Την επίσκεψη της Δημάρχου Κάσου κ. Μαρίας Τσανάκη δέχθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Φιλήμονας Ζαννετίδης με την οποία συζήτησε θέματα της αρμοδιότητας του.

Η Δήμαρχος Κάσου Μαρία Τσανάκη με τον Φιλήμονα Ζαννετίδη

Η Δήμαρχος Κάσου Μαρία Τσανάκη με τον Φιλήμονα Ζαννετίδη

Η Δήμαρχος ενημερώθηκε για την εξέλιξη των μελετών και των έργων που προγραμματίζονται για το νησί της Κάσου. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε η Δήμαρχος στην ενημέρωση για το υδατοδρόμιο, έργο το οποίο κρίνει ότι είναι ιδιαίτερης και ανεκτίμητης αξίας λόγω καίριου αναπτυξιακού χαρακτήρα για το νησί της Κάσου.

Επίσης ενημερώθηκε για την απόφαση της Περιφέρειας να αναθέσει την πιστοποίηση σε προϊόν Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) ή Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ), το ιδιαίτερο προϊόν που παράγεται στο νησί, την Σιτάκα Κάσου.

(Πηγή : Η Ροδιακή)