Την Δευτέρα 20 Νοεμβρίου τα παιδιά του Νηπιαγωγείου Όθους παρέλαβαν ένα δέμα από την Αθήνα. Αποστολέας του δέματος ήταν η Οθείτισσα Μαρία Ι. Χαλκιά και μέσα σε αυτό περιλαμβάνονταν εξοπλισμός ψηφιακού γραμματισμού και έντυπου υλικού. 

Ειδικότερα, ο παιδαγωγικός εξοπλισμός του νηπιαγωγείου ενισχύθηκε με ψηφιακές συσκευές όπως τάμπλετ και πολυμηχάνημα, παιδικά βιβλία, χαρτική και γραφική ύλη, ενώ παραλήφθηκαν  και δωράκια για τα παιδιά και τον παιδαγωγό του τμήματος.

Σύμφωνα με τα νέα αναλυτικά προγράμματα για το νηπιαγωγείο (2021), οι Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι της καθημερινής ζωής των  ανθρώπων. Είναι φανερό ότι οι ΤΠΕ έχουν επιβάλει έναν νέο τρόπο προσέγγισης της πληροφορίας και έχουν δημιουργήσει νέα κανάλια και προοπτικές επικοινωνίας, ενημέρωσης και έκφρασης. 

Η χρήση τους από παιδιά προσχολικής ηλικίας συνδέεται με πολλαπλά οφέλη, όταν λαμβάνει χώρα μέσα από καλά σχεδιασμένες διδακτικές καταστάσεις. Με κατάλληλη υποστήριξη των εκπαιδευτικών, επιδιώκεται η σταδιακή εξοικείωση των παιδιών μαζί τους, χρησιμοποιώντας αναπτυξιακά κατάλληλα ψηφιακά εργαλεία για να παίξουν, να εκφραστούν και να μάθουν, αναγνωρίζοντας και εφαρμόζοντας τις ορθές χρήσεις τους στην καθημερινή ζωή. Σκοπός είναι να καταστούν τα παιδιά ψηφιακά εγγράμματα, ώστε να μπορούν να δράσουν αποτελεσματικά στις νέες και πολύπλοκες ανάγκες της καθημερινής ζωής.

Μέσω της σπειροειδούς μάθησης, τα παιδιά εμπλέκουν τις ΤΠΕ στα εκάστοτε γνωστικά αντικείμενα, επιτυγχάνοντας την εισαγωγή τους στον ψηφιακό γραμματισμό και στην εργαλειακή ένταξη. Στο πλαίσιο του ψηφιακού γραμματισμού, οι ΤΠΕ λειτουργούν ως αντικείμενο μάθησης με στόχο τη γνωριμία των παιδιών με τις τεχνολογίες, τη δημιουργική τους έκφραση μέσω των τεχνολογιών και την κατανόηση της θέσης τους στην κοινωνία και τον πολιτισμό. 

Αντίστοιχα, σύμφωνα με την εργαλειακή ένταξη, οι ψηφιακές τεχνολογίες αξιοποιούνται καθημερινά ως εργαλεία διερεύνησης, ανακάλυψης και επίλυσης προβλημάτων, αναζήτησης και επεξεργασίας πληροφοριών, έκφρασης και δημιουργίας, καθώς επίσης και ως εργαλεία επικοινωνίας  και συνεργασίας. Οι ΤΠΕ αποτελούν ισχυρά εργαλεία για τη μάθηση, καθώς δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά μέσω της οπτικοποίησης να επεξεργαστούν δυσνόητες έννοιες, να ξεπεράσουν διάφορες επικοινωνιακές δυσκολίες.

Πρόσθετα, η κα. Μαρία Ι. Χαλκιά προσφέρθηκε να δημιουργήσει ένα αποκλειστικό λογότυπο για το Νηπιαγωγείο Όθους. Συγκεκριμένα, απέστειλε ψηφιακά στα παιδιά πέντε (5) προτεινόμενα λογότυπα, από τα οποία τα παιδιά καλέστηκαν να επιλέξουν το αντιπροσωπευτικότερο για αυτά. 

    Μεταξύ άλλων τα παιδιά ανέφεραν: «Παιδιά δείτε, αυτό έχει παιχνίδια επάνω», «Είναι όλα πολύ όμορφα», «Αυτό έχει πολύ ωραία χρώματα», «Σε αυτό έχει παιδάκια σαν εμάς», «Αυτό έχει και ήλιο, σαν το τραγούδι της καλημέρας μας»! 

Λόγω του πλουραλισμού ιδεών, τα παιδιά κατέφυγαν στη λύση της ψηφοφορίας, αξιοποιώντας την πλειοψηφική δύναμη. Στο πλαίσιο διαλογικής επιλογής του λογότυπου, κάθε παιδί συνέλλεξε και επεξεργάστηκε πληροφορίες που ανταποκρίνονταν στα ενδιαφέροντα,  στην καθημερινότητά και στην προσωπικότητά του. Περιγράφοντας τους λόγους επιλογής του συγκεκριμένου λογότυπου ανέφεραν: 

 «Έχει τουβλάκια επάνω», «Μας αρέσουν πολύ τα τουβλάκια», «Έχει και ωραία χρώματα», «Γράφει και το όνομά μας για να ξέρουν όλοι ποιο είμαστε», «Κάθε μέρα παίζουμε πολύ με τα τουβλάκια».

Είναι φανερό ότι η μάθηση στο νηπιαγωγείο οργανώνεται στον πυρήνα του κοινωνικού γραμματισμού, που δομείται στη βάση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης και συνεργασίας του σχολείου με την τοπική ή/και ευρύτερη κοινωνία. Η αποστολή του δέματος και η διαχείριση του περιεχομένου του αποτελούν καθημερινές καταστάσεις που διαμορφώνουν επικοινωνιακές συνθήκες, αναδεικνύουν την ανάπτυξη κοινά αποδεκτών κανόνων συμπεριφοράς που προάγουν την ατομική και συλλογική δέσμευση προς την επίτευξη στόχων, στο πλαίσιο λήψης αποφάσεων που αφορούν το παιδί και την ομάδα.

Για όλα τα παραπάνω τα παιδιά του Νηπιαγωγείου Όθους ευχαριστούν θερμά την κα. Μαρία Ι. Χαλκιά!

Φίλιππος Μπρέντας 

Παιδαγωγός | Νηπιαγωγείο Όθους Καρπάθου