YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: Πρόσκληση σύναψης σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας προς εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής.

Αριθ. Πρωτ.: 2252.1.1 / 52376 /22 ΤΜΗΜΑ Β΄

ΠΡΟΣ:

1.Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Ταχ. Δ/νση : Ακτή Βασιλειάδη (Πύλες Ε1-Ε2) Επιβατηγού Ναυτιλίας Ταχ. Κώδικας : 185 10 Πειραιάς Ακτή Μιαούλη 7-9 Τηλέφωνο : 2131371254 / 2131374264 185 35, Πειραιάς e-mail : dths@hcg.gr e-mail: seen@ath.forthnet.gr

2.ΣΙ ΤΖΕΤΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ( info @ seajets .gr)

3.ΠΑΝΑΓΙΑ ΔΑΦΝΙΩΤΙΣΣΑ Ν.Ε. ( info @ saos .gr)

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύναψης σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας προς εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής

α.ΘΗΡΑ – ΑΝΑΦΗ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΚΑΣΟΣ – ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΔΙΑΦΑΝΙ – ΧΑΛΚΗ – ΡΟΔΟΣ και επιστροφή,

β.ΘΗΡΑ – ΑΝΑΦΗ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΣΗΤΕΙΑ – ΚΑΣΟΣ – ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΔΙΑΦΑΝΙ – ΧΑΛΚΗ – ΡΟΔΟΣ και επιστροφή και γ.ΣΗΤΕΙΑ – ΚΑΣΟΣ – ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΧΑΛΚΗ – ΡΟΔΟΣ και επιστροφή

Σχετ:

α)Οι διατάξεις του Ν.4948/2022 «Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας θαλάσσιων ενδομεταφορών και δικαιωμάτων επιβατών» (ΦΕΚ Α΄125)

β)Οι διατάξεις του ν.4413/2016 «Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης…» (Α΄148)

γ)Η υπ’ αριθμ. 2252.1.1/51610/22/18-07-2022 Απόφαση Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.ΛΣ- ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΘΣ Β΄ «Πρόσκληση σύναψης σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας προς εξυπηρέτηση των δρομολογιακών γραμμών

α)ΘΗΡΑ – ΣΗΤΕΙΑ – ΚΑΣΟΣ – ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΔΙΑΦΑΝΙ – ΧΑΛΚΗ – ΡΟΔΟΣ και επιστροφή,

β) ΣΗΤΕΙΑ – ΚΑΣΟΣ – ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΔΙΑΦΑΝΙ – ΧΑΛΚΗ – ΡΟΔΟΣ και επιστροφή και

γ)ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΣΗΤΕΙΑ – ΚΑΣΟΣ – ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΔΙΑΦΑΝΙ – ΧΑΛΚΗ – ΡΟΔΟΣ και επιστροφή, καθώς και

δ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ ή ΛΑΥΡΙΟ – ΘΗΡΑ – ΑΝΑΦΗ και επιστροφή» (ΑΔΑ: 9ΘΙ94653ΠΩ-ΡΞΤ)

δ)Η υπ’ αριθμ.05/20-07-2022 Γνωμοδότηση Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών

1.Σε συνέχεια της (δ) σχετικής απόφασης σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 13, του ν.4948/2022 (Α΄125), για λόγους κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής συνοχής και προς κάλυψη επειγουσών συγκοινωνιακών αναγκών, προτίθεται να προβεί στη σύναψη σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για την ακτοπλοϊκή εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής:

α.ΘΗΡΑ – ΑΝΑΦΗ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΚΑΣΟΣ – ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΔΙΑΦΑΝΙ – ΧΑΛΚΗ – ΡΟΔΟΣ και επιστροφή, με την εκτέλεση ενός (01) δρομολογίου την εβδομάδα για το χρονικό διάστημα από 22/07/2022 έως 04/09/2022, σε συνέχεια δρομολογίων από Πειραιά, έναντι μισθώματος εκατόν δύο χιλιάδων ευρώ (€102.000,00), μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ανά πλήρες δρομολόγιο,

β.ΘΗΡΑ – ΑΝΑΦΗ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΣΗΤΕΙΑ – ΚΑΣΟΣ – ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΔΙΑΦΑΝΙ – ΧΑΛΚΗ – ΡΟΔΟΣ και επιστροφή, με την εκτέλεση ενός (01) δρομολογίου την εβδομάδα, για το Y:\dths\ΔΘΣ 2021-2022\2.ΔΘΣ 2\1.ΑΓΟΝΕΣ\ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ\ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΣΟΚΑΡΠΑΘΕΙΑ_ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΑΣ 05\ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ _ΚΑΣΟΚΑΡΠΑΘΕΙΑ _ 20-07-2022.doc Σελίδα 1 από 5 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ χρονικό διάστημα από 22/07/2022 έως 04/09/2022 και την εκτέλεση δύο (02) δρομολογίων την εβδομάδα, για το χρονικό διάστημα από 05/09/2022 έως και 22/10/2022, σε συνέχεια δρομολογίων από Πειραιά, έναντι μισθώματος εκατόν δύο χιλιάδων ευρώ (€102.000,00), μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ανά πλήρες δρομολόγιο και

γ.ΣΗΤΕΙΑ – ΚΑΣΟΣ – ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΧΑΛΚΗ – ΡΟΔΟΣ και επιστροφή, με την εκτέλεση ενός (01) δρομολογίου την εβδομάδα για το χρονικό διάστημα από 22/07/2022 έως 04/09/2022, έναντι μισθώματος ογδόντα επτά χιλιάδων ευρώ (€87.000,00), μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ανά πλήρες δρομολόγιο, με υποχρέωση για δωρεάν μετακίνηση των μόνιμων κατοίκων, των εγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους των νησιών και των προστατευόμενων μελών τους, της νήσου Κάσου από και προς νήσο Κάρπαθο, της νήσου Χάλκης από και προς νήσο Ρόδο και της νήσου Ανάφης από και προς νήσο Θήρα σύμφωνα με τις κάτωθι προϋποθέσεις:

Η πιστοποίηση της ιδιότητας του μόνιμου κατοίκου των νησιών αυτών, που θα έχουν δικαίωμα δωρεάν μεταφοράς θα αποδεικνύεται με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή του εκκαθαριστικού της οικείας Δ.Ο.Υ., ή βεβαίωση του οικείου Δήμου ως προς τη πιστοποίηση της μόνιμης κατοικίας του δικαιούχου.

Η πιστοποίηση της ιδιότητας των εγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους, που θα έχουν δικαίωμα δωρεάν μεταφοράς, θα αποδεικνύεται με επίδειξη βεβαίωσης του οικείου Δήμου, ή του Κ.Ε.Π. ή οποιασδήποτε άλλης δημόσιας αρχής.

Η πιστοποίηση των προστατευόμενων μελών θα αποδεικνύεται με το πιστοποιητικό οικογενειακής μερίδας.

Η επίδειξη των σχετικών δικαιολογητικών θα γίνεται μόνο στον τοπικό εκπρόσωπο του αναδόχου (Ναυτικό-Λιμενικό Πράκτορα).

Το ανωτέρω δικαίωμα του δικαιούχου είναι προσωπικό και θα πιστοποιείται υποχρεωτικά η ταυτοπροσωπία κατά την επιβίβαση με την επίδειξη της ταυτότητάς του ή του διαβατηρίου του.

2.Τα ελάχιστα απαιτούμενα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου είναι τα εξής:

i)Να έχει μεταφορική ικανότητα σε επιβάτες 350 (χειμώνα) – 800 (θέρος) ii)Επιφάνεια για φόρτωση παντός τύπου οχημάτων 1500 τ.μ., εκ των οποίων 1000 τ.μ. για φόρτωση Φ/Γ οχημάτων. iii)Να έχει ολικό μήκος 120μ.

iv)Κλίνες επιβατών εκατό (100) 

3.Η χρονική διάρκεια ισχύος της συναφθείσας συμβάσεως είναι μέχρι την έναρξη της εκτέλεσης δρομολογίων με τακτική (εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη) δρομολόγηση, διαφορετικά μέχρι τη σύναψη σύμβασης αποκλειστικής εξυπηρέτησης της δρομολογιακής γραμμής και σε περίπτωση που δε συναφθεί τέτοια σύμβαση μέχρι την προκήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού.

