Την Παρασκευή 23/07/2021 επισκέφθηκα  τον Δήμαρχο κ. Γιάννη Νισύριο στο γραφείο του  στο Δήμο Καρπάθου. (την πρόθεση μου για την συνάντηση είχα δηλώσει σε ανακοίνωσή μου στις 17/7).

Η συνάντηση υπήρξε χρήσιμη ,καθώς ξεκαθάρισε το ζήτημα “των σοβαρών ευθυνών των προηγούμενων δημοτικών αρχών” πού ανέφερε πρόσφατο Δ.Τ του δήμου…

MIXAΛΗΣ ΧΑΝΙΩΤΗΣ

Από μέρους του κ. Δημάρχου και του εξωτερικού συνεργάτη του, ορκωτού λογιστού, έγινε αποδεκτό ότι η θητεία μου 2011-2014 δεν σχετίζεται με τις εν λόγω “ευθύνες” και συμφωνήθηκε να προχωρήσει  το γραφείο τύπου σε ορθή επανάληψη που να αποκαθιστά την αλήθεια.

Επίσης δήλωσα στον κ. Δήμαρχο ότι η εισήγηση περί της ονοματοδοσίας τριών οδών της κοινότητος Όθους είναι πρόχειρη και αποσπασματική, πιθανότατα θα προκαλέσει παρεξηγήσεις και πρέπει να αποσυρθεί από τα θέματα συζήτησης του Δ.Σ για διαβούλευση και βελτίωση της πρότασης, πράγμα πού έγινε κατανοητό.

Ελπίζω ότι θα ακολουθήσουν άμεσες ενέργειες προς διόρθωση των “ημαρτημένων”…

…( ακολουθεί η προαναφερθείσσα ανακοίνωσή μου της 17/7/2021)…

Μιχαήλ Χανιώτης,
πρ.,ΔήμαρχοςΚαρπάθου
17 Ιουλίου στις 1:50 π.μ.

απόσπασμα από το πρόσφατο Δ.Τ του Δήμου που δημοσιεύεται στην “ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΗ” και τα Καρπαθιακά νέα:

“…διότι, υπήρχαν σοβαρές παραλείψεις από προηγούμενες Δημοτικές Αρχές σ΄αυτό το επίπεδο…”

Μάλιστα κύριοι…προτίθεμαι να κατέβω σύντομα στο Δήμο για να μου δείξετε τις “παραλείψεις” που αφορούν την θητεία μου από το 2011έως 30/4/ 2014.Διότι τότε είχαμε και προληπτικό και κατασταλτικό έλεγχο από το ελεγκτικό συνέδριο,πράγμα που εσείς δεν έχετε σήμερα (κακώς, κάκιστα κατά τη γνώμη μου καταργήθηκε) και ουδέποτε ευρέθη κάτι επιλήψιμο…και μετά θα συζητήσουμε επί της ουσίας., επί πράξεων και παραλείψεων ενός εκάστου εξ ημών.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΝΙΩΤΗΣ