Στο πλαίσιο της προσπάθειας αναβάθμισης του ήδη υπάρχοντος ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και χάρις στις εργώδεις προσπάθειες των στελεχών του τμήματος προμηθειών η νοσηλευτική μας μονάδα πρόσφατα προμηθεύτηκε:

ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν. ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Φορητό ακτινοσκοπικό μηχάνημα C-ARM – συνολικής αξίας €70.000,00- για τις ανάγκες πραγματοποίησης ορθοπεδικών επεμβάσεων.

Συμπυκνωτή οξυγόνου για τις ανάγκες του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών.

Αιματολογικός αναλυτής για τις ανάγκες του μικροβιολογικού εργαστηρίου.

Με εκτίμηση, 

Στασινόπουλος Βασίλειος   

Διοικητής Γ.Ν. Καρπάθου