Η διάρκεια της σύμβασης δεν μπορεί να υπερβεί το χρονικό διάστημα των τριών (03) μηνών.

4.Παρακαλούμε λόγω του επείγοντος του θέματος, ενημερώσατε άμεσα ενδιαφερόμενα μέλη σας, ώστε να καταθέσουν σχετική αίτηση ενδιαφέροντος καθώς και τα κατωτέρω δικαιολογητικά, προκειμένου να συναφθεί η σχετική σύμβαση, μέχρι την Παρασκευή 22/07/2022 και ώρα 12:00, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του (δ) σχετικού:

ι)απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, ή ισοδύναμο έγγραφο, που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε κάθειρξη ή σε φυλάκιση τουλάχιστον ενός (01) έτους για πρόκληση ναυαγίου με πρόθεση, διατάραξη της ασφάλειας πλοίων, έκθεση πλοίου σε κίνδυνο, πειρατεία, εμπορία ή μεταφορά ναρκωτικών, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία, παραχάραξη, κιβδηλεία, δόλια χρεοκοπία, για τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. α΄ του άρθρου 1 του ν. 2331/1995, καθώς και για παροχή υπηρεσιών θαλάσσιων ενδομεταφορών κατά παράβαση του ν.4948/2022, και δεν υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του για έναν από τους ακόλουθους λόγους: Y:\dths\ΔΘΣ 2021-2022\2.ΔΘΣ 2\1.ΑΓΟΝΕΣ\ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ\ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΣΟΚΑΡΠΑΘΕΙΑ_ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΑΣ 05\ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ _ΚΑΣΟΚΑΡΠΑΘΕΙΑ _ 20-07-2022.doc Σελίδα 2 από 5 (α)συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης πλαίσιο 2008/ 841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300), (β)δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατώνμελών της Ένωσης (ΕΕ C 195) και στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο της αναθέτουσας αρχής ή του οικονομικού φορέα, (γ)απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316), η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2803/2000 (Α΄ 48), (δ)τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, (ε)νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309), η οποία ενσωματώνεται με το Ν. 3691/2008 (Α΄166) και αντικαθίστανται οι σχετικές διατάξεις του Ν. 2331/1995 (Α΄173), (στ)παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101), η οποία ενσωματώνεται με το Ν. 4198/2013 (Α΄ 215). ιι)Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας Φυσικού Προσώπου, τελευταίου εξαμήνου, που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή εγκατάστασής του, ιιι)πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, του κράτουςμέλους ή της χώρας καταγωγής ή εγκατάστασής του, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Στην περίπτωση συμπλοιοκτησίας, τα δικαιολογητικά της παρούσας παραγράφου προσκομίζονται για έκαστο συμπλοιοκτήτη.

Στην περίπτωση νομικού προσώπου: Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων ι., και ιιι του εδαφίου i) του παρόντος, καθώς και: Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας Νομικού Προσώπου, τελευταίου εξαμήνου, που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή του κράτους- μέλους ή της χώρας καταγωγής ή εγκατάστασής του. Τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα οφείλουν να προσκομίζουν απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο, για: (α)το διαχειριστή για τις περιπτώσεις των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (I.K.E.) (β)έκαστο εταίρο στις περιπτώσεις των Ομόρρυθμων Εταιρειών (Ο.Ε.) και Ετερόρρυθμων Εταιρειών (Ε.Ε.) (γ)τον πρόεδρο, τον διευθύνοντα σύμβουλο και τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), και (δ)τον πρόεδρο και τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ναυτικές εταιρείες. Y:\dths\ΔΘΣ 2021-2022\2.ΔΘΣ 2\1.ΑΓΟΝΕΣ\ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ\ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΣΟΚΑΡΠΑΘΕΙΑ_ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΑΣ 05\ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ _ΚΑΣΟΚΑΡΠΑΘΕΙΑ _ 20-07-2022.doc Σελίδα 3 από 5 Οι λοιπές μορφές νομικών προσώπων οφείλουν να προσκομίζουν απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο για έκαστο μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου και για τον έχοντα την εξουσία εκπροσώπησης ή λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. iv)έγγραφο Εθνικότητας (σε απλό ευανάγνωστο φωτοαντίγραφο).

