραφείου (4.263,00€)

Β.9. Λήψη επιχορήγησης (328.000,00€) από τη 2η Υ.ΠΕ. προκειμένου το Γ.Ν. Καρπάθου να προμηθευτεί αξονικό τομογράφο καθώς επίσης και να λάβουν χώρα εργασίες διαμόρφωσης του χώρου (ήδη έχει καταρτιστεί η σχετική διακήρυξη και αναμένεται σύντομα να δημοσιευτεί) 

Γ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Γ.1. Εγκατάσταση συστήματος πλήρωσης φιαλών οξυγόνου αξίας 23.448,00€

Γ.2. Εγκατάσταση συστήματος τηλεμετρίας για το συγκρότημα παραγωγής οξυγόνου

Γ.3. Εγκατάσταση συστήματος μηχανισμού άντλησης υδάτων (τριφασική αντλία) αξίας 3.374,35€

Γ.4. Προμήθεια UPS αξίας 4.287,92€

Γ.5. Σταδιακή αντικατάσταση λαμπτήρων LED με αυτεπιστασία 

Δ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ Γ.Ν. ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Δ.1. Στην αρχή του έτους εκκίνησε η λειτουργία του χειρουργείου με την πραγματοποίηση τακτικών-προγραμματισμένων επεμβάσεων μικρής βαρύτητας. 

Δ.2. Προμήθεια νέου επιτραπέζιου κλιβάνου ατμού αξίας 2.777,60€

Δ.3.Προμήθεια τροχήλατου ακτινοσκοπικού μηχανήματος για τις ανάγκες πραγματοποίησης ορθοπεδικών επεμβάσεων αξίας 69.688,00€

Δ.4. Εργασίες θωράκισης με μόλυβδο -από εξειδικευμένο τεχνικό συνεργείο- της χειρουργικής αίθουσας έτσι ώστε να τεθεί σε λειτουργία το τροχήλατο ακτινοσκοπικό μηχάνημα αξίας 25.048,00€

Δ.5. Προμήθεια μέσων ακτινοπροστασίας (ποδιές ακτινοπροστασίας, τροχήλατο πέτασμα ακτινοπροστασίας, κολλάρα ακτινοπροστασίας, τροχήλατη βάση ανάρτησης ποδιών, γυαλιά) αξίας 10.000,00€

Δ.6. Προμήθεια ορθοπεδικών εργαλείων (τρυπάνι αέρος, ορθοπεδικό κατσαβίδι κτλ) συνολικής αξίας 7.550,24€

Ε. ΑΙΤΗΜΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (Ε.ΚΕ.Α) ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ Ν.Υ.Α. ΔΙΧΩΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΕΣ

Στο πλαίσιο υποβολής αιτήματος για την ίδρυση Νοσοκομειακής Υπηρεσίας Αιμοδοσίας (Ν.Υ.Α.) δίχως αιμοληψίες έλαβαν χώρα:

Ε.1 Προμήθεια καταψύκτη πλάσματος αξίας 11.160,00 €

Ε.2 Προμήθεια αποψύκτη πλάσματος αξίας 8.556,00

Ε.3. Προμήθεια μηχανήματος διασταύρωσης προσδιορισμού αίματος με συνοδό εξοπλισμό

Ε.4. Εκπαίδευση στελεχών μικροβιολογικού εργαστηρίου και πιστοποίηση αυτών 

Ε.5. Κατασκευή ξεχωριστού χώρου αιμοληψιών 

Ε.6. Εσωτερική διαρρύθμιση μικροβιολογικού εργαστηρίου 

ΣΤ. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΣΤ. 1  Προμήθεια νέου ορμονολογικού αναλυτή με συνοδό εξοπλισμό

ΣΤ.2 Προμήθεια  δύο (2) αιματολογικών αναλυτών με συνοδό εξοπλισμό

Ζ. ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ζ 1 Προμήθεια τροχήλατης οδοντιατρικής μονάδας (691,92€) για τις ανάγκες του οδοντιατρείου

Ζ.2. Επανεκκίνηση λειτουργίας οφθαλμιατρείου έπειτα από την πρόσληψη ιδιώτη οφθαλμιάτρου και προμήθεια σχετικού -απαραίτητου εξοπλισμού (δοκιμαστικοί σκελετοί, τονόμετρο, πίνακας Ishihara κτλ)

Ζ.3. Προμήθεια συμπυκνωτή οξυγόνου για τις ανάγκες του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών αξίας 806,00€

Ζ.4 Προμήθεια αντλίας έκχυσης φαρμάκων για τις ανάγκες του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών αξίας 1.550,00€

Ζ.5. Προμήθεια ηλεκτρικού κρεβατιού δυο τμημάτων για τις ανάγκες του ακτινολογικού εργαστηρίου αξίας 1.277,60€

Ζ.6. Προμήθεια αναίμακτου χολοερυθρόμετρου για τις ανάγκες του Παιδιατρικού ιατρείου αξίας 3.596,00€

Ζ.7. Επίσκεψη ακτινοφυσικού για τον ποιοτικό έλεγχο των ιατρικών μηχανημάτων του ακτινολογικού εργαστηρίου καθώς και του οδοντιατρείου. Ολοκλήρωση της τροποποίησης της αδειοδότησης του ακτινολογικού εργαστηρίου από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.).

