ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Σας καλούμε στην Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Καρπάθου, η οποία θα πραγματοποιηθεί (μέσω email), την 19η του μηνός Ιουνίου
2024 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα από: 13:00 π.μ, 14:00 μ.μ. σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων 64 και 74 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκαν
με τα άρθρα 4 και 8 του Ν. 5056/2023 αντίστοιχα, με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση για το κατεπείγον της Συνεδρίασης.
2. Ψήφισμα υπέρ του εκλιπόντος Κωνσταντίνου Λιγνού του Γεωργίου.
3. Καθορισμός δαπάνης εις μνήμη Κωνσταντίνου Λιγνού

Η συνεδρίαση κρίνεται έκτακτη λόγω αναγγελίας του θανάτου του πρώην
Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Σπόων κ. Κωνσταντίνου Λιγνού του Γεωργίου.
Παρακαλώ για τη ψήφιση των δύο θεμάτων να απαντήστε για τα παραπάνω δύο (2)
θέματα στο email της πρόσκλησης: p.hatzipahouli@karpathos.gr (Γραφείο Προέδρου
Δημοτικού Συμβουλίου). από 13:00 π.μ έως στις 14:00 μ.μ Τετάρτη 19-06-2024.

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Δημήτριος Κων. Κωνσταντινίδης

Πίνακας Αποδεκτών
Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. Κωνσταντινίδης Δημήτριος Του Κωνσταντίνου
2. Πρωτόπαπας Νικόλαος του Ιωάννη
3. Δημάρχου Θεοχαρούλα του Γεωργίου
4. Μηλιός Αναστάσιος του Γεωργίου
5. Μανωλάκης Θεοδόσιος του Ηλία
6. Προικής Νικόλαος του Εμμανουήλ
7. Πρωτόπαπας Μηνάς του Μιχαήλ
8. Γαρεφαλάκης Ευστάθιος του Μιχαήλ
9. Σαΐτης Εμμανουήλ του Βασιλείου
10. Λυριστής Ιωάννης του Μηνά
11. Γεραπετρίτη Μαριάννα του Ιωάννη
12. Χαλκιάς Ιωάννης του Γεωργίου
13. Μαντικός Νικήτας του Φανουρίου
14.Σακέλλης Κομνηνός του Γεωργίου (Ολύμπου)
15. Οικονόμος Ιωάννης του Αντωνίου (Ολύμπου)
16. Μανωλάκης Μιχαήλ του Ηλία
17. Βασιλαράκης Γεώργιος του Εμμανουήλ
18. Χριστοδούλου Αλέξανδρος του Ηλία
19.Λουλούδης Χρήστος Του Ιωάννη

Προέδροι Δημοτικών Κοινοτήτων
1. Παπαβασιλείου Βασίλειος – Πρόεδρος Πηγαδίων
2. Λαμπρινού Καλλιόπη – Πρόεδρος Απερίου
3. Πύλιαρης Γεώργιος – Αρκάσα
4. Βαρδαούλης Εμμανουήλ -Πρόεδρος Βωλάδας
5. Καλής Νίκ -Πρόεδρος Μενετών
6. Σακέλλης Ιωάννης -Πρόεδρος Μεσοχωρίου
7. Οικονομίδης Ματθαίος -Πρόεδρος Όθους
8. Καμαράτου Ευγενία – Πρόεδρος Πυλών
9. Διακολιός Μιχαήλ – Πρόεδρος Σπόων
10. Χατζήπαπας Γεώργιος – Πρόεδρος Ολύμπου

Υπηρεσιακοί Παράγοντες
1. Γενικός Γραμματέας Δήμου Καρπάθου
2. Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας
3. Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
4. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
5. Τμήμα Λογιστηρίου – Προμηθειών και Προϋπολογισμού
6. Τμήμα Εσόδων – Περιουσίας και Ταμείου
7. Τμήμα Περιβάλλοντος
8. Τμήμα Ύδρευσης
9. Τμήμα Προγραμματισμού

Απομαγνητοφώνηση
Καρράς (studio)
Ιστοσελίδα του Δήμου Καρπάθου
Παρασκευόπουλος
Κοινοποίηση:
Νταργάκης Νικόλαος