Το έγγραφο εθνικότητας, στην περίπτωση που ο συμμετέχων εφοπλίζει πλοίο υπό Ελληνική σημαία, θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τις διατάξεις του άρθρου 105 του ν.3816/1958 «Περί κυρώσεως Κώδικος Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου» (Α΄32), ν)πιστοποιητικό Ασφαλείας ή Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης (σε απλό ευανάγνωστο φωτοαντίγραφο) σε ισχύ κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού από το οποίο να προκύπτει η μεταφορική ικανότητα σε επιβάτες (χειμώνα – θέρους) του προσφερόμενου/ων πλοίου/ων, νi)πιστοποιητικό Καταμέτρησης (σε απλό ευανάγνωστο φωτοαντίγραφο), Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που η επιφάνεια για φόρτωση Ι.Χ.Ε. και Φ/Γ οχημάτων, του/των προσφερόμενου/νων πλοίου/ων δεν προκύπτει από τα πιστοποιητικά του, τότε από τον προσφέροντα υποβάλλεται «Εγχειρίδιο Έχμασης και Στοιβασίας» ή «Εγχειρίδιο Ασφάλισης Φορτίου» (cargo securing manual), που εγκρίνονται βάσει του π.δ. 177/2000 (Α164) και MSC.1/Circ.1353 αντίστοιχα και εμπεριέχουν σχεδιαγράμματα των καταστρωμάτων οχημάτων.

Τα εν λόγω σχεδιαγράμματα θα πρέπει να αποτυπώνουν τρεις (03) τουλάχιστον χαρακτηριστικές περιπτώσεις στοιβασίας και έχμασης οχημάτων (Ι.Χ.Ε. και Φ/Γ) στις οποίες εμφαίνονται οι διάδρομοι προσπέλασης μεταξύ οχημάτων και μεταξύ οχημάτων και πλευρών του πλοίου. νii)υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α΄75), με θεώρηση γνησίου υπογραφής, περί εφαρμογής των απαιτήσεων του Π.Δ.152/2003 (Α΄ 124), των όρων Συλλογικής Σύμβασης καθώς και των όρων περί μεγίστου χρόνου απασχόλησης των πληρωμάτων των ταχυπλόων ή Δυναμικώς Υποστηριζόμενων Σκαφών σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, νiii)υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α΄75), με θεώρηση γνησίου υπογραφής, ότι το πλοίο/α ανταποκρίνεται/ονται στις δυνατότητες της λιμενικής υποδομής των λιμένων προσέγγισης που αιτούνται, ix)βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους νηολόγησης ότι το πλοίο συγκεντρώνει όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις να παρέχει υπηρεσίες θαλάσσιων ενδομεταφορών στο κράτος – μέλος που είναι νηολογημένο (σε απλό ευανάγνωστο φωτοαντίγραφο), x)υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α΄75), με θεώρηση γνησίου υπογραφής, για το ότι ο αιτών αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας, xi)εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 171.864,00 ευρώ, xii)υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), με θεώρηση γνησίου υπογραφής, για το ποσοστό των ανεκτέλεστων δρομολογίων που δεν οφείλονται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες επί του συνόλου των προγραμματισμένων δρομολογίων του προσφερόμενου πλοίου για την περίοδο από 01/11/2020 έως 31/10/2021. Σε περίπτωση που το προσφερόμενο πλοίο δεν εκτέλεσε προγραμματισμένα δρομολόγια την συγκεκριμένη περίοδο, το γεγονός αυτό αναφέρεται ως παρατήρηση στην υπεύθυνη δήλωση, xiii)υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση γνησίου υπογραφής, ότι δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν.3310/2005, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν.3414/2005, xiv)υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση γνησίου υπογραφής, ότι σε κάθε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης των δρομολογίων για οποιοδήποτε λόγο από το προσφέρον πλοίο αυτό θα αντικαθίσταται με άλλο συγκεκριμένο πλοίο αναλόγων προσόντων. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να εξασφαλιστεί πλοίο για την αντικατάσταση, το γεγονός αυτό αναφέρεται στην υπεύθυνη δήλωση ως παρατήρηση, xv)ένορκη βεβαίωση, από την οποία να προκύπτει η τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας που έχουν θεσπισθεί μέσω διατάξεων της νομοθεσίας της Ένωσης, της εθνικής Y:\dths\ΔΘΣ 2021-2022\2.ΔΘΣ 2\1.ΑΓΟΝΕΣ\ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ\ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΣΟΚΑΡΠΑΘΕΙΑ_ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΑΣ 05\ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ _ΚΑΣΟΚΑΡΠΑΘΕΙΑ _ 20-07-2022.doc Σελίδα 4 από 5 08/ 841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300), (β)δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατώνμελών της Ένωσης (ΕΕ C 195) και στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο της αναθέτουσας αρχής ή του οικονομικού φορέα, (γ)απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316), η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2803/2000 (Α΄ 48), (δ)τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, (ε)νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309), η οποία ενσωματώνεται με το Ν. 3691/2008 (Α΄166) και αντικαθίστανται οι σχετικές διατάξεις του Ν. 2331/1995 (Α΄173), (στ)παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101), η οποία ενσωματώνεται με το Ν. 4198/2013 (Α΄ 215). ιι)Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας Φυσικού Προσώπου, τελευταίου εξαμήνου, που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή εγκατάστασής του, ιιι)πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, του κράτουςμέλους ή της χώρας καταγωγής ή εγκατάστασής του, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Στην περίπτωση συμπλοιοκτησίας, τα δικαιολογητικά της παρούσας παραγράφου προσκομίζονται για έκαστο συμπλοιοκτήτη.

