Καλύπτοντας 119 οικονομίες, το TTDI μετρά το σύνολο παραγόντων και πολιτικών που επιτρέπουν τη βιώσιμη και ανθεκτική ανάπτυξη του τομέα Τ&Τ, ο οποίος με τη σειρά του συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας χώρας. Η MTC GROUP κατέγραψε και παραθέτει τα κυριότερα σημεία της έκθεσης του WORLD ECONOMIC FORUM  που συντάχθηκε το Μάϊο 2024 σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του SURREY και είναι χρήσιμα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων ως προς την εφαρμογή τουριστικών πολιτικών εκ μέρους προορισμών σε εθνικό , περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Το βασικό στοιχείο που επισημαίνεται στην έκθεση είναι ότι εάν το T&T μπορεί να αναπτυχθεί με περιεκτικό, βιώσιμο και ανθεκτικό τρόπο, μπορεί να γίνει ένα ισχυρό εργαλείο για την αντιμετώπιση πολλών παγκόσμιων προκλήσεων.

Εξετάζοντας τα αποτελέσματα κατάταξης, πιο ώριμες, υψηλού εισοδήματος οικονομίες Τ&Τ στην Ευρώπη και την Ευρασία και, σε μικρότερο βαθμό, η Ασία-Ειρηνικός αποτελούν τις περισσότερες από τις κορυφαίες κατατάξεις στην έκδοση TTDI του 2024.

Μεταξύ των 30 κορυφαίων σκόρερ, 19 είναι από την Ευρώπη, επτά από την Ασία-Ειρηνικό, τρεις από την Αμερική και ένας από την περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής (ΜΕΝΑ) (Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ). Οι 10 κορυφαίες οικονομίες που κατατάσσονται για το TTDI 2024 είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ισπανία, η Ιαπωνία, η Γαλλία, η Αυστραλία, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Κίνα, η Ιταλία και η Ελβετία .

Σημείωση MTC GROUP : η Ελλάδα βρίσκεται στη 13η θέση μεταξύ των Ευρωπαϊκών χωρών και στην 21η παγκοσμίως με score 4.52 όσο και η Φινλανδία, περίπου στη μέση της κατάταξης. (Overall scores range from 1 to 7 where 1 = worst  and 7 = best)

Η ανάπτυξη του κλάδου Τ&Τ στις χώρες με την κορυφαία βαθμολογία επωφελείται συνήθως από παράγοντες όπως πιο ευνοϊκά επιχειρηματικά περιβάλλοντα, πρόσβαση σε πιο δυναμικές, εξειδικευμένες και ανθεκτικές αγορές εργασίας, διαφάνεια και καλή ετοιμότητα ΤΠΕ(Τομέας Πληροφορικής και Επικοινωνιών).

Ειδικότερα, αυτές οι χώρες τείνουν επίσης να διαθέτουν εξαιρετικές υποδομές και υπηρεσίες μεταφορών και τουρισμού και πολύ υψηλή συγκέντρωση φυσικών, πολιτιστικών και μη πόρων και αξιοθέατων. Ως αποτέλεσμα αυτών των πλεονεκτημάτων, οι 30 κορυφαίοι σημειωτές του TTDI αντιπροσώπευαν πάνω από το 75% του ΑΕΠ της βιομηχανίας Τ&Τ το 2022 και το 70% της αύξησης του ΑΕΠ μεταξύ 2020 και 2022.

Τα αποτελέσματα του TTDI δείχνουν ότι, ενώ ο κλάδος ανακάμπτει από την πανδημία COVID-19, οι συνθήκες λειτουργίας παραμένουν προκλητικές. Μεταξύ των εκδόσεων 2019 και 2024, 71 από τις 119 οικονομίες που κατατάσσονται στο TTDI σημείωσαν πρόοδο πέρα ​​από τη βαθμολογία τους του 2019, αλλά η μέση βαθμολογία του δείκτη είναι μόλις 0,7% πάνω από τα προ πανδημίας επίπεδα και μόνο 19 οικονομίες βελτιώθηκαν κατά 3,0% ή περισσότερο.

