Περνούν τα χρόνια και το ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ συνεχίζει όλο και καλλίτερα!
Χαρούμενες γιορτές για πολλά πολλά χρόνια!

Περνούν τα χρόνια και το ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ συνεχίζει όλο και καλλίτερα! Χαρούμενες γιορτές για πολλά πολλά χρόνια!

Περνούν τα χρόνια και το ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ συνεχίζει όλο και καλλίτερα!
Χαρούμενες γιορτές για πολλά πολλά χρόνια!