Ζ.8. Τοποθέτηση πρόσθετων Επιτοίχιων Αντισηπτικών -με σχετική επισήμανση- σε όλους τους χώρους του νοσοκομείου.

Η. ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Η.1. Εγκατάσταση container στον προαύλιο χώρου 

Η.2.Δημιουργία χώρου για την πραγματοποίηση αιμοληψιών (στο πλαίσιο εναρμόνισης με υποδείξεις του Ε.ΚΕ.Α για την πιθανή ίδρυση Ν.Υ.Α. δίχως αιμοληψίες)

Η.3.Εσωτερική διαρρύθμιση χώρου πολλαπλών χρήσεων, μικροβιολογικού εργαστηρίου καθώς και οφθαλμιατρείου 

Η.4. Τοποθέτηση plexiglass στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών και στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία 

Η.5. Ελαιοχρωματισμός εξωτερικών χώρων 

Η.6.   Εργασίες μόνωσης της ταράτσας με αυτεπιστασία

Θ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΠΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΕΚΑΒ

Θ.1. Προμήθεια φορητού καπνογράφου με οξύμετρο αξίας 2.046,00€

Θ.2. Μέριμνα για την εξασφάλιση στέγης και σίτισης διασωστών του ΕΚΑΒ που μετακινούνται στη νήσο Κάρπαθο για τη στελέχωση του τοπικού τομέα 

Θ.3. Απόσυρση μη λειτουργικού (παροπλισμένου) ασθενοφόρου 

Ι. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ  & ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Ι.1. Επίσκεψη ιατρών του Γ.Ν. Καρπάθου στην Ηρωική Νήσο Κάσο (ορθοπεδικός, οδοντίατρος & παιδίατρος) 

Ι.2. Έπειτα από αίτημα  του επικεφαλής της ΔΑΝ Καρπάθου στέλεχος του Γ.Ν. Καρπάθου (κ. Μερκούριος Κυπραίος) πραγματοποίησε θεωρητική και πρακτική διάλεξη με θέμα: “Βασική υποστήριξη της ζωής με χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή” 

Ι.3. Κατόπιν αιτήματος του Γ.Ν. Καρπάθου στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας πραγματοποίησαν εκπαιδευτική συνεδρία στο προσωπικό της υγειονομικής μας μονάδας σε θέματα πυρόσβεσης-πυρασφάλειας

Ι.4. Διενέργεια εκπαιδευτικών μαθημάτων για το ιατρικό και νοσηλευτικό στο πλαίσιο της διαρκής εκπαίδευσης 

Ι.5. Συμμετοχή του στελέχους του Γ.Ν. Καρπάθου (κ. Μερκούριος Κυπραίος) σε διάλεξη που δόθηκε σε τοπική σχολική μονάδα στη θεματική ενότητα: “Καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση με χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή για πολίτες”

Ι.6. Συμμετοχή – με πρωτοβουλία της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας- στην πραγματοποίηση της 2ης Πανελλήνιας Εθελοντικής Δράσης Δωρεάς Μυελού Οστών: “Οι νοσηλευτές δίνουν Όραμα Ελπίδας”

Ι.7. Πραγματοποίηση διάλεξης -κατόπιν πρόσκλησης- σε τοπική σχολική μονάδα από τη διατροφολόγο του Γ.Ν. Καρπάθου 

Ι.8. Υλοποίηση – με μέριμνα της Μαίας- ιατρείων θηλασμού

Ι.9. Συνεργασία με στελέχη του προγράμματος “Υγείας για όλους” και του Δήμου Καρπάθου για την περάτωση προληπτικής ιατρικής δράσης με θέμα: “Ιατρική Παρέμβαση προληπτικών εξετάσεων στους κατοίκους της Καρπάθου” 

Ι.10. Διενέργεια εκπαιδευτικών δράσεων από τις επισκέπτριες υγείας σε τοπικές σχολικές μονάδες 

Κάρπαθος, 2023