ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ & ΚΑΣΟΥ

Ἀπέρειον Καρπάθου 27/10/2022

Μέ πολλήν θλίψιν ἐπληροφορήθημεν τήν πρός Κύριον ἐκδημίαν τοῦ ἀγαπητοῦ σέ ὃλους μας Βουλευτοῦ Δωδεκανήσου καί Ὑπουργοῦ, Ἀριστοτέλους Παυλίδη.

Ἡ σταδιοδρομία του ὑπῆρξεν ἀξιοθαύμαστος.

Ὑπῆρξεν ἐπί σειράν ἐτῶν Βουλευτής τῆς Δωδεκανήσου· ἀγάπησε καί ἠγαπήθη ἀπό τούς Νησιώτας καί κατέβαλε ὑπερανθρὠπους προσπαθείας διά τήν ἐπίλυσιν τῶν πολλῶν προβλημάτων τοῦ νησιωτικοῦ χώρου.

Προσωπικά ὑπήρξαμε συνοδοιπόροι σέ παράλληλες πορεῖες.

Ἐκεῖνος στά πολιτικά, ἡ ταπεινότης μου στά Ἐκκλησιαστικά.

Μᾶς συνέδεε μία ἀληθινή φιλία.

Πολλά θά ἢθελα νά πῶ διά τήν προσωπικότητά του καί τόν ἀξιοθαύμαστον ζῆλον του.

Δυστυχῶς ὁ Χρόνος δέν μοῦ τό ἐπιτρέπει.

Εὐρισκόμενος εἰς τήν Κάσον διά τήν ἑορτήν τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, ἦλθεν ἡ θλιβερά εἲδησις πού μᾶς συγκλόνισε.

Τήν στιγμήν ἐκείνη μέ ἐπλησίασε ἓνας ἡλικιωμένος Κασιώτης καί μέ εἶπεν :

“Σεβασμιώτατε τώρα ὁ Βουλευτής τῆς καρδιᾶς μας δέν θά μᾶς ἒρχεται στό Ὁλοκαύτωμα”.

Τίτλος ἀνεξίτηλος: “ὁ Βουλευτής τῆς καρδιᾶς μας”.

Ἐπιθυμῶ νά ἐκφράσω τά εἰλικρινή μου συλλυπητήρια στήν σύζυγον, στά παιδιά του, στά ἀδέλφια του, τήν Ἀγγελική καί τόν Τάσο, στά ἀνίψια του καί σέ ὃλους τούς γνωστούς του.

Αἰωνία ἡ μνήμη ἀγαπητέ μου φίλε Τέλη.

+ Ὁ Καρπάθου καί Κάσου Ἀμβρόσιος