Απερρίφθη το αίτημα προσωρινής διαταγής, της από 10/11/2021 αίτησης λήψης ασφαλιστικών μέτρων του Εμμανουήλ Παραγιού κατά των 5 Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Καρπάθου, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου (διαδικασία ασφ. μέτρων).

Με την άνω αίτηση του, ο Εμμανουήλ Παραγυιός, ζητούσε την αναστολή εκτέλεσης της από 27/10/2021 απόφασης της Δημοτικής Παράταξης «ΝΕΑ ΠΝΟΗ» του Δήμου Καρπάθου, -περί της διαγραφής του από μέλος της δημοτικής παράταξης της «ΝΕΑΣ ΠΝΟΗΣ»– και την επανατοποθέση του ως προέδρου σε αυτό.

Η κύρια συζήτηση αυτής ορίστηκε για τις 10/5/2022 ενώπιον του ίδιου Δικαστηρίου.

Για λογαριασμό των 5 Δημοτικών Συμβούλων : Μιχαήλ Μανωλάκη, Ιωάννη Λυριστή, Εμμανουήλ Τσέρκη, Δημητρίου Ζανάκη και Νικολάου Λύκου, παραστάθηκε η δικηγόρος Πειραιά, Επιστήμη Γιαρίμογλου.