Η αργή απόδοση TTDI οφείλεται εν μέρει σε αποκλίνουσες τάσεις πυλώνων. Με γνώμονα την αύξηση του κόστους καυσίμων και λειτουργίας, ανισορροπίες προσφοράς-ζήτησης και παγκόσμιος πληθωρισμός.

Οι τιμές T&T έχουν αυξηθεί σημαντικά από το 2021. Ωστόσο, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε περισσότερες ευκαιρίες για ταξίδια εσωτερικού και οι άνθρωποι να επιλέξουν πιο βιώσιμους και λιγότερο ακριβούς τρόπους μεταφοράς και προορισμούς.

Ενώ προχωρούν οι πολιτικές διευκόλυνσης ταξιδιού, η μέση προτεραιότητα της βαθμολογίας T&T έχει μειωθεί, αντανακλώντας τις προκλήσεις της εποχής της πανδημίας και την εξελισσόμενη φύση της κρατικής υποστήριξης και το ρόλο της στην ανάπτυξη Τ&Τ. Ενθαρρυντικά, κάποιες κυβερνήσεις και οργανισμοί μετατοπίζουν την προσοχή  από την ποσότητα στην ποιότητα τουρισμού, όπως επανειλημμένα η MTC GROUP έχει επισημάνει, αλλά αυτή η αλλαγή – τονίζεται στην έκθεση – απαιτεί επιπλέον πόρους και δεξιότητες, οι οποίες ενδέχεται να περιορίζονται από δημοσιονομικούς περιορισμούς.

Ακόμη και πριν από την πανδημία, οι DMO αυξάνονταν εστιάζοντας στη διαχείριση των ροών επισκεπτών, προωθώντας λιγότερο γνωστούς προορισμούς και η συμμετοχή των ενδιαφερομένων διασφαλίζει ότι ο τουρισμός ωφελεί τις κοινότητες και σέβεται τον τοπικό πολιτισμό και τη φύση.

Αυτή η εξέλιξη στη διαχείριση προορισμού θα γίνει ολοένα και πιο σημαντική για να διασφαλιστεί ότι η T&T παραμένει θετική δύναμη για την αντιμετώπιση μελλοντικών οικονομικών, περιβαλλοντικών, κοινωνικών, γεωπολιτικών και τεχνολογικών προκλήσεων

Ωστόσο, αυτή η αλλαγή στρατηγικής θα απαιτήσει επίσης περαιτέρω επενδύσεις σε πόρους και σχετικές δεξιότητες και αρμοδιότητες από αρμόδιους δημόσιους φορείς.

Επιπλέον, θα χρειαστούν νέες προσεγγίσεις για τη χρηματοδότηση αυτών των απαιτήσεων.

Ακόμη και πριν από την πανδημία, οι DMO αυξάνονταν εστιάζοντας στη διαχείριση των ροών επισκεπτών, προωθώντας λιγότερο γνωστούς προορισμούς και η συμμετοχή των ενδιαφερομένων διασφαλίζει ότι ο τουρισμός ωφελεί τις κοινότητες και σέβεται τον τοπικό πολιτισμό και τη φύση. Αυτή η εξέλιξη στη διαχείριση προορισμού θα γίνει ολοένα και πιο κρίσιμο για να διασφαλιστεί ότι η T&T παραμένει θετική δύναμη για την αντιμετώπιση μελλοντικών οικονομικών, περιβαλλοντικών, κοινωνικών, γεωπολιτικών και τεχνολογικών προκλήσεων. Επί πλέον, στην έκθεση επισημαίνεται:

– Ενώ οι λειτουργίες ανακάμπτουν, μια αναντιστοιχία μεταξύ της αυξανόμενης ταξιδιωτικής ζήτησης και της υστέρησης μεταβλητών ανεφοδιασμού, όπως η χωρητικότητα αεροπορικών διαδρομών, επενδύσεις και παραγωγικότητα (ενισχύθηκε από ελλείψεις εργατικού δυναμικού) οδηγούν σε ανισορροπία προσφοράς-ζήτησης, αυξημένες τιμές κλπ

– Πολιτικές όπως η υιοθέτηση ψηφιακών λύσεων, ενίσχυση της ανάπτυξης και παροχής δεξιοτήτων, αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας μπορούν να βοηθήσουν στην έλλειψη εργατικού δυναμικού, βελτιώνοντας παράλληλα την πρόσβαση πιστώσεων και κανονισμών φιλικών προς τις επιχειρήσεις πράγμα που μπορεί να βοηθήσει τους χειριστές T&T, ιδιαίτερα τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).

