Η σύνθεση του δημοτικού συμβουλίου, τις αποφάσεις του οποίου είναι υποχρεωμένος σύμφωνα  με τον νόμο  να υλοποιεί ο Δήμαρχος, επέβαλλε και επιβάλλει τη διαβούλευση και τη συναίνεση τουλάχιστον στα σημαντικά θέματα του Δήμου.

Με διάταξη νόμου που ψηφίστηκε τον περασμένο Αύγουστο δίνεται η δυνατότητα σύμπραξης δημοτικών  παρατάξεων με την παράταξη του Δημάρχου  στη βάση μιας προγραμματικής συμφωνίας ώστε να σχηματισθεί πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο.  Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα στην παράταξη του Δήμαρχου να έχει απόλυτη πλειοψηφία στις Επιτροπές και τα νομικά πρόσωπα του Δήμου  και έτσι να κυβερνά το Δήμο , έστω και αν δεν έχει πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

ΠΗΓΑΔΙΑ, ΚΑΡΠΑΘΟΣ. ΦΩΤΟ: ΠΩΛ ΒΙΤΩΡΟΥΛΛΗ

Ο Δήμαρχος επέλεξε αντί της σύμπραξης τη δεύτερη λύση.  Έτσι αντί της συνεννόησης και συναίνεσης γινόμαστε μάρτυρες  προσωπικών αντεγκλήσεων και ανταλλαγής διχαστικών ανακοινώσεων σε μια προσπάθεια μετάθεσης ευθυνών. 

 Όλοι συμφωνούν στην αναγκαιότητα  της συνεννόησης και της συναίνεσης, αλλά την συναίνεση την εννοούν ως συμφωνία των άλλων με τις δικές τους ιδέες και προτάσεις.

Από τον Νόμο προβλέπεται ότι έπρεπε μέχρι τον περασμένο Νοέμβρη, να έχει  συγκροτηθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η «Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης»   ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες  που γνωμοδοτεί σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα, τα προγράμματα δράσης του Δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα, το τεχνικό πρόγραμμα, καθώς και για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος.  

Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συγκροτείται από 25-50 εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως: α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων, β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων, γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών, δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα, ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων, στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων, ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών, η) άλλων οργανώσεων και φορέων των πολιτών, θ) των τοπικών συμβουλίων νέων και  9-17  δημότες που κληρώνονται μεταξύ δημοτών που εκδηλώνουν σχετικό  ενδιαφέρον.

H Επιτροπή πρέπει να συνεδριάζει υποχρεωτικά πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης και τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις (3) μήνες για άλλα θέματα και να διατυπώνει τη γνώμη της μετά από σχετική συζήτηση. Στην εισήγησή της αναγράφονται όλες οι γνώμες που διατυπώνονται

Ενώ όμως έχει περάσει ένας χρόνος από την εγκατάσταση του Δημοτικού Συμβουλίου και επίκειται η σύνταξη του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου για το δεύτερο έτος της θητείας του Δ.Σ. η επιτροπή Διαβούλευσης ούτε καν συγκροτήθηκε.

Από άλλο νόμο προβλέπεται ότι οι προκαταρτικές  και οι  μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων  για έργα που επηρεάζουν την ζωή των δημοτών, όπως  είναι η επέκταση του λιμανιού , οι χωροταξικές και συγκοινωνιακές  μελέτες, οι μελέτες εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων  τίθενται υποχρεωτικά σε δημόσια διαβούλευση.

Στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο ο Δήμαρχος ανέφερε πως τον περασμένο Δεκέμβριο  παράγοντες  του Υπουργείου Ναυτιλίας του είπαν ότι πρέπει οι Καρπάθιοι να αποφασίσουν τι λιμάνι θέλουν.   Αντί όμως να θεσει τις εναλλακτικές λύσεις σε διαβούλευση ή έστω να τις φέρει  για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο,  ανέθεσε από μόνος του εκπόνηση μιας ακόμη μελέτης για το Γαρόνησο  αγνοώντας την άποψη των πλοιάρχων των πλοίων, οι οποίοι από το 2009 , είχαν επισημάνει ότι η θέση δεν προσφέρεται για την κατασκευή σωστών και λειτουργικών  λιμενικών  εγκαταστάσεων  λόγω περιορισμένου χώρου για την ασφάλεια των χειρισμών μεγάλων πλοίων. 

 Επαναλαμβάνει  έτσι το λάθος του προκατόχου του ο οποίος τον Ιούλιο του 2016  αρνήθηκε να δείξει στο Δημοτικό Συμβούλιο την νέα πρόταση του μελετητή  η οποία, ενώ ο ίδιος την  χαρακτήριζε ως  εντυπωσιακή, όταν δημοσιοποιήθηκε  ύστερα  από ένα χρόνο αποδείχθηκε τόσο προβληματική , ώστε  να αποσυρθεί χωρίς καν να υποβληθεί στην ΕΣΑΛ.

Η δημόσια διαβούλευση και η ανταλλαγή απόψεων είναι  σε κάθε περίπτωση χρήσιμη και βοηθά στην λήψη σωστών αποφάσεων από τους έχοντες την αποφασιστική αρμοδιότητα.   

Δεν  πρέπει να αποφεύγεται ακόμη και στις περιπτώσεις που επιβάλλεται και από τον  νόμο.