Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Μενετών του Δήμου Καρπάθου, συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στις 17/9/2021, όπου διαπιστώθηκε απαρτία με παρόντες: Μαγριπλής Μανώλης, Σπανός Εμμανουήλ, Οθείτου Βασιλική, Γεραπετρίτη Μαριάννα και Μηνάς Αλεξίου.

Παρόντος και του υπαλλήλου του Δήμου Καρπάθου Ρήγα-Ρηγοπούλη Εμμανουήλ  για την τήρηση των πρακτικών, ο Πρόεδρος κήρυξε την αρχή της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Τοπικού Συμβουλίου.

Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου στο θέμα, αφού μελέτησε τα παραπάνω που του εξέθεσε ο Πρόεδρος, μετά από διαλογική συζήτηση,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ(ΕΠΕΙΓΟΝ)

-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΕΝΤΟΣ  ΟΙΚΙΣΜΟΥ

(ΕΠΕΙΓΟΝ)

-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΙ (150 ΜΕΤΡΑ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΑΣ) ΘΕΜΑ  ΥΓΕΙΗΝΗΣ

-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΤΩ ΝΕΡΟ – ΠΟΑΣ (ΕΠΕΙΓΟΝ)

-ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΛΑΙ – ΚΟΥΤΕΛΑ (ΕΠΕΙΓΟΝ)

-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΚΑΛΑΣ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣ ΧΑΤΖΗΟΥΛΙ  ΡΥΑΚΙ. (ΕΠΕΙΓΟΝ)

-ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΩΣΤΡΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΗΠΟΥ-ΑΦΙΑΡΤΗ

-ΑΣΦΑΛΤΩΣΤΡΩΣΗ ΑΜΜΟΠΗ –ΑΡΔΑΝΙ.

-ΑΣΦΑΛΤΩΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΚΑΤΩ ΝΕΡΟ  – ΠΑΝΑΓΙΑ ΛΑΔΙΟΥ- ΚΑΙ ΣΑΚΕΛΛΑΚΗ ΦΡΑΓΚΟΥΛΑ.

-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΩΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΜΠΑΡΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ΖΟΚΛΑΣ ΕΩΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΡΟΜΟ.

-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΧΡΙΣΤΟΥ .( ΕΠΕΙΓΟΝ)

-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΦΡΡΕΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ  ( ΕΠΕΙΓΟΝ)

-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΕΝΤΟΣ  ΟΙΚΙΣΜΟΥ

-ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΛΑΚΚΙ ΕΩΣ ΑΓΙΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΣ

-ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΦΙΑΡΤΗΣ – ΠΟΤΑΜΙΑ- ΠΛΑΤΥΟΛΟ

-ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ-ΑΜΜΟΠΗΣ

-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