– Παρά την πρόοδο σε Επίγεια και Λιμενική  Υποδομή, το TTDI εντοπίζει  κενά υποδομής, ιδίως στις υπό ανάπτυξη οικονομίες. Επιπλέον, στις  υποδομές οι επενδύσεις πρέπει να αξιολογηθούν χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς να ληφθεί υπόψη ο βιώσιμος τουρισμός.

Μακροπρόθεσμα, το TTDI τονίζει επίσης τη συνεχιζόμενη ανάγκη γεφύρωσης των κενών υποδομής μεταξύ και εντός των οικονομιών. Ο συνολικός μέσος όρος βαθμολογιών για τους πυλώνες στο πλαίσιο της Υποδομής και η διάσταση των υπηρεσιών είναι από τις χαμηλότερες στο δείκτη, υποδεικνύοντας ότι πολλές χώρες ενδέχεται να στερούνται από  την ικανότητα μεταφορών και υπηρεσιών ώστε να αναπτύξουν σωστά τον τομέα Τ&Τ τους.

Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για αναπτυσσόμενες οικονομίες. Παράλληλα, ενώ οι Λιμενικές Υποδομές έχουν ελαφρώς αυξηθεί από το 2019 (+2,4%), αντικατοπτρίζοντας την πρόοδο και τις επενδύσεις σε υποδομές στις αναπτυσσόμενες οικονομίες, οι οικονομίες υψηλού εισοδήματος εξακολουθούν να υπερτερούν των μη υψηλού εισοδήματος κατά 56,0% στον τομέα «Διάσταση Υποδομών και Υπηρεσιών» το 2024.

Μέσες βαθμολογίες πόρων στο TTDI, αποδίδονται  σε αυξημένες επενδύσεις και προστασία περιουσιακών στοιχείων που παράγουν τουρισμό. Αυτό περιλαμβάνει αύξηση 11,3% στα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και αύξηση 41% στα άυλα  μεταξύ των χωρών που κατατάσσονται. Εξάλλου, πάνω από το 40% των χωρών επέκτεινε την προστασία τους  κατά 5% ή περισσότερο από το 2019, με την ίδρυση εθνικών πάρκων και καταφυγίων.

Η πανδημία παρουσίασε επίσης διαρκή ζήτηση για ταξίδια με βάση τη φύση, που αποδεικνύεται από αύξηση 20,3%. στη ζήτηση για δραστηριότητες στη φύση σε σύγκριση με το 2019. Ωστόσο, η ανάκαμψη των επαγγελματικών ταξιδιών υστερεί σε σχέση με τα ταξίδια αναψυχής μετά την πανδημία, που αντικατοπτρίζεται σε βαθμολογίες κάτω του μέσου όρου για Πόρους που δεν αφορούν τον ελεύθερο χρόνο (-2,7%). Παρόλα αυτά, η ανάπτυξη των επαγγελματικών ταξιδιών  και οι  digital nomads έχουν δημιουργήσει  νέες ευκαιρίες για επιχειρήσεις και προορισμούς που μπορούν να προσφέρουν ευνοϊκές συνθήκες για επαγγελματικά ταξίδια και δραστηριότητες αναψυχής. Ειδικότερα, οικονομίες που συνδυάζουν ισχυρές υποδομές ΤΠΕ και τα πρότυπα υγειονομικής περίθαλψης, σχετικά λογικό κόστος διαβίωσης, ευνοϊκές πολιτικές θεωρήσεων και πλούσιο σε αξιοθέατα πολιτισμό κατατάσσονται μεταξύ των πιο ελκυστικών για ψηφιακούς νομάδες, με Ισπανία, Αργεντινή, Ρουμανία, ΗΑΕ, Κροατία και Πορτογαλία να κατατάσσονται μεταξύ των κορυφαία για ελκυστικότητα για αυτή τη νέα αγορά.

Σημείωση MTC GROUP : Είναι λυπηρό που η Ελλάδα δεν κατάφερε να αναδείξει τα πλεονεκτήματα που διαθέτει στη νέα αυτή αγορά και ξεπεράστηκε ακόμα και από την Κροατία και Ρουμανία. Σημαντικό στοιχείο αυτής της εξέλιξης ήταν και η σχετική υστέρηση στον τομέα των ΤΠΕ.

Η Ισπανία κατατάσσεται στην υψηλότερη θέση στην περιοχή (2η) με  Γαλλία (4η), Γερμανία (6η), Ηνωμένο Βασίλειο (7η), Ιταλία (9η) και Ελβετία (10η) να κατατάσσονται μεταξύ των 10 κορυφαίων του δείκτη. Η Ισπανία είναι επίσης η κορυφαία σε επίδοση στη Νότια Ευρώπη,  μαζί με Γαλλία, Δανία (17η), Πολωνία (27η) και Γεωργία (45η) σημειώνοντας την υψηλότερη βαθμολογία στη Δυτική Ευρώπη, Βόρεια Ευρώπη, Βαλκάνια και Ανατολική Ευρώπη, και Ευρασία, αντίστοιχα.

Σημείωση MTC GROUP : Η Ελλάδα βρίσκεται στην 21η θέση πάνω από Τουρκία (29), Κύπρο (30), Μάλτα ( 34) , Κροατία (46) κλπ και σχεδόν κοντά με Σουηδία και Φινλανδία ( 19 και 20 αντίστοιχα).

Ενώ οι περισσότερες υψηλού εισοδήματος οικονομίες έχουν υποστεί μικρές αλλαγές στις  βαθμολογίες τους στο TTDI, η απόδοση του Ουζμπεκιστάν (+7,8%, 94η έως 78η) έχει δείξει τη μεγαλύτερη βελτίωση ι στη βαθμολογία σε σύγκριση έως το 2019. Το 2022, η Γερμανία παρέμεινε τρίτη μεγαλύτερη οικονομία Τ&Τ στον κόσμο, και η Κροατία (46η) ήταν η πιο εξαρτημένη από T&T οικονομία στην περιοχή.

Ο τομέας Τ&Τ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αντιμετωπίσει  τους κινδύνους και προκλήσεις εστιάζοντας σε τομείς όπως:

– Προσπάθειες μεγαλύτερης αξίας   για τη διατήρηση της φύσης: Η εξάρτηση πολλών προορισμών από τους φυσικούς πόρους παρέχουν ένα ισχυρό κίνητρο για προστασία του περιβάλλοντος . Σύμφωνα με έρευνα του WTTC, ο φυσιοτουρισμός αποφέρει περισσότερα από 600 δισεκατομμύρια δολάρια σε έσοδα παγκοσμίως δημιουργώντας σχεδόν 22 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Στην Αφρική, η άγρια ​​ζωή στον τουρισμό απέφερε περίπου 142 εκατομμύρια δολάρια σε τέλη μόνο για προστατευόμενες περιοχές. Ωστόσο, η ανάλυση του TTDI αποκαλύπτει επίσης σημαντικά κενά στη διατήρηση των φυσικών πόρων σε ορισμένες από τις τις περισσότερες πλούσιες σε φύση περιοχές του κόσμου .

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Μέλλοντος του Φόρουμ (GFC) για τον  Αειφόρο Τουρισμό συνιστά να δίνουν οι προορισμοί προτεραιότητα στη διατήρηση της φύσης, χρησιμοποιώντας ένα αναγεννητικό μοντέλο που περιλαμβάνει ενδιαφερόμενα μέρη όπως διαχειριστές προορισμών, ταξιδιωτικούς πράκτορες, τοπικές επιχειρήσεις και επισκέπτες. Η διαχείριση με βάση την επιστήμη και την παραδοσιακή περιβαλλοντική γνώση αναπτύσσει ανθεκτικότητα στο κλίμα.  Η διατήρηση αρχών αποκατάστασης και αναγέννησης,  λαμβανομένης υπόψη της φέρουσας ικανότητας των οικοτόπων, είναι ζωτικής σημασίας.

Χρηματοδότηση διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, προώθηση της εκπαίδευσης των επισκεπτών και ενίσχυση της σχέσης με την άγρια ​​ζωή, η διατήρηση και τα τοπικά μέσα διαβίωσης αποτελούν προτεραιότητες.

