Σύσσωμοι οι υπάλληλοι του Επαρχείου Καρπάθου-Ηρωικής Νήσου Κάσου  συμμετείχαν  στην Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφέρειας  Νοτίου Αιγαίου –Περιφερειακών Ενοτήτων Δωδεκανήσου, η οποία είχε κηρυχτεί από το ΔΣ του Συλλόγου  με μοναδικό θέμα : «Τροποποίηση του ΟΕΥ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου»,  στις 20 Ιουνίου 2024 μέσω ΖΟΟΜ.

EΠΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ. ΦΩΤΟ: ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΠΑΝΟΥ

Η τροποποίηση  αυτή, κατά ομολογία όλων, ουσιαστικά υποβαθμίζει –εξαθλιώνει τα Επαρχεία μας . Δυσχεραίνει την εξυπηρέτηση πολιτών με την κατάργηση των περιφερειακών τμημάτων  και ακυρώνεται ο αποκεντρωτικός ρόλος  των Επαρχείων. 

Συγκεκριμένα στο Επαρχείο Καρπάθου-Η.Ν. Κάσου καταργούνται 6 από τα 9 τμήματακαι προστίθεται ένα νέο.

Υποβαθμίζονται νευραλγικές υπηρεσίες όπως αγροτικής οικονομίας, ανάπτυξης, κτηνιατρικής  και υγείας, αντί να στελεχωθούν. Απαξιώνουν τους υπαλλήλους, το ήθος τους, την προσωπικότητα  τους και  τα πτυχία τους, τους ίδιους    υπαλλήλους  οι οποίοι από την έναρξη της οικονομικής κρίσης το 2008 έχουν βάλει «πλάτη» και   έχουν ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της υπηρεσίας παρόλο που το δυναμικό του Επαρχείου έχει μειωθεί από 22 υπαλλήλους σε 9. 

Το πιο βασικό όμως, είναι ότι δεν λαμβάνεται υπόψη  η νησιωτικότητα  και οι ιδιαιτερότητες που πηγάζουν από αυτή, ιδιαίτερα σε ένα απομακρυσμένο Επαρχείο, όπως το δικό μας.  Η ηγεσία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου συμπεριφέρεται σαν να είμαστε Περιφέρεια  της ηπειρωτικής Ελλάδας. 

Τέλος σημειώνουμε ότι τα Επαρχεία  είναι θεσμός αυτοδιοίκησης που έχει τις ρίζες του από το μεσαίωνα μέχρι  σήμερα. Ο θεσμός αυτός επανήλθε μεταπολιτευτικά για να υπηρετεί  ως αποκεντρωμένη διοικητική μονάδα τις ακριτικές  περιοχές  κυρίως τις νησιωτικές.  Με τη δημιουργία της αιρετής νομαρχιακής αυτοδιοίκησης  ο θεσμός αναβαθμίστηκε με τη λειτουργία του επαρχιακού συμβουλίου εξασφαλίζοντας στο θεσμό μια διοικητική αυτοτέλεια. Παράλληλα ενισχύθηκαν και οι προσφερόμενες υπηρεσίες με τη δημιουργία νέων τμημάτων.  

Δυστυχώς, με την πάροδο του χρόνου και με την εφαρμογή των νέων διοικητικών μεταρρυθμίσεων (Καλλικράτης ,Κλεισθένης  κ.α ) ο θεσμός αυτός άρχισε να φθίνει μέχρι σημείου να καταργηθεί και ο νομικός όρος του Έπαρχου/Επαρχείων,  αλλά ευτυχώς με ενέργειες του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αιρετών Επάρχων και με τη συνδρομή του αειμνήστου Δρ. Δημήτρη Θ.Κρεμαστινού  αυτοί οι όροι επανήλθαν  τον Απρίλιο του 2014.

Ως αποκορύφωμα όλων έρχεται η αποψίλωση , η συγχώνευση και η μείωση των υπηρεσιών ζωτικής σημασίας ,δημιουργώντας προβλήματα στην εξυπηρέτηση των πολιτών των απομακρυσμένων μας Επαρχείων. 

Με τον τρόπο αυτό γίνεται μια άσκοπη συγκέντρωση υπηρεσιών κεντρικά, ενώ παράλληλα δεν γίνεται καμία  ουσιαστική οικονομική μείωση δαπανών .

Ζητάμε λοιπόν την διατήρηση του υπάρχοντος καθεστώτος ενισχύοντας παράλληλα με πρόσθετο προσωπικό που θα στελεχώσουν τις υπάρχουσες υπηρεσίες αλλά και αποκέντρωση αρμοδιοτήτων  των υπηρεσιών των  Επαρχείων γενικότερα .

Επιφυλασσόμαστε δε για άσκηση κάθε πρόσφορου μέσου σε περίπτωση που δεν ληφθούν υπόψη τα δίκαια αιτήματα μας.