Πρώτος στις εξετάσεις της Σχολής Ελληνικής Αστυνομίας Κρήτης και Πέμπτος στην γενική σειρά, μεταξύ 707 υποψηφίων και με συνολική βαθμολογία 19.038 μόρια, για κατάταξη ως Αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας, ο εξ Όθους Καρπάθου Χρήστος ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του Ιωάννου!

ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

Θερμά Συγχαρητήρια, λεβέντη μου!

Μια πορεία στο φως!

ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