Ειδική επαναληπτική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα Καρπάθου, την Κυριακή 14 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 11.00 π.μ για την εκλογή νέου προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου.