Την άνιση αντιμετώπιση που υφίστανται, με το νέο σύστημα προσλήψεων στην εκπαίδευση, οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, αναδεικνύει με Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή, ο Τομεάρχης Τουρισμού της Νέας Δημοκρατίας και Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας.

Οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί, αφού πρώτα πέρασαν από τη διαγωνιστική διαδικασία του ΑΣΕΠ, υπηρέτησαν ως αναπληρωτές εκπαιδευτικοί σε απομακρυσμένα και δυσπρόσιτα σχολεία.

Με το νέο σύστημα διορισμών, όμως, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, που ακολούθησαν την αδιάβλητη και θεσμοθετημένη διαδικασία του ΑΣΕΠ θίγονται ανεπανόρθωτα από τη στιγμή που δεν προσμετρώνται τα μόρια των διαγωνισμών του ΑΣΕΠ στο νέο σύστημα προσλήψεων στην εκπαίδευση.

Ο κ. Κόνσολας επισημαίνει ότι, πέρα από την άνιση και ανορθολογική αντιμετώπιση αυτής της κατηγορίας εκπαιδευτικών, η κυβέρνηση εκπέμπει ένα εντελώς λάθος μήνυμα.

Η παράκαμψη και ακύρωση της συμμετοχής τους στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, ως προς τη μοριοδότηση, αποτελεί απαξίωση της πλέον αδιάβλητης και αξιοκρατικής διαδικασίας. Ουσιαστικά, στα λόγια, η κυβέρνηση συνυπολογίζει την προϋπηρεσία των αναπληρωτών εκπαιδευτικών αλλά θέτει στο περιθώριο τον τρόπο με τον οποίο αυτή αποκτήθηκε και είναι η πρόσληψη μέσα από τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.

Ο κ. Κόνσολας ζητά από τον Υπουργό Παιδείας να αναλάβει νομοθετική  πρωτοβουλία για να αρθεί αυτή η αδικία και να προσμετρώνται τα μόρια των αναπληρωτών εκπαιδευτικών της συμμετοχής και επιτυχίας στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ για τις προσλήψεις.

Μάνος Κόνσολας

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης του κ. Κόνσολα.

Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2019
Αρ. Πρ.: 6070/27.2.2019

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς
Κύριο Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ: «Άνιση αντιμετώπιση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ με το νέο σύστημα διορισμών»

Κύριε Υπουργέ,

Το νέο σύστημα διορισμών στην εκπαίδευση, δημιουργεί συνθήκες ανισότητας και άδικης αντιμετώπισης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών που είχαν συμμετάσχει και επιτύχει στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.

Οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί, αφού πρώτα πέρασαν από τη διαγωνιστική διαδικασία του ΑΣΕΠ, υπηρέτησαν ως αναπληρωτές εκπαιδευτικοί σε απομακρυσμένα και δυσπρόσιτα σχολεία.

Με το νέο σύστημα διορισμών, όμως, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, που ακολούθησαν την αδιάβλητη και θεσμοθετημένη διαδικασία του ΑΣΕΠ θίγονται ανεπανόρθωτα από τη στιγμή που δεν προσμετρώνται τα μόρια των διαγωνισμών του ΑΣΕΠ στο νέο σύστημα προσλήψεων στην εκπαίδευση.

Πέρα από την άνιση και ανορθολογική αντιμετώπιση αυτής της κατηγορίας εκπαιδευτικών, η κυβέρνηση εκπέμπει ένα εντελώς λάθος μήνυμα.

Η παράκαμψη και ακύρωση, ουσιαστικά, της συμμετοχής τους στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, ως προς τη μοριοδότηση, αποτελεί απαξίωση της πλέον αδιάβλητης και αξιοκρατικής διαδικασίας.

Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός

1. Εάν προτίθεται να αναλάβει πρωτοβουλία για να αρθεί αυτή η αδικία και να προσμετρώνται τα μόρια των αναπληρωτών εκπαιδευτικών της συμμετοχής και επιτυχίας στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ για τις προσλήψεις.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου