Ερώτηση προς τον Υπουργό Πολιτισμού κατέθεσε ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας,  ζητώντας  να συμπεριληφθούν οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, στις Προκηρύξεις του Υπουργείου Πολιτισμού για την ανάληψη και εκτέλεση εργασιών συντήρησης πολιτιστικών δημιουργιών και ειδικότερα αυτές που αφορούν σε εκκλησιαστικά κειμήλια και μνημεία.

Ο κ. Κόνσολας επισημαίνει ότι οι πολλαπλές Προκηρύξεις του Υπουργείου Πολιτισμού αποκλείουν τους πτυχιούχους των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και ζητά να αρθεί αυτή η άνιση αντιμετώπιση.

Οι απόφοιτοι του τμήματος Διαχειριστών Εκκλησιαστικών Κειμηλίων είναι εφοδιασμένοι με εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις και διαθέτουν υψηλή κατάρτιση σε ό,τι σχετίζεται με το έργο της συντήρησης και διαχείρισης των ιερών πολιτιστικών αντικειμένων και μνημείων.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης του κ. Κόνσολα, έχει ως εξής:

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς

Κύριο Υπουργό  Πολιτισμού

ΘΕΜΑ: «Να συμπεριληφθούν στις προκηρύξεις του Υπουργείου Πολιτισμού και οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών»

Κύριε Υπουργέ,

Η Ορθόδοξη Εκκλησία αποτελεί ανεκτίμητο θησαυροφυλάκιο πολιτιστικής κληρονομιάς και παράδοσης των Ελλήνων.

Σκοπός του προγράμματος σπουδών Διαχείρισης Εκκλησιαστικών κειμηλίων των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών είναι να καταστήσουν τους απόφοιτους κοινωνούς των αξιών της Ορθόδοξης Πίστης και του Χριστιανισμού.

Η κατάλληλη αγωγή και η παροχή αναγκαίων γνώσεων στους φοιτητές είναι ο κύριος στόχος του προγράμματος σπουδών, το οποίο στηρίζεται στη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση σε ανώτατο μορφωτικό και πνευματικό επίπεδο.

Η αξιοποίηση των ιστορικών πηγών της Ορθόδοξης Πίστης και  Παράδοσης, η προστασία των μνημείων και κειμηλίων της Ορθοδοξίας και γενικά η προβολή των θησαυρών της πολιτιστικής κληρονομιάς της Εκκλησίας της Ελλάδας καθιστούν αναγκαία την ανάθεση διατήρησής τους σε  καταρτισμένους συντηρητές με υψηλό μορφωτικό και πνευματικό επίπεδο.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις τους, είναι σε θέση να αναλαμβάνουν τη διαχείριση και συντήρηση των ιερών  και αγίων πολιτιστικών αντικειμένων που ανήκουν στην Ορθόδοξη Εκκλησία.

Λόγω της ηθικής και θεολογικής  προσέγγισης που απαιτείται στα εκκλησιαστικά κειμήλια και μνημεία της Ορθόδοξης Εκκλησίας, οι απόφοιτοι των Ακαδημιών είναι πλήρως καταρτισμένοι, ώστε να απασχοληθούν στην καταγραφή, στη ψηφιοποίηση, στη συντήρηση, στην αναβίωση και στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και ειδικά της Εκκλησιαστικής.

Οι Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας και αποτελούν φορείς Δια Βίου Μάθησης σύμφωνα με το Ν. 3432.  Οι πτυχιούχοι των Ακαδημιών είναι εφοδιασμένοι και πλήρως καταρτισμένοι στη φυσικοχημική διάγνωση, στην αποκατάσταση των εκκλησιαστικών αντικειμένων (τοιχογραφίες, ψηφιδωτά, ξυλόγλυπτα, κώδικες και χειρόγραφα, εικόνες). Επίσης, ειδικεύονται στην εκπόνηση μελετών για τη διαχείριση και ανάδειξη κειμηλίων και μνημείων.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός

  1. Εάν προτίθεται να συμπεριλάβει τους αποφοίτους ΠΕ Διαχειριστών Εκκλησιαστικών Κειμηλίων των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, στους Διαγωνισμούς Δημοσίων Έργων αμιγών ή μικτών και σε Προκηρύξεις που αφορούν στη μελέτη, ανάληψη, επίβλεψη και εκτέλεση έργων συντήρησης πολιτιστικών δημιουργιών ( έργων τέχνης και αρχαιοτήτων) και Εκκλησιαστικών Κειμηλίων.

Ο ερωτών Βουλευτής

Μάνος Κόνσολας

Βουλευτής Δωδεκανήσου