Καλά Χριστούγεννα και Καλή Χρονιά από το Όθος.

Καλά Χριστούγεννα και Καλή Χρονιά από το Όθος.