Στην περίπτωση νομικού προσώπου: Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων ι., και ιιι του εδαφίου i) του παρόντος, καθώς και: Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας Νομικού Προσώπου, τελευταίου εξαμήνου, που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή του κράτους- μέλους ή της χώρας καταγωγής ή εγκατάστασής του. Τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα οφείλουν να προσκομίζουν απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο, για: (α)το διαχειριστή για τις περιπτώσεις των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (I.K.E.) (β)έκαστο εταίρο στις περιπτώσεις των Ομόρρυθμων Εταιρειών (Ο.Ε.) και Ετερόρρυθμων Εταιρειών (Ε.Ε.) (γ)τον πρόεδρο, τον διευθύνοντα σύμβουλο και τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), και (δ)τον πρόεδρο και τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ναυτικές εταιρείες. Y:\dths\ΔΘΣ 2021-2022\2.ΔΘΣ 2\1.ΑΓΟΝΕΣ\ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ\ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΣΟΚΑΡΠΑΘΕΙΑ_ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΑΣ 05\ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ _ΚΑΣΟΚΑΡΠΑΘΕΙΑ _ 20-07-2022.doc Σελίδα 3 από 5 Οι λοιπές μορφές νομικών προσώπων οφείλουν να προσκομίζουν απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο για έκαστο μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου και για τον έχοντα την εξουσία εκπροσώπησης ή λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. iv)έγγραφο Εθνικότητας (σε απλό ευανάγνωστο φωτοαντίγραφο). Το έγγραφο εθνικότητας, στην περίπτωση που ο συμμετέχων εφοπλίζει πλοίο υπό Ελληνική σημαία, θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τις διατάξεις του άρθρου 105 του ν.3816/1958 «Περί κυρώσεως Κώδικος Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου» (Α΄32), ν)πιστοποιητικό Ασφαλείας ή Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης (σε απλό ευανάγνωστο φωτοαντίγραφο) σε ισχύ κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού από το οποίο να προκύπτει η μεταφορική ικανότητα σε επιβάτες (χειμώνα – θέρους) του προσφερόμενου/ων πλοίου/ων, νi)πιστοποιητικό Καταμέτρησης (σε απλό ευανάγνωστο φωτοαντίγραφο), Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που η επιφάνεια για φόρτωση Ι.Χ.Ε. και Φ/Γ οχημάτων, του/των προσφερόμενου/νων πλοίου/ων δεν προκύπτει από τα πιστοποιητικά του, τότε από τον προσφέροντα υποβάλλεται «Εγχειρίδιο Έχμασης και Στοιβασίας» ή «Εγχειρίδιο Ασφάλισης Φορτίου» (cargo securing manual), που εγκρίνονται βάσει του π.δ. 177/2000 (Α164) και MSC.1/Circ.1353 αντίστοιχα και εμπεριέχουν σχεδιαγράμματα των καταστρωμάτων οχημάτων. Τα εν λόγω σχεδιαγράμματα θα πρέπει να αποτυπώνουν τρεις (03) τουλάχιστον χαρακτηριστικές περιπτώσεις στοιβασίας και έχμασης οχημάτων (Ι.Χ.