«Το νέο καθεστώς χορήγησης βίζας και η αδυναμία της χώρας μας να εξυπηρετεί ταχύτατα τις αιτήσεις, προκαλεί μείωση των επισκεπτών από τη Ρωσική τουριστική αγορά και τρίτες χώρες», επισημαίνει ο Μάνος Κόνσολας με Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή προς τον Υπουργό Εξωτερικών και την Αν. Υπουργό Τουρισμού.

Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου και επικεφαλής του Τομέα Τουρισμού της Νέας Δημοκρατίας τονίζει ότι η αλλαγή του τρόπου έκδοσης καρτών εισόδου στη χώρα μας, με τη συλλογή βιομετρικών στοιχείων (δακτυλικά αποτυπώματα, φωτογραφίες ειδικών προδιαγραφών) οδηγεί ήδη σε μείωση επισκεπτών, ιδιαίτερα από τη Ρωσία.

Ο κ. Κόνσολας επισημαίνει ότι η νέα διαδικασία χορήγησης βίζας προϋποθέτει την ενίσχυση και στελέχωση με προσωπικό των προξενικών αρχών προκειμένου να μπορούν να εξυπηρετήσουν όσους υποβάλλουν αίτηση για να επισκεφθούν τη χώρα μας.

Σε δήλωσή του, ο κ. Κόνσολας αναφέρει:

«Χρειάζεται άμεση ενίσχυση και στελέχωση με προσωπικό των προξενείων μας και ιδιαίτερα του ελληνικού προξενείου στη Μόσχα.

Δεν έχει νόημα η αύξηση των visa centers από τη στιγμή που με τη νέα διαδικασία χορήγησης βίζας απαιτούνται βιομετρικά στοιχεία που καθιστούν απαραίτητη την αυτοπρόσωπη παρουσία του δυνητικού επισκέπτη της χώρας μας στο προξενείο.

Αυτό που χρειάζεται είναι η ενίσχυση με προσωπικό των προξενείων για να εξυπηρετούνται οι αιτήσεις χορήγησης βίζας.

Στο ελληνικό προξενείο της Μόσχας υπάρχουν 8 υπάλληλοι που είναι επιφορτισμένοι με το συγκεκριμένο έργο όταν στο ισπανικό προξενείο υπάρχουν 90 υπάλληλοι για την ίδια δουλειά.

Η αδυναμία εξυπηρέτησης των πολιτών που θέλουν να επισκεφθούν τη χώρα μας έχει ήδη οδηγήσει σε μείωση των αιτήσεων χορήγησης βίζας. Με τον τρόπο αυτό, δεν θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τις ευνοϊκές συνθήκες για την αύξηση των Ρώσων τουριστών, μετά την κρίση στις σχέσεις Ρωσίας-Τουρκίας».

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης του κ. Κόνσολα:

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς
Κύριο Υπουργό Εξωτερικών
Κύριο Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

ΘΕΜΑ: «Ενίσχυση με προσωπικό των ελληνικών προξενείων προκειμένου να ανταποκρίνονται με ταχύτητα στα αιτήματα θεώρησης κάρτας εισόδου στη χώρα μας»

Κύριοι Υπουργοί,

Η κρίση στις σχέσεις Ρωσίας-Τουρκίας δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για τη χώρα μας στη Ρωσική τουριστική αγορά προκειμένου να προσελκύσουμε μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών.

Η νέα διαδικασία χορήγησης κάρτας εισόδου (visa), που ισχύει σε όλες τις χώρες της συνθήκης Σένγκεν, απαιτεί τη συλλογή βιομετρικών στοιχείων, όπως δακτυλικά αποτυπώματα, φωτογραφίες ειδικών προδιαγραφών κ.α. που απαιτούν την αυτοπρόσωπη παρουσία του αιτούντος στα κατά τόπους προξενεία.

Είναι δεδομένο ότι η αύξηση του αριθμού των visa centers δεν διευκολύνει την εξυπηρέτηση των αιτήσεων, από τη στιγμή που σε αυτά δεν υπάρχουν υποδομές αλλά και υποδοχέας βιομετρικών στοιχείων και των υπόλοιπων δικαιολογητικών, που προβλέπονται από τη νέα διαδικασία χορήγησης βίζας.

Το πιο σημαντικό είναι ότι η καταχώρηση των βιομετρικών στοιχείων για να χορηγηθεί η κάρτα εισόδου στη χώρα μας, καταχωρείται στο σύστημα VIS μόνο από τις προξενικές αρχές.

Το πρόβλημα έγκειται στην υποστελέχωση των προξενικών αρχών και ιδιαίτερα των υπηρεσιών που είναι εντεταλμένες με την διεκπεραίωση της συγκεκριμένης διαδικασίας.

Ήδη παρατηρείται μείωση του αριθμού αιτήσεων χορήγησης βίζας αφού είναι δύσκολη και ιδιαίτερα χρονοβόρα η εξυπηρέτηση των αιτούντων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στο ελληνικό προξενείο της Μόσχας υπάρχουν μόνο 8 υπάλληλοι για να διεκπεραιώσουν τη συγκεκριμένη διαδικασία, ενώ στο αντίστοιχο ισπανικό προξενείο υπάρχουν 90 υπάλληλοι.

Είναι σαφές ότι με τον τρόπο αυτό δεν μπορούμε να διεκδικήσουμε ένα μεγαλύτερο μερίδιο επισκεπτών από τρίτες χώρες και ιδιαίτερα από τη Ρωσία.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτώνται οι Κύριοι Υπουργοί

  1. Εάν γνωρίζουν το πρόβλημα και την αδυναμία εξυπηρέτησης με ταχύτατους ρυθμούς των αιτήσεων χορήγησης κάρτας εισόδου στη χώρα μας.
  2. Με δεδομένες τις ιδιαιτερότητες από τη νέα διαδικασία χορήγησης κάρτας εισόδου στη χώρα μας, που απαιτεί τη συλλογή και καταχώρηση βιομετρικών στοιχείων, ποιος είναι ο σχεδιασμός για την άμεση ενίσχυση με προσωπικό των προξενικών αρχών σε Ρωσία, Κίνα, Ουκρανία και τρίτες χώρες;
  3. Αν το Υπουργείο Εξωτερικών, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, προτίθεται να ενισχύσει άμεσα με προσωπικό τις υπηρεσίες των ελληνικών προξενείων στη Ρωσία, που είναι εντεταλμένες με τη διαδικασία χορήγησης βίζας αλλά και υποδοχής και καταγραφής των βιομετρικών στοιχείων που απαιτούνται με τη νέα διαδικασία.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου