Συνήλθε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Εταιρείας Περιφέρειας Ν. Αιγαίου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», με μοναδικό θέμα την συγκρότηση σε σώμα, μετά την αλλαγή σύνθεσης που αποφάσισε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 12 Αυγούστου 2015.

Πρόεδρος αναλαμβάνει ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος, αυτοδικαίως , όπως προκύπτει από το Καταστατικό της Αναπτυξιακής Εταιρείας.

Η κ. Χαρίκλεια Γιασιράνη αναλαμβάνει καθήκοντα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου, με δικαίωμα υπογραφής και αναπλήρωσης του Προέδρου.

Οι αποφάσεις ελήφθησαν ομόφωνα.

energeiaki ds

Κατόπιν αυτών, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο διαμορφώνεται ως εξής:

  • Γιώργος Χατζημάρκος, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος
  • Λούης Σορωνιάτης, Διευθύνων Σύμβουλος
  • Χαρίκλεια Γιασιράνη, Περιφερειακή Σύμβουλος, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος:
  • Μαριέτα Παπαβασιλείου, Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, Μέλος
  • Γιάννης Μαχαιρίδης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Μέλος
  • Χριστοφής Κορωναίος, Δήμαρχος Νισύρου, Μέλος
  • Γιάννης Κακούλης, Αντιδήμαρχος Ρόδου, Μέλος

(Πηγή: Δελτίο Τύπου Ενεργειακή Α.Ε.)