Ε. και Φ/Γ) στις οποίες εμφαίνονται οι διάδρομοι προσπέλασης μεταξύ οχημάτων και μεταξύ οχημάτων και πλευρών του πλοίου. νii)υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α΄75), με θεώρηση γνησίου υπογραφής, περί εφαρμογής των απαιτήσεων του Π.Δ.152/2003 (Α΄ 124), των όρων Συλλογικής Σύμβασης καθώς και των όρων περί μεγίστου χρόνου απασχόλησης των πληρωμάτων των ταχυπλόων ή Δυναμικώς Υποστηριζόμενων Σκαφών σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, νiii)υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α΄75), με θεώρηση γνησίου υπογραφής, ότι το πλοίο/α ανταποκρίνεται/ονται στις δυνατότητες της λιμενικής υποδομής των λιμένων προσέγγισης που αιτούνται, ix)βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους νηολόγησης ότι το πλοίο συγκεντρώνει όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις να παρέχει υπηρεσίες θαλάσσιων ενδομεταφορών στο κράτος – μέλος που είναι νηολογημένο (σε απλό ευανάγνωστο φωτοαντίγραφο), x)υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α΄75), με θεώρηση γνησίου υπογραφής, για το ότι ο αιτών αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας, xi)εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 171.864,00 ευρώ, xii)υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), με θεώρηση γνησίου υπογραφής, για το ποσοστό των ανεκτέλεστων δρομολογίων που δεν οφείλονται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες επί του συνόλου των προγραμματισμένων δρομολογίων του προσφερόμενου πλοίου για την περίοδο από 01/11/2020 έως 31/10/2021. Σε περίπτωση που το προσφερόμενο πλοίο δεν εκτέλεσε προγραμματισμένα δρομολόγια την συγκεκριμένη περίοδο, το γεγονός αυτό αναφέρεται ως παρατήρηση στην υπεύθυνη δήλωση, xiii)υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση γνησίου υπογραφής, ότι δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν.3310/2005, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν.3414/2005, xiv)υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση γνησίου υπογραφής, ότι σε κάθε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης των δρομολογίων για οποιοδήποτε λόγο από το προσφέρον πλοίο αυτό θα αντικαθίσταται με άλλο συγκεκριμένο πλοίο αναλόγων προσόντων.

Σε περίπτωση που δεν μπορεί να εξασφαλιστεί πλοίο για την αντικατάσταση, το γεγονός αυτό αναφέρεται στην υπεύθυνη δήλωση ως παρατήρηση, xv)ένορκη βεβαίωση, από την οποία να προκύπτει η τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας που έχουν θεσπισθεί μέσω διατάξεων της νομοθεσίας της Ένωσης, της εθνικής Y:\dths\ΔΘΣ 2021-2022\2.ΔΘΣ 2\1.ΑΓΟΝΕΣ\ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ\ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΣΟΚΑΡΠΑΘΕΙΑ_ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΑΣ 05\ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ _ΚΑΣΟΚΑΡΠΑΘΕΙΑ _ 20-07-2022.doc Σελίδα 4 από 5 ν