Οι κυβερνήσεις πρέπει να ενσωματώσουν τη φύση στον προγραμματισμό, να αναπτύξουν τη χρηματοδότηση σε  οικοτουριστικές επιχειρηματικές προτάσεις, να καθιερώσουν στρατηγικές διαχείρισης των  επισκεπτών και να διασφάλισουν ότι οι παραχωρήσεις ευθυγραμμίζονται με τις πολιτικές προστασίας

Κορυφαίοι στην ενεργειακή μετάβαση:

Τα τελευταία χρόνια, οι σημαντικές συνεισφορές του κλάδου Τ&Τ στην κλιματική αλλαγή, με τις  εκπομπές GHG, έχουν συγκεντρώσει ιδιαίτερη προσοχή επειδή αυξάνει τις ανησυχίες. Ο κλάδος βασίζεται στις μεταφορές, ιδιαίτερα τα αεροπορικά ταξίδια (ο τρόπος αυτός μετακίνησης δε μπορεί να αντικατασταθεί πλήρως),που  συμβάλλουν  στο 8% των παγκόσμιων GHG εκπομπών το 2019. Λαμβάνοντας υπόψη ότι στην T&T GHG οι εκπομπές αυξήθηκαν κατά μέσο όρο κατά 2,5% ετησίως τη δεκαετία πριν από την πανδημία, μπορεί να αναμένεται ότι παρόμοιοι ρυθμοί ανάπτυξης μπορεί επανεμφανίζονται στο μεταπανδημικό στάδιο της T&T.

Από την άλλη, το γεγονός ότι ο τομέας Τ&Τ αυξήθηκε στο ΑΕΠ με ταχύτερο ρυθμό από ό,τι οι εκπομπές του,  είναι πολλά υποσχόμενο και μπορεί να συνεχιστεί  εάν χρειάζεται να  λαμβάνονται μέτρα. Βιώσιμα αεροπορικά καύσιμα (SAF) μπορεί να προσφέρουν μια πιθανή λύση, ένα μέσο για τη μείωση των εκπομπών των αερομεταφορών.

Οδηγίες Διαχείρισης:

Η αύξηση του αριθμού των τουριστών δημιουργεί πίεση για τους τοπικούς πόρους, τις παροχές νερού και συστήματα διαχείρισης απορριμμάτων, που επιδεινώνουν την περιβαλλοντική υποβάθμιση.

Για παράδειγμα, το τομέας T&T αντιπροσώπευε το 5,8% της παγκόσμιας χρήσης και 5–8% της παγκόσμιας εξόρυξης υλικών το 2019.

Παρά την αυξανόμενη συνειδητοποίηση των περιβαλλοντικών  επιπτώσεων της συμπεριφοράς των καταναλωτών μεταξύ κυβερνήσεων και τουριστών, η υπεύθυνη κατανάλωση πόρων στον τομέα της τεχνολογίας και της τεχνολογίας υστερεί σε σύγκριση με τα πλαίσια της καθημερινής ζωής.

Ενθαρρυντικές αλλαγές στην συμπεριφορά των τουριστών πιο φιλική προς το περιβάλλον και οι μορφές κατανάλωσης μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης, συμπεριλαμβανομένης της ενθάρρυνσης της κατανάλωσης των τροφίμων χαμηλών περιβαλλοντικών επιπτώσεων όπως φυτικά πιάτα, ή τη μείωση της χρήσης πλαστικού, που αποτελεί βασική περιβαλλοντική πρόκληση σε πολλούς προορισμούς.

Το κλείσιμο του χάσματος μεταξύ των θετικών των ανθρώπων  με τάσεις για τη βιώσιμη κατανάλωση και η συχνά κακώς ευθυγραμμισμένη μη βιώσιμη συμπεριφορά τους είναι μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την Τ&Τ.

