Την 12η Ιουλίου 2024, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα Καρπάθου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, για να μετέχετε στην 22ηη Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, σύμφωνα:

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΦΕΛΛΟΥΖΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

με τις διατάξεις του άρθρ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο, 77 του Ν. 4555/2018, και β. σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως προβλέφθηκε η αντικατάσταση της οικονομικής Επιτροπής από τη Δημοτική Επιτροπή, με το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 (Α΄163) σε συνδυασμό με το άρθρο 92 του Ν. 5079/2023 (Α΄215), για τη λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Έγκριση πρακτικού διαπραγμάτευσης λόγω αποκλειστικότητας για την πραγματοποίηση της μοναδικής καλλιτεχνικής εκδήλωσης του καλλιτέχνη Γρηγόρη Μπιθικώτση με συναυλία αφιέρωμα στον πατέρα του στις 25-07-2024 στην Κάρπαθο.

2. Έγκριση πρακτικού διαπραγμάτευσης λόγω αποκλειστικότητας για την πραγματοποίηση της μοναδικής καλλιτεχνικής εκδήλωσης του καλλιτέχνη Δημήτρη Κανέλλου με συναυλία αφιέρωμα Μίκη Θεοδωράκη στις 17-07-2024 στην Κάρπαθο.

3. Έγκριση νέων τμημάτων εκμίσθωσης κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Καρπάθου.

4. Έγκριση Διαγραφής Προστίμων Κ.Ο.Κ.

5. Έγκριση Διαγραφής Τελών Ύδρευσης.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Μιχαήλ Κων. Φελλουζής

Πίνακας Αποδεκτών:

Τακτικά μέλη 1. Πρωτόπαπας Νικόλαος 2. Μανωλάκης Θεοδόσιος 3. Βασιλαράκης Γεώργιος 4. Μανωλάκης Μιχαήλ

Υπηρεσιακοί Παράγοντες 1. Γενικός Γραμματέας Δήμου Καρπάθου 2. Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας 3. Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών 4. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 5. Τμήμα Λογιστηρίου – Προμηθειών και Προϋπολογισμού 6. Τμήμα Εσόδων – Περιουσίας και Ταμείου 7. Τμήμα Περιβάλλοντος 8. Τμήμα Ύδρευσης 9. Τμήμα Προγραμματισμού

Απομαγνητοφώνηση Καρράς (studio) Ιστοσελίδα του Δήμου Καρπάθου Παρασκευόπουλος 1. Αναπληρωματικά μέλη Δημοτικής Επιτροπής: 1. Δημάρχου Θεοχαρούλα 2. Πρωτόπαπας Μηνάς 3. Λουλούδης Χρήστος 4