Διεύθυνση Τουρισμού Δήμου Ρόδου: Ευχές για τις γιορτές 2015