Η Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ενημερώνει ότι από την 01-05-2024 έως και την 31-10-2024 εκδίδεται ο Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και μπορείτε να ενημερώνεστε για αυτόν στο:  https://bit.ly/2RcEa12, από την προηγούμενη ημέρα στις 12.30 μ.μ.

Ο χάρτης  περιλαμβάνει 5 κατηγορίες κινδύνου. Η κατηγορίες 3 και 4 σημαίνουν αντίστοιχα, υψηλό και πολύ υψηλό κίνδυνο ενώ η κατηγορία 5 αφορά την κατάσταση συναγερμού. Η κατάταξη αυτή δεν αφορά την εκδήλωση πυρκαγιάς αλλά την επικινδυνότητα να εκδηλωθεί μία πυρκαγιά λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν (άνεμοι, θερμοκρασία, υγρασία κ.λπ.). Οι πολίτες θα ενημερώνονται με την έκδοση Δελτίων Τύπου που να εφιστούν την προσοχή για την αποτροπή ενεργειών που είναι δυνατόν να προκαλέσουν την εκδήλωση πυρκαγιάς.

Για όλη την αντιπυρική περίοδο θα ισχύσει απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε περιοχές NATURA, δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση, όπως ορίζονται στο Ν. 998/1979 (Α’ 289) στις περιοχές που περιλαμβάνονται στις κατωτέρω αποφάσεις των Αντιπεριφερειαρχών Κυκλάδων και Δωδεκανήσου.

  • Για την Π.Ε. Κυκλάδων, ισχύει η υπ’ αριθ. πρωτ. 69005/642/23-5-2024 (ΑΔΑ ΩΝΖΩ7ΛΞ-6ΧΠ) Απόφαση και για τις περιοχές των νήσων Άνδρου & Νάξου που περιγράφονται σε αυτή.
  • Για την Π.Ε. Δωδεκανήσου, ισχύει η υπ’ αριθ. πρωτ. 66002/618/17-5-2024 (ΑΔΑ 6Θ1Η7ΛΞ-ΩΩΥ) Απόφαση και για τις περιοχές των νησιών Ρόδου, Σύμης, Κω, Καλύμνου και Καρπάθου που περιγράφονται σε αυτή

Η απαγόρευση θα ισχύσει κατά τις ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας θα είναι:

  • κατηγορίας 3 (από 9μ.μ. ως 6π.μ. της επόμενης ημέρας) μόνο για τις οριζόμενες περιοχές της Π.Ε. Δωδεκανήσου,
  • κατηγορίας 4 (από 2μ.μ. ως 6π.μ. της επόμενης ημέρας) για όλες τις οριζόμενες περιοχές του Ν. Αιγαίου και
  • κατηγορίας 5 (καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας ως 6π.μ. της επόμενης ημέρας) για όλες τις οριζόμενες περιοχές του Ν. Αιγαίου

Η απαγόρευση δεν περιλαμβάνει πρόσωπα που κατοικούν ή εργάζονται στις ανωτέρω περιοχές, αποκλειστικά για τη μετακίνηση από και προς την κατοικία ή την εργασία τους, καθώς και πρόσωπα που μετακινούνται εντός του οδικού δικτύου, με την επιφύλαξη της δυνατότητας επιβολής του μέτρου της απαγόρευσης κυκλοφορίας και σε τμήματα του οδικού δικτύου από τα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 130 του Ν. 4926/2022 (ΦΕΚ 82/Α/2022). Σε περίπτωση μη τήρησης των διαλαμβανομένων στις ανωτέρω Αποφάσεις θα επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ, σύμφωνα με το Ν. 4926/2022 (ΦΕΚ 82/Α/2022) άρθρο 129§4.

Σας ενημερώνουμε τέλος ότι στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (http://civilprotection.gr/el- Οδηγίες προστασίας- Δασικές Πυρκαγιές) καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (https://www.pnai.gov.gr/archives/16891 – Θέματα Πολιτικής Προστασίας) υπάρχουν αναρτημένες Οδηγίες Προστασίας από Δασικές πυρκαγιές.