Πρός τον πρόεδρο του Δ.Σ Καρπάθου κ. Γ. Τούμα.
Θέμα: Γνωστοποίηση αποχής απο την συνεδρίαση του Δ.Σ. της 17/02/2016

Με την παρούσα επιθυμώ να σας επισημάνω τα κάτωθι:

Α) Η μέχρι σήμερον συνεργασία της παράταξης μας “ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ” με το προεδρείο υπήρξε άψογη και εποικοδομητική συμβάλλοντας τα μέγιστα στο θεσμικό κύρος του προέδρου και των μελών του , στα πλαίσια της λειτουργίας και του συντονισμού των συνεδριάσεων του Δ.Σ.Αυτή η συνέπεια της παράταξης μας διευκόλυνε την αποτελεσματικότητα και την απρόσκοπτη λήψη αποφάσεων χωρίς στείρες αντιπαραθέσεις και άσκοπες “περιστροφές” και πολλών ομόφωνων αποφάσεων πράγμα που ουδείς αρνείται.

Β) Κατά συνέπειαν οφείλω να σας τονίσω , και γραπτώς πλέον να καταθέσω δια της παρούσης στα πρακτικά την διαπίστωση μου, ότι, παρά το ότι είχατε θεσμικό καθήκον απορρέον εκ του κανονισμού λειτουργίας του Δ.Σ. και παρά τις αλλεπάλληλες παραινέσεις και διαμαρτυρίες μου, παραπέμψετε “εις τας ρωμαϊκάς καλένδας” το νόμιμο αίτημα για συζήτηση του θέματος της” μελέτης λιμένος Καρπάθου “, παραβιάζοντας “κατάφορα”, “καθ´υποτρόπην”, και “κατ’ εξακολούθησιν” τον κανονισμό λειτουργίας του ΔΣ του οποίου είστε εγγυητής και θεματοφυλαξ.                       

Γ) Για λόγους τυπικούς (εκατοντάδες υπογραφών) αλλά κυρίως ουσιαστικούς (προοπτικές ανάπτυξης – επιχειρησιακός σχεδιασμός – τουριστική ανάπτυξη – επικαιροποίηση ΤΑΠ Καρπάθου) το θέμα έπρεπε να έχει έρθει με πρωτοβουλία της ίδιας της δημοτικής αρχής και της συμπολίτευσης προς συζήτηση άμεσα και αβίαστα.

Ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης και π.δήμαρχος Καρπάθου Μιχάλης Χανιώτης

Ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης και π.δήμαρχος Καρπάθου Μιχάλης Χανιώτης

Σήμερα το ΔΣ όπως σας επισήμανα στην προηγούμενη συνεδρίαση εμφανίζεται χωρίς θέση και άποψη στην κοινή γνώμη η οποία δείχνει ζωηρό ενδιαφέρον καθώς φορείς, επαγγελματίες και ΜΜΕ δηλώνουν προφορικά και γραπτά το ενδιαφέρον και τις απόψεις τους. Αυτό αποτελεί και την πιο επικίνδυνη υποβάθμιση του ρόλου του ΔΣ σε κρίσιμες εποχές.

Δ) Θέλω να πιστεύω κ. Πρόεδρε ότι θα αντιληφθείτε την σοβαρότητα του όλου ζητήματος, καθότι δεν γνωρίζω, εάν συνειδητά ακολουθείτε αυτήν την παρελκυστική τακτική ή υπαγορεύεται από άγνωστες σε εμένα ”σκοπιμότητες”.

Πρέπει επίσης να δηλώσω ότι η διαλλακτική και πολλάκις συναινετική συμπεριφορά μας, λόγω κρίσης, δεν σημαίνει ότι χειραγωγούμεθα ως παράταξη , αντίθετα μάλιστα ασκούμε τον θεσμικό μας ρόλο κατ´ουσιαν χωρίς θεατρινισμούς. 

Εν κατακλείδι κ. Πρόεδρε αφού και στο σημερινό πινάκιο δεν περιλαμβάνεται το θέμα μας , αρκούμαι καταρχήν να διαμαρτυρηθώ “απέχοντας” από την συνεδρίαση χωρίς να δεσμεύω τους συμβούλους της παράταξης που ενεργούν κατά συνείδηση ως γνωρίζοντες επαρκώς τα γεγονότα.

Ασφαλώς πλέον δεν μπορούμε να μετατρέπουμε τα αυτονόητα σε ακατανόητα.

Κύριε πρόεδρε εξακολουθώ να τρέφω τον ίδιο σεβασμό στο ρόλο σας και απέραντη εκτίμηση στο πρόσωπο και το ήθος σας, αλλά, ”Φίλος μεν Πλάτων φιλτάτη δε η αλήθεια.”

Θα αναμένω άμεσο προσδιορισμό ημερομηνίας συζήτησης του θέματος καθότι το θεωρώ κατεπείγον… δεν επιδιώκω κλιμάκωση και οξύτητες.

Με εξαιρετική τιμή
ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΝΙΩΤΗΣ

Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
Δημοτικός Σύμβουλος
Πρώην Δήμαρχος