Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση της σύναψης και των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δήμο Καρπάθου για το έργο: “Έργα συντηρήσεων – επισκευών σχολικών μονάδων νήσου Καρπάθου”.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΚΑΣΑΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (70.000,00 €).

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι τα χρήματα αυτά, τα οποία παρέχονται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, θα απορροφηθούν για πρώτη φορά από το 2018 από τον Δήμο Καρπάθου για να λύσουν τα κτιριακά προβλήματα των σχολικών μονάδων.

Η ενέργεια αυτή θα βελτιώσει τις συνθήκες εκπαίδευσης για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, εξασφαλίζοντας ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον μάθησης.

O κύριος Φελλουζής και η ομάδα μας, θέτουμε την παιδεία ως προτεραιότητα για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν εδώ και χρόνια τα σχολεία μας.

Ευχαριστούμε θερμά την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και τον κυριο Χατζημάρκο για την συνεχή υποστήριξή της και την εξαιρετική συνεργασία στην επίλυση των κτιριακών προβλημάτων των σχολικών μας μονάδων.

Με αυτές τις ενέργειες, συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον των παιδιών μας και στην ανάπτυξη της τοπικής μας κοινωνίας.