Οι καταστροφές που προκλήθηκαν  στον παραλιακό των Πηγαδίων από την τελευταία κακοκαιρία έφεραν και πάλι στην επικαιρότητα την μελέτη του του λιμανιού, η οποία ύστερα από 14 χρόνια  εξακολουθεί να  βρίσκεται στο στάδιο του προκαταρτικού σχεδιασμού.

Μέχρι τώρα έχουν παρουσιαστεί δέκα τρεις (13) διαφορετικές λύσεις για το Γαρόνησο. Έξι το 2009  από τρία επιλεγμένα μελετητικά γραφεία και τέσσερις μετά την μη έγκριση της αρχικής πρότασης της CNWAY από την ΕΣΑΛ. Όλες χωρίς συνεννόηση με  τη αρμόδια για την κατασκευή λιμενικών έργων Υπηρεσίας του Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου.

Το επεσήμανε η ΔΤΥ του Ταμείου με έγγραφό της τον Ιανουάριο του 2019 , με το οποίο πρότεινε μια ολοκληρωμένη λύση, ένα  πλήρες προγραμματικό σχέδιο , που  καλύπτει τις ανάγκες του νησιού σε λιμενικές υποδομές για τα επόμενα πενήντα χρόνια.

ΠΗΓΑΔΙΑ, ΚΑΡΠΑΘΟΣ! ΦΩΤΟ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΜΜ. ΛΟΙΖΟΣ

Δυστυχώς  η ΔΤΥ της Περιφέρειας  αντί να  δώσει εντολή στον μελετητή να συμπεριλάβει  και την πρόταση αυτή ως εναλλακτική λύση  στην  υπό αναθεώρηση τεχνική έκθεση  ΠΠΠΑ , εξέφρασε την δυσαρέσκεια της γιατί δήθεν με την δημοσιοποίηση της θέσης της  θα καθυστερήσει  η έγκρισή της προωθούμενης από την ίδια λύσης.

Με το ίδιο σκεπτικό στις 20 Φεβρουαρίου 2019 με εισήγηση του Δημάρχου και με την ισχνή πλειοψηφία μια μόνο ψήφου δεν έγινε δεκτή η πρόταση εννιά  Δημοτικών συμβούλων  να σταλεί στην ΕΣΑΛ και η λύση της ΔΤΥ του Λιμενικού Ταμείου για να συναξιολογηθεί με αυτήν του μελετητή.

Στο μεταξύ, τον Μάρτιο του 2019 υποβλήθηκε από τον μελετητή η  αναθεωρημένη μελέτη κυματικής διαταραχής, τα συμπεράσματα της οποίας  επιβεβαιώνουν τις αρνητικές συνέπειες που θα έχει η σχεδιαζόμενη καθαίρεση του κυματοθραύστη.

Πιο συγκεκριμένα  στα συμπεράσματα  αναφέρεται ότι από την μελέτη κυματικής διαταραχής που εκπονήθηκε «προκύπτει ότι …..η  Λύση 1, -(σσ.αυτή που εκρεμμει στην ΕΣΑΛ)-,  αντιμετωπίζει πρόβλημα διαταραχής κοντά στο στόμιο εξ αιτίας του μεγάλου ανοίγματος αυτού και προτείνεται « μείωση του ανοίγματος κατά 30m» ……«Κατά τη θερινή περίοδο … όλες οι εξεταζόμενες λύσεις παρουσιάζουν περιορισμένα ποσοστά μη αποδεκτής διαταραχής. Τα κυματικά γεγονότα της ετήσιας περιόδου, προκαλούν μεγαλύτερης έκτασης διαταραχή, η οποία όμως γίνεται αποδεκτή αν ληφθεί υπόψη ότι ο λιμένας έχει περίσσεια χωρητικότητας».

Ακόμη δηλαδή και  με  προτεινόμενη μείωση του ανοίγματος    θα υπάρχουν περιπτώσεις μη αποδεκτής κυματικής διαταραχής στην λιμενολεκάνη, όχι μόνο τον χειμώνα αλλά και  το καλοκαίρι, εξ αιτίας της οποίας δεν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα ανατολικά κρηπιδώματα του λιμανιού, αλλά αυτό γίνεται αποδεκτό με την αιτιολογία ότι το λιμάνι «έχει περίσσεια χωρητικότητας».

Ίσως γιαυτό κρατήθηκε  και πάλι μυστική από το Δημοτικό Συμβούλιο και το Λ.Ταμείο και χρειάστηκε η παρέμβαση του Υπουργείου Ναυτιλίας για να δοθεί στον  νέο Δήμαρχο τον περασμενο Νοέμβριο.

Η ουσιαστική διαφορά της νέας αναθεωρημένης πρότασης είναι η μείωση του στομίου του νέου λιμανιού σε 40 μ. που μειώνει μεν την εισδοχή των κυμάτων  αλλά συνεπάγεται και την μείωση του μήκους των πλοίων,  που θα μπορούν να ελλιμενισθούν στα 40 μ.