Απαιτείται  συνεργασία και ευθυγράμμιση των ενδιαφερομένων και βελτίωση των βιώσιμων προϊόντων που παρέχουν μια εμπειρία χωρίς τριβές, βελτίωση των προτάσεων, αναγνώριση και επιβράβευση πελατών, αύξηση της ευαισθητοποίησης και βελτίωση της διαφάνειας του προϊόντος

Τα ενδιαφερόμενα μέρη της T&T μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον τομέα για την καταπολέμηση των κοινωνικοοικονομικών προκλήσεων εστιάζοντας σε τομείς όπως:

– Επένδυση σε ειδικευμένο εργατικό δυναμικό: Με την καλλιέργεια ενός ειδικευμένου, χωρίς αποκλεισμούς και ανθεκτικού εργατικού  δυναμικού, ο τομέας Τ&Τ θα είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει καλύτερα την τεχνολογία, να βελτιώσει την ποιότητα των υπηρεσιών, να ενισχύσει την παραγωγικότητα.

Επιπλέον, με τον κλάδο να είναι  ένας σημαντικός παγκόσμιος εργοδότης, υπάρχει ευκαιρία να ηγηθεί των παγκόσμιων προσπαθειών για ενίσχυση των συνθηκών εργασίας, ειδικά στις  63 κυρίως οικονομίες χαμηλού έως μεσαίου εισοδήματος . Ο υποπυλώνας Ανθεκτικότητα και Ισότητα της Αγοράς  (αντιπροσωπεύουν το 54% του εργατικού δυναμικού της T&T.)   παρουσιάζει ένα σχέδιο δράσης για ασφαλή, δίκαιο και βιώσιμο τουρισμό με επίκεντρο τις γυναίκες, τους νέους και τους μετανάστες και προτείνει δημιουργία θέσεων εργασίας, μετάβαση από την ανεπίσημη εργασία, και την προώθηση πράσινων θέσεων εργασίας που συνδέονται με τον οικοτουρισμό και τη διατήρηση του με μέτρα κοινωνικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης κοινωνικής ασφάλισης, της βελτίωσης υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία και ρύθµιση των ωρών εργασίας.

Επιπλέον, η ενθάρρυνση του κοινωνικού διαλόγου, αναγνωρίζοντας την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και τηρώντας τα διεθνή πρότυπα εργασίας σχετικά με την ισότητα και τη μη διάκριση επισημαίνονται ως απαραίτητες για τη διασφάλιση της ανθεκτικότητας και της βιωσιμότηταςτου τομέα.

Αυτές οι προτάσεις ευθυγραμμίζονται με τις προαναφερθείσες προτάσεις του WTTC για την αντιμετώπιση της τρέχουσας έλλειψης εργατικού δυναμικού, που περιλαμβάνει τη διευκόλυνση στην κινητικότητα εργασίας, ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας, αξιοπρεπή εργασία και ανταγωνιστικά οφέλη, καθώς και δεξιότητες- δημιουργία και προσαρμογή ψηφιακών λύσεων.

– Τοποθέτηση των τοπικών κοινωνιών στο επίκεντρο της Ανάπτυξης T&T: Ενώ ο τομέας T&T είναι σημαντική πηγή ευκαιριών για τις κοινότητες, τους  εργοδότες και τις ΜΜΕ σε όλο τον κόσμο, τα οφέλη δεν επεκτείνονται πάντα πλήρως σε τοπικές κοινότητες. Ο Τουρισμός του ΟΗΕ συνιστά στον τομέα να βελτιώσει την κοινωνική του ένταξη υποστηρίζοντας και τη συμμετοχή ευάλωτων ομάδων, με επίκεντρο τις ανάγκες των ΜΜΕ και τον επαναπροσδιορισμό του τουρισμού ως υποστηρικτή της κοινότητας.

Οι ηγέτες θα πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στη δημιουργία ενός  περιεκτικού πλαισίου προγραμματισμού προορισμού που ισορροπεί την κοινοτική ευημερία με την προστασία των φυσικών και πολιτιστικών πόρων και τους οικονομικούς πόρους των παρόχων ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Κοινότητες και  ταξιδιωτική βιομηχανία θα πρέπει να εμπλακούν σε ολιστικό σχεδιασμό διαχείρισης προορισμού, επενδύοντας σε περιβαλλοντικές, κοινωνικές και πρακτικές διακυβέρνησης.

ΠΗΓΗ:

https://www3.weforum.org/docs/WEF_Travel_and_Tourism_Development_Index_2024.pdf

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ : MTC GROUP