Κάρπαθος 18/04/2016

Προς,

Τον πρόεδρο του Δ.Σ. του Δήμου Καρπάθου
κ. Τούμα Γεώργιο

Κύριε Πρόεδρε ,

Οι υπογράφοντες δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου Καρπάθου

 1. ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ
 2. ΤΣΑΜΠΟΥΝΙΕΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 3. ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 4. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΧΑΡΗ
 5. ΣΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
 6. ΛΥΡΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
 7. ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 8. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
Flying towards Pigadia Karpathos. (Photo: Dimitris Spanos)

Flying towards Pigadia Karpathos. (Photo: Dimitris Spanos)

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 άρθρο 2 παράγραφος 1 και του Κ.Δ.Κ. , ζητούμε επείγοντα σύγκλιση του Δ.Σ. με τα κατωτέρω θέματα ημερησίας διάταξης , για τα οποία θα σας καταθέσουμε εισηγήσεις με τις προτάσεις μας , αφού ορίσετε την ημερομηνία συνεδρίασης .

 1. Περί ανακλήσεως της υπ. αρ. 84/2015 απόφασης του Δ.Σ. Καρπάθου (Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις).
 2. Περί διαχείρισης μεταφερόμενων οχληρών φορτίων συναρτήσει λιμενικών έργων και εγκαταστάσεων.
 3. Περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων στα τοπικά συμβούλια .

Θεωρούμε τα ανωτέρω θέματα κατεπείγοντα ως έχοντα άμεσες επιπτώσεις στην εν εξελίξει τουριστική περίοδο, την τοπική αλλά και την ευρύτερη οικονομία της περιοχής μας.

Αναμένουμε την έγκριση του αιτήματος μας εντός των προβλεπομένων από τις σχετικές διατάξεις χρονικών ορίων.

Οι Αιτούντες Δημοτικοί Σύμβουλοι.