ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Σας καλούμε στην Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ, την 01η του μηνός Μαρτίου 2023 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 06:00 μ.μ., με όσα προβλέπονται στο άρθρο 64 του ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 71 του ν. 4555/2018 για τη λήψη αποφάσεων για τα κατωτέρω θέματα:

1. Έγκριση Απολογισμού επιχορήγησης Δήμου Καρπάθου έτους 2023 “Α.Σ. Καρπάθου ΠΟΣΕΙΔΩΝ”.

2. Έγκριση Απολογισμού επιχορήγησης Δήμου Καρπάθου έτους 2023 “Α.Σ. Απερίου Καρπάθου ΠΡΩΤΕΑΣ”.

3. Έγκριση 1ης Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΚΟΠΑΠ έτους 2023 (υποχρεωτική).

4. Έγκριση καθορισμού ανταποδοτικών τελών ύδρευσης αποχέτευσης Δήμου Καρπάθου έτους 2023. 

5. Έγκριση καθορισμού ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Δήμου Καρπάθου έτους 2023.

6. Έγκριση διαγραφής τελών νεκροταφείου.

7. Έγκριση προσλήψεων και καθορισμός πρόσθετων προσόντων στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2023.

8. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διευθέτηση ομβρίων υδάτων γηπέδου Πηγαδίων Καρπάθου».

9. Έγκριση Σχεδίου Τεχνικού προγράμματος Δήμου Καρπάθου Οικονομικού Έτους 2023.

10. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Τεχνικά έργα σε χώρους στάθμευσης» .

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μιχαήλ Μανωλάκης

Πίνακας Αποδεκτών

Δημοτικοί Σύμβουλοι 1. Λυριστής Ιωάννης 2. Τσέρκης Εμμανουήλ 3. Ζανάκης Δημήτριος 4. Καλή – Φιλιππούση Ρηγοπούλα 5. Λύκος Νικόλαος 6. Φελλουζή Ευαγγελία  7. Κωνσταντινίδης Δημήτριος 8. Ρεϊσης Μιχαήλ 9. Βασιλαράκης Εμμανουήλ 10.Πρωτόπαπας Μηνάς 11.Σακέλλης Κομνηνός 12.Νουάρος Βασίλειος 13.Τσαμπουνιεράκης Μιχαήλ 14.Γεραπετρίτης Μιχαήλ 15.Διακολιός Μιχαήλ 16.Ανδρέου Νικόλαος 17.Δήμαρχος Γεώργιος 18.Μανωλάκης Θεοδόσιος 19.Νταής Νικόλαος 20.Παραγυιός Εμμανουήλ

Πρόεδροι Κοινοτήτων 1. Χατζηκουτσός Γεώργιος – Πρόεδρος Κοινότητας Καρπάθου 2. Παππάς Γεώργιος – Πρόεδρος Κοινότητας Απερίου 3. Λυτός Ιωάννης- Πρόεδρος Κοινότητας Βωλάδας 4. Χαψής Μιχαήλ – Πρόεδρος Κοινότητας Όθους 5. Καμαράτου Ευγενία – Πρόεδρος Κοινότητας Πυλών 6. Μαγριπλής Εμμανουήλ – Πρόεδρος Κοινότητας Μενετών 7. Χουβαρδάς Μηνάς – Πρόεδρος Κοινότητας Αρκάσας 8. Νοταράς Βασίλειος – Πρόεδρος Κοινότητας Μεσοχωρίου 9. Πιπέρης Βασίλειος – Πρόεδρος Κοινότητας Σπόων 10.Παπαηλίας Ηλίας – Πρόεδρος Κοινότητας Ολύμπου

Υπηρεσιακοί Παράγοντες 1. Γενικός Γραμματέας Δήμου Καρπάθου 2. Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας 3. Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών 4. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 5. Τμήμα Λογιστηρίου – Προμηθειών και Προϋπολογισμού 6. Τμήμα Εσόδων – Περιουσίας και Ταμείου 7. Τμήμα Περιβάλλοντος 8. Τμήμα Ύδρευσης 9. Τμήμα Προγραμματισμού

1) Απομαγνητοφώνηση (Καρράς studio)

2) Παρασκευόπουλος (site Δήμου Καρπάθου)

3) Λιμεναρχείο Καρπάθου