Σήμερα 19 Απριλίου, στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών του Υπουργείου Ναυτιλίας εγκρίθηκαν, μεταξύ άλλων, 3 νέες επιδοτούμενες γραμμές και 2 τροποποιήσεις.

Από αυτές αφορούν τα Δωδεκάνησα η γραμμή ΡΟΔΟΣ –  ΧΑΛΚΗ – ΚΑΡΠΑΘΟΣ – ΚΑΣΟΣ – ΣΗΤΕΙΑ και επιστροφή, η οποία θα πραγματοποιείται με δύο (02) δρομολόγια την εβδομάδα  τη θερινή περίοδο από 13/06/2022 έως 04/09/2022 [σύνολο δώδεκα (12) εβδομάδες], καθώς και ένα  (01) επιπλέον δρομολόγιο την εβδομάδα τη θερινή περίοδο από 04/07/2022 έως 28/08/2022 [σύνολο οκτώ (8) εβδομάδες].

Στο ένα (01) εκ των εβδομαδιαίων δρομολογίων το πλοίο θα προσεγγίζει στο λιμένα ΔΙΑΦΑΝΙΟΥ.

Επίσης, η ΤΗΛΟΣ – ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ ΚΩ και επιστροφή η οποία θα πραγματοποιείται με δύο (02) δρομολόγια την εβδομάδα  τη θερινή περίοδο από  06/06/2022 έως 18/09/2022 [σύνολο δεκαπέντε (15) εβδομάδες].

Η Ελληνική Κυβέρνηση και το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αφουγκράζονται τις ανάγκες και τα ζητήματα που προκύπτουν λόγω της νησιωτικότητας και δίνουν λύσεις για τη σύνδεση των νησιών μας αλλά και την ανάπτυξη του τουρισμού στα Δωδεκάνησα.