Η νέα αναθεωρημένη πρόταση της CNWAY

Αν εφαρμοσθεί ο σχεδιασμός στο λιμάνι θα μπορούν να πρυμνοδετήσουν 8 μικρά ημερόπλοια μήκους 30 μ. όπως φαίνεται και στο σχεδιάγραμμα του μελετητή .

Στο νέο «μεγάλο» , κατά τους υποστηρικτές της λύσης, λιμάνι δεν θα μπορεί να ελλιμενισθεί  ένα μότορσιπ ή ένα μεσαίου μεγέθους θαλαμηγό.      .

Προ  διμήνου     κατά την παρουσίαση των προοπτικών της τουριστικής ανάπτυξης της Καρπάθου παράγοντας του νησιού ζήτησε παρέμβαση  του συμπατριώτη μας Υφυπουργού Τουρισμού Μάνου Κόνσολα προς τον Υπουργό Ναυτιλίας για να εγκριθεί  η   πρόταση της  CNWAYαπό τη  ΕΣΑΛ .   Από την μια ζητούμε χωροθέτηση Μαρίνας για την εξυπηρέτησης  των θαλαμηγών και από την άλλη   κάποιοι πιέζουν για την έγκριση μιας λύσης που μειώνει και τις λίγες θέσεις που διαθέτει σήμερα το λιμάνι.

Ελπίζουν πως μετα την αλλαγή της σύνθεσης της ΕΣΑΛ, που εφεξής θα απαρτίζεται κατά τα 3/4 από  Γενικούς Γραμματείς  επτά Υπουργείων αντί τεχνοκρατών, θα εγκριθεί η λύση της CNWAY, αν δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική στο τραπέζι.  Γι αυτό δεν συμφώνησαν να υποβληθεί στην ΕΣΑΛ η λύση του λιμενικού Ταμείου, και για τον ίδιο λόγο δεν συμφώνησαν και το 2017 να εξετασθεί η λύση που πρότειναν 27 Καρπάθιοι πλοίαρχοι και η οποία ταυτίζεται κατά βάση με την πρόταση του Λ.Τ.

Όμως το πρόβλημα από την έλλειψη επαρκών και σωστών λιμενικών υποδομών στην Κάρπαθο δεν θα το έχει η Περιφέρεια, ούτε οι Δήμοι Ρόδου, Σύμης και Τήλου αντιπρόσωποι των οποίων ως μέλη του ΔΣ του Λ.Τ. ενέκριναν το 2017 την πρόταση του μελετητή με την επιμονή του Δημάρχου Καρπάθου παρά τις βάσιμες αντιρρήσεις των τεχνικών του Ταμείου. Τις αρνητικές επιπτώσεις θα τις υφίστανται τα Πηγάδια και όλη η Κάρπαθος οι φορείς της οποίας οφείλουν να κινητοποιηθούν αν θέλουν να αποκτήσει σύντομα η Κάρπαθος σωστές και λειτουργικές λιμενικές υποδομές.

Ο νόμος προβλέπει  πως  στις συνεδριάσεις της Ε.Σ.Α.Λ. καλείται υποχρεωτικά, χωρίς δικαίωμα ψήφου, μεταξύ άλλων φορέων  και εκπρόσωπος του οικείου δήμου».   Οφείλει ως εκ τούτου το Δημοτικό Συμβούλιο  να συζητήσει το ταχύτερο το θέμα  και να αποφασίσει αν συμφωνεί  ή όχι με την αναθεωρημένη  λύση που προτείνει ο μελετητής λαμβάνοντας υπόψη  όλες τις σχετικές παραμέτρους ή αν συμφωνεί με τον σχεδιασμό του Λιμενικού Ταμείου. Εφόσον δε η πλειοψηφία των συμβούλων δεν συμφωνεί , όπως λένε, με το άνοιγμα του λιμενοβραχίονα, θα πρέπει να  γνωστοποιήσουν την άποψή τους στην Περιφέρεια και στην ΕΣΑΛ και να ζητήσουν να σταλεί στην ΕΣΑΛ και η λύση του Λιμενικού Ταμείου  για να εξετασθεί  και αυτή ως εναλλακτική  λύση. Παράλληλα  πρέπει να ορίσουν εκπρόσωπο του Δήμου  που θα παραστεί  κατά την συζήτηση του θέματος και να στηρίξει με επιχειρήματα την λύση που θα προκρίνουν και που αντικειμενικά  είναι η λύση που προτείνει η ΔΤΥ του ΛΤ και η οποία είναι ασυγκρίτως καλύτερη από αυτήν της  CNWAY , όπως προκύπτει  από την  συνοπτική σύγκριση των δυό  προτάσεων που ακολουθεί.

Φωτογραφική Προσομοίωση λύσεων CNWAY και Τ.Υ. του ΛΤαμείου

Η  λύση που  προτείνει η Τ.Υ.του Λιμενικου Ταμείου  περιλαμβάνει τρία υποέργα  το συνολικό κόστος των οποίων βρίσκεται στα ίδια επίπεδα με το κόστος της πρότασης της CNWAY

 α. Την κρηπίδωση της ανατολικής πλευράς  του  Γαρόνησου .

