Λήψη Αυξημένων Μέτρων λόγω Θυελωδών Ανέμων, 10 Ιουλίου 2024.