ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα, στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2024 και ώρα, 19:00 μ.μ. σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64 και 74 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 4 και 8 του Ν. 5056/2023 αντίστοιχα, με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση αιτήσεων διαγραφής και εγγραφής νηπίων Παιδικού Σταθμού Καρπάθου.

2. Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρπάθου για το οικονομικό έτος 2023 (1-2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας).

3. Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρπάθου για το οικονομικό έτος 2023 (2-2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας).

4. Έγκριση έκθεσης καταγραφής και απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται στο Δήμο Καρπάθου από το καταργούμενο νπδδ ΚΟΠΑΠ».

5. Έγκριση, καθορισμός κατηγοριών δικαιούχων και εξειδίκευση κινήτρων σε Ιατρικό Προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου, Περιφερειακών Ιατρείων Καρπάθου και υπαλλήλων του Δήμου Καρπάθου.

6. Έγκριση 2ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2024.

7. Έγκριση τροποποίησης καταστατικού της ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ Α.Ε. Ο.Τ.Α..

8. Συγκρότηση Επιτροπής Επιλογής Παιδικού Σταθμού.

9. Έγκριση του ορισμού του 5ου τακτικού μέλους στο ΔΣ του Κουσουρελακείου Ιδρύματος.

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δημήτριος Κων. Κωνσταντινίδης

Πίνακας Αποδεκτών Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Κωνσταντινίδης Δημήτριος Του Κωνσταντίνου 2. Πρωτόπαπας Νικόλαος του Ιωάννη 3. Δημάρχου Θεοχαρούλα του Γεωργίου 4. Μηλιός Αναστάσιος του Γεωργίου 5. Μανωλάκης Θεοδόσιος του Ηλία 6. Προικής Νικόλαος του Εμμανουήλ 7. Πρωτόπαπας Μηνάς του Μιχαήλ 8. Γαρεφαλάκης Ευστάθιος του Μιχαήλ 9. Σαΐτης Εμμανουήλ του Βασιλείου 10. Λυριστής Ιωάννης του Μηνά 11. Γεραπετρίτη Μαριάννα του Ιωάννη 12. Χαλκιάς Ιωάννης του Γεωργίου 13. Μαντικός Νικήτας του Φανουρίου 14.Σακέλλης Κομνηνός του Γεωργίου (Ολύμπου) 15. Οικονόμος Ιωάννης του Αντωνίου (Ολύμπου) 16. Μανωλάκης Μιχαήλ του Ηλία 17. Βασιλαράκης Γεώργιος του Εμμανουήλ 18. Χριστοδούλου Αλέξανδρος του Ηλία 19.Λουλούδης Χρήστος Του Ιωάννη

Προέδροι Δημοτικών Κοινοτήτων

1. Παπαβασιλείου Βασίλειος – Πρόεδρος Πηγαδίων 2. Λαμπρινού Καλλιόπη – Πρόεδρος Απερίου 3. Πύλιαρης Γεώργιος – Αρκάσα 4. Βαρδαούλης Εμμανουήλ -Πρόεδρος Βωλάδας 5. Καλής Νίκ -Πρόεδρος Μενετών 6. Σακέλλης Ιωάννης -Πρόεδρος Μεσοχωρίου 7. Οικονομίδης Ματθαίος -Πρόεδρος Όθους 8. Καμαράτου Ευγενία – Πρόεδρος Πυλών 9. Διακολιός Μιχαήλ – Πρόεδρος Σπόων 10. Χατζήπαπας Γεώργιος – Πρόεδρος Ολύμπου

Υπηρεσιακοί Παράγοντες

1. Γενικός Γραμματέας Δήμου Καρπάθου 2. Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας 3. Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών 4. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 5. Τμήμα Λογιστηρίου – Προμηθειών και Προϋπολογισμού 6. Τμήμα Εσόδων – Περιουσίας και Ταμείου 7. Τμήμα Περιβάλλοντος 8. Τμήμα Ύδρευσης 9. Τμήμα Προγραμματισμού Απομαγνητοφώνηση Καρράς (studio) Ιστοσελίδα του Δήμου Καρπάθου Παρασκευόπουλος Κοινοποίηση: Νταργάκης Νικόλαος