Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους κατοίκους του νησιού ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1050/26-10-2021(ΦΕΚ 5136/Β/2021),  απόφαση του Συντονιστή Επιχειρήσεων Βορείου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, επεκτείνεται το χρονικό όριο απαγόρευσης οποιασδήποτε χρήσης πυρός για όλη την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μέχρι και  15  Νοεμβρίου  2021.