β. Την προέκταση του ακρομωλίου κατά 170 μ .

 γ. την κατασκευή εναλλακτικού κρηπιδώματος μήκους  200 μ. στην βόρεια ακτή του Βρόντη 

Προτείνει παράλληλα πλήρη διαχωρισμό χρήσης των λιμενικών εγκαταστάσεων, την χρησιμοποίηση του λιμανιού  το καλοκαίρι μόνο από κρουαζιερόπλοια και τουριστικά πλοία και την μεταφορά όλων των εμπορικών δραστηριοτήτων στο Βρόντη, όπου θα αποεπιβιβάζονται το καλοκαίρι επιβάτες και οχήματα από τα πλοία της γραμμής, ώστε να απαλλαγεί η πόλη από την σχετική όχληση.   

Συνοπτική Σύγκριση λύσεων

*Συμπεριλαμβάνονται  και τα παραλιακά κρηπιδώματα που θα μπορούν να κατασκευαστούν  μετα την επέκταση του προσήνεμου μόλου και την πλήρη προστασία της λιμενολεκάνη από τους κυματισμούς.

** Δεν περιλαμβάνεται το κόστος απαραίτητων συμπληρωματικών υποδομών  .

Δεν χρειάζεται να  είναι κανείς λιμενολόγος ή να έχει ιδιαίτερες γνώσεις για να κρίνει ποια από τις δυο λύσεις εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες της Καρπάθου.

Κοινός νους και αντικειμενική κρίση απαιτείται.   

Το ζητούμενο όμως δεν είναι να μη εγκριθεί και πάλι η πρόταση της  CNWAY, όπως έγινε  το 2016 και το 2018 , αλλά  κατά την επαναφορά του θέματος στην ΕΣΑΛ  να εξετασθεί και εγκριθεί η εναλλακτική λύση του Λιμενικού Ταμείου , ώστε να προχωρήσουν  χωρίς άλλη καθυστέρηση οι κατασκευαστικές και λοιπές συμπληρωματικές μελέτες  των προβλεπόμενων έργων. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να έχει  υποβληθεί   στην ΕΣΑΛ ως εναλλακτική και η λύση του ΛΤ.

Έτσι θα μπορέσει ο κ. Γιαμίν, στα πλαίσια της σύμβασης που έχει με την Περιφέρεια ,να εκπονήσει την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) στην οποία να περιλάβει και τις επιπτώσεις από την λειτουργία των υφισταμένων λιμενικών εγκαταστάσεων καθώς και  των προτεινόμενων νέων έργων τόσο στο λιμάνι όσο και στο Βρόντη και να ολοκληρώσει τις κατασκευαστικές και λοιπές συμπληρωματικές μελέτες  για την επέκταση του ακρομωλίου  και τα κρηπιδώματα στο Γαρόνησο .

Παράλληλα θα μπορεί με συνοπτικό  διαγωνισμό  να ανατεθεί στον ίδιο  ή σε άλλον μελετητή και η εκπόνηση της οριστικής κατασκευαστικής μελέτης του κρηπιδώματος στο Βρόντη δεδομένου ότι το κόστος της δεν υπερβαίνει τις 60.000 ευρώ.

Με μια τέτοια  μεθόδευση  είναι δυνατόν να ολοκληρωθούν μέσα σε 18 μήνες οι  μελέτες και  το 2022 να ξεκινήσει η κατασκευή  και των τριών υποέργων, εφόσον βέβαια διατεθούν από την Περιφέρεια τα 10 εκατομμύρια όπως επανειλημμένως έχει υποσχεθεί ο Περιφερειάρχης  κ. Χατζημάρκος.

Ακούγεται πως κάποιοι επανέρχονται σε λύσεις, οι οποίες είχαν εξετασθεί στο παρελθόν, όπως η επέκταση του λιμανιού προς το Νεκροταφείο, ενώ άλλοι εισηγούνται στον Δήμαρχο να συνάψει προγραμματική  σύμβαση με την Μ.Κ.Ε. «Βιώσιμη Πόλη», για να μελετήσει άλλη λύση και παλι με επίκεντρο το Γαρόνησο.

Άποψή  πως η όψιμη αναζήτηση  άλλων λύσεων, οι οποίες μάλιστα  δεν είναι   από καμιά άποψη καλύτερες  από τον σχεδιασμό της ΔΤΥ του Λιμενικού Ταμείου,  θα είναι απλά σπατάλη πόρων και χάσιμο πολύτιμου χρόνου.

Χάθηκαν ήδη έξι χρόνια εμμένοντας στην αναζήτηση λύσεων  με επίκεντρο το Γαρόνησο.

Ας μη χαθεί και άλλος πολύτιμος χρόνος  αναζητώντας και πάλι  άλλες αμφιλεγόμενες λύσεις .

ΝΙΚΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