ΜΙΧΑΛΗΣ ΗΛΙΑ ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Σε ειδική επαναληπτική συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε  στο Δημοτικό Κατάστημα Καρπάθου, σήμερα, Κυριακή 14 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 11.00 π.μ, για την εκλογή νέου προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου, εκλέχτηκε πρόεδρος ο Μιχάλης Ηλία Μανωλάκης.