Συνεδρίασε  η  Επιτροπή  Πρωτογενούς  τομέα   μετά από πρόσκληση του  Προέδρου της και Δημάρχου της Η.Ν. Κάσου Μιχάλη Ερωτόκριτου. Κατά  τη  διάρκεια της συνεδρίασης  υπήρξε εποικοδομητική αλληλοενημέρωση των μελών σχετικά με τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες του χώρου (αλιείς, και  κτηνοτρόφοι).Γενικότερα τέθηκαν τα προβλήματα που προκαλεί η ανεπιτήρητη βόσκηση και συζητήθηκε ως βασικό θέμα .

Μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης παρθήκαν ομόφωνα οι παρακάτω αποφάσεις :

1. Ο Δήμος  της Η.Ν. Κάσου  να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την λειτουργία του Σφαγείου . Τεχνικές παρεμβάσεις, καταγραφή των  ελλείψεων  που υπάρχουν στον εξοπλισμό  του ,  και την σύνταξη μελέτης  και προμήθειας  όλων των  απαραίτητων εξοπλισμών ώστε το Δημοτικό  σφαγείο να γίνει λειτουργικό.

Εκπαίδευση του υπάρχοντος δυναμικού  ή ενοικίαση συνεργείου  εκδορέων όταν προκύπτει  ανάγκη για σφαγή και την πρόσληψη μόνιμου  κτηνίατρου από τον Δήμο  ώστε να λειτουργήσει  το σφαγείο  σωστά και με ασφάλεια. Ήδη έχει εγκριθεί μια θέση  ΠΕ κτηνιάτρου που περιλαμβάνεται  στον νέο Ο.Ε.Υ του Δήμου .

  Σύνταξη κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Σφαγείου Η.Ν. Κάσου και η κατάθεση του για  έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο.

2. Σχετικά με την αντιμετώπιση του χρόνιου προβλήματος της ανεπιτήρητης βόσκησης  προκύπτει  η αναγκαιότητα  εντατικοποίησης ελέγχων από την άτυπη τριμελή  επιτροπή του Δήμου  για τον περιορισμό της εντός και εκτός οικισμού  είτε είναι οικόσιτα είτε είναι από επαγγελματίες κτηνοτρόφους με σκοπό την προστασία των καλλιεργειών.

Αυστηρή σύσταση για επώνυμες καταγγελίες από τους ίδιους τους πληγέντες στον Αστυνομικό  Σταθμό  Η.Ν. Κάσου  ώστε να ακολουθηθεί η διαδικασία επιβολής  προστίμων για τους παραβάτες του  κανονισμού  βόσκησης.

Έλεγχος από την υπηρεσία  δημόσιας υγείας του Επαρχείου (Υγειονομείο Επαρχείου Καρπάθου-Η.Ν. Κάσου ) για την  τήρηση των συνθηκών διαβίωσης των ζώων (οικόσιτων) ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία εστιών μόλυνσης  εντός των οικισμών στους χώρους φύλαξης τους .

Ακόμα η  κατάθεση  αιτήματος  για νομοθετική ρύθμιση για την λειτουργία  εκτελεστικού οργάνου  δημοτικής  αστυνομίας ή κρατικής Αστυνομίας  ή  επαναφορά του θεσμού του αγροφύλακα με εκτελεστικές δυνατότητες .

   3. Για το τομέα της αλιείας προτείνεται η  κατασκευή  και λειτουργία ψαραγοράς πλησίον του κεντρικού λιμανιού.

Ήδη έχει προβλεφθεί η ένταξη κωδικού χρηματοδότησης στο προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2022 και θα  εκτελεστεί με ίδιους πόρους του Δήμου και με την σύμφωνη γνώμη του  Δ.Λ.Τ.Ν. Δωδεκανήσου.

   Ο Δήμαρχος της Η.Ν. Κάσου  αναφερόμενος στις ενέργειες της Δημοτικής Αρχής  για  την ανάπτυξη  του πρωτογενούς τομέα τόνισε ότι  « από πλευράς του Δήμου γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες και πάντα θα παρέχει κάθε δυνατή στήριξη προς τον κλάδο αυτό. Άλλωστε αυτό αποδεικνύεται  έμπρακτα με κάθε ευκαιρία.

Κινούμενοι μάλιστα προς αυτή την κατεύθυνση καταφέραμε να πάρουμε την έγκριση για την πρόσληψη μόνιμου κτηνιάτρου, θέση η  οποία θα προκηρυχθεί μέσα στο έτος 2022 και θα λύσει σοβαρά ζητήματα του κλάδου εφόσον εκδηλωθεί ενδιαφέρον.

Ενημερώνουμε με κάθε μέσο τους ενδιαφερόμενους πολίτες για τα προγράμματα επιδότησης που  αφορούν τον πρωτογενή τομέα είτε μέσα από ημερίδες είτε μέσω ανακοινώσεων.

Ένα από τα στοιχήματα  που είναι επιθυμίας μας  να κερδίσουμε  είναι  να αντιμετωπίσουμε  το  χρόνιο αγκάθι που αμαυρώνει των κλάδο, το  πρόβλημα  που πρέπει  επιτέλους να  λυθεί, αυτό της ανεξέλεγκτης  βόσκησης.

   Η  λύση  του προβλήματος βρίσκεται στην συνεργασία  όλων των εμπλεκόμενων.

Η  καλύτερη  οργάνωση  των χώρων  βόσκησης, η καθαριότητα των χώρων φύλαξης των ζώων τηρώντας τις σωστές συνθήκες  διαβίωσης τους και τους κανόνες  δημόσιας  υγιεινής  μαζί με  την  συχνή επιτήρηση τους  είναι αρκετά.

Ως τελευταία και αποτελεσματική λύση προς συμμόρφωση των παραβατών κτηνοτρόφων για την ανεπιτήρητη βόσκηση προτείνουμε την επώνυμη καταγγελία στον αστυνομικό  σταθμό του ανά περίπτωση πληγέντα, πιστεύουμε ότι έτσι θα λύσουμε σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